Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Tumikia Mungu kwa Moyo wa Kupenda

Tumikia Mungu kwa Moyo wa Kupenda

Tumikia Mungu kwa Moyo wa Kupenda

“NITATUMIA kwa mteremo zaidi sana na kutumiwa kabisa kwa ajili ya nafsi zenu,” akaandika mtume Paulo. (2 Wakorintho 12:15) Maneno hayo yanakuambia nini kuhusu maoni na mtazamo ambao watumishi wa Yehova wanapaswa kusitawisha? Kulingana na msomi mmoja wa Biblia, Paulo alipowaandikia Wakristo wa Korintho maneno hayo, alikuwa anasema: “Niko tayari kutumia nguvu zangu, wakati, na maisha, na vyote nilivyo navyo kwa ajili ya hali njema yenu, kama vile baba huwafanyia watoto wake kwa furaha.” Paulo alikuwa tayari “kutumiwa kabisa,” au “kuchoka kabisa,” ikiwa hilo ndilo lingehitajika ili kutimiza huduma yake ya Kikristo.

Isitoshe, Paulo alifanya hivyo “kwa mteremo zaidi sana.” Alikuwa “tayari kabisa” kufanya hivyo, yasema The Jerusalem Bible. Namna gani wewe? Je, uko tayari kutumia wakati wako, nguvu, na vipawa, na mali ili kumtumikia Yehova Mungu na masilahi ya wengine hata kama kufanya hivyo kwamaanisha “kuchoka kabisa” wakati mwingine? Na je, ungefanya hivyo “kwa mteremo zaidi sana”?

Wanakataa Katakata Kutumikia

Watu wengi hawasitisiti tu kumtumikia Mungu, bali hukataa katakata kumtumikia. Wanaonyesha mtazamo wa kukosa shukrani, wa kujitegemea kwa ubinafsi, na hata uasi. Shetani alimshawishi Adamu na Hawa wawe na maoni kama hayo. Alisema isivyofaa kwamba ‘wangekuwa kama Mungu, wakijua mema na mabaya’—wenye uwezo wa kujiamulia mema na mabaya. (Mwanzo 3:1-5) Leo, wale wenye mtazamo kama huo hufikiri wanapasa kuwa na uhuru kamili kufanya yale watakayo bila kuwajibika kwa Mungu wala kuingiliwa naye. (Zaburi 81:11, 12) Wanataka kutumia vyote walivyo navyo kufuatia masilahi yao ya kibinafsi.—Mithali 18:1.

Labda wewe huna maoni hayo yanayopita kiasi. Yaelekea unathamini kikweli zawadi ya uhai uliyo nayo sasa na hata matazamio mazuri ya kuishi milele katika dunia paradiso. (Zaburi 37:10, 11; Ufunuo 21:1-4) Huenda ukamshukuru Yehova sana kwa wema wake kwako. Lakini sote tunahitaji kuwa macho kuona hatari kwamba Shetani anaweza kupotosha akili yetu na kufanya utumishi wetu ukataliwe na Mungu. (2 Wakorintho 11:3) Hilo laweza kutokeaje?

Utumishi wa Kupenda Wahitajika

Yehova anataka tumtumikie kwa moyo wote na kwa kupenda. Yeye hatulazimishi kufanya mapenzi yake. Shetani ndiye afanyaye lolote awezalo ili kuwashinikiza au kuwashawishi watu wafanye mapenzi yake. Kwa habari ya kumtumikia Mungu, Biblia inataja wajibu, amri, matakwa, na kadhalika. (Mhubiri 12:13; Luka 1:6) Lakini tunamtumikia Mungu hasa kwa sababu tunampenda.—Kutoka 35:21; Kumbukumbu la Torati 11:1.

Haidhuru Paulo alijitumikisha mwenyewe kadiri gani katika utumishi wa Mungu, alijua kwamba utumishi huo ungekuwa bure kabisa ‘ikiwa angekosa upendo.’ (1 Wakorintho 13:1-3) Waandishi wa Biblia wanaporejezea Wakristo kuwa watumwa wa Mungu, hawarejezei ule utumwa duni wa kulazimishwa. (Waroma 12:11; Wakolosai 3:24) Kinachomaanishwa ni ujitiisho wa kupenda unaotegemea upendo mwingi na wa dhati kwa Mungu na Mwana wake, Yesu Kristo.—Mathayo 22:37; 2 Wakorintho 5:14; 1 Yohana 4:10, 11.

Ni lazima pia tudhihirishe upendo wetu mwingi kwa watu katika utumishi wetu kwa Mungu. “Tulipata kuwa waanana katikati yenu, kama wakati mama mwenye kunyonyesha atunzavyo sana watoto wake mwenyewe,” Paulo akaliandikia kutaniko la Thesalonike. (1 Wathesalonike 2:7) Katika nchi nyingi leo, akina mama wana takwa la kisheria la kuwatunza watoto wao. Lakini ni kweli kwamba mama wengi hawafanyi hivyo kusudi tu watii sheria. Wao hufanya hivyo kwa sababu wanawapenda watoto wao. Mama anayelea watoto hujidhabihu kwa ajili yao na hufanya hivyo kwa furaha! Kwa sababu Paulo alikuwa na ‘shauku hiyohiyo nyororo’ kwa wale aliohudumia, ‘alipendezwa vema’ (‘alikuwa tayari,’ King James Version; “alipendezwa,” New International Version) kutumia maisha yake kuwasaidia. (1 Wathesalonike 2:8) Upendo hutuchochea tuige kielelezo cha Paulo.—Mathayo 22:39.

Namna Gani Utumishi wa Kusukumwa?

Bila shaka, haitupasi kujipenda zaidi kuliko vile tunavyompenda Mungu na watu. La sivyo, kuna hatari kwamba tunaweza kutoa utumishi wa moyo nusunusu, utumishi wa kusukumwa. Huenda hata tukaudhika kwa sababu hatuwezi kuishi vile tunavyotaka. Hilo lilitukia kwa Waisraeli fulani walioacha kumpenda Mungu lakini wakaendelea kumtumikia tu kusudi watimize wajibu. Matokeo yakawa nini? Kumtumikia Mungu kukawa jambo ‘lenye kuwachokesha.’—Malaki 1:13.

Matoleo yote yanayotolewa Mungu yapaswa sikuzote kuwa ‘makamilifu,’ bila kasoro, yaliyo “bora.” (Mambo ya Walawi 22:17-20; Kutoka 23:19, NW) Hata hivyo, badala ya kumpa Yehova mifugo yao bora, watu wa wakati wa Malaki walianza kutoa mifugo ambayo wao wenyewe hawakuihitaji. Yehova alitendaje? Aliwaambia makuhani: ‘Mtoapo sadaka aliye kipofu mwasema: Si vibaya. Na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa: Si vibaya. Haya! mtolee liwali wako; je! atakuwa radhi nawe? au atakukubali nafsi yako? . . . Nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu, na kilema, na kilicho kigonjwa; ndivyo mnavyoleta sadaka; je! niikubali hii mikononi mwenu?’—Malaki 1:8, 13.

Tunawezaje kupatwa na hali kama hiyo? Dhabihu zetu zinaweza kuwa ‘zenye kutuchokesha’ ikiwa kweli hatuna moyo wa kupenda. (Kutoka 35:5, 21, 22; Mambo ya Walawi 1:3; Zaburi 54:6; Waebrania 13:15, 16) Kwa mfano je, sisi humpa Yehova masalio ya wakati wetu?

Je, yeyote anaweza kweli kufikiri kwamba lingekuwa jambo lenye kukubalika kwa Mungu kama kwa njia fulani mshiriki wa familia mwenye nia nzuri au Mlawi mwenye bidii angemlazimisha Mwisraeli kuchagua mnyama wake bora ili kumtoa dhabihu iwapo kwa kweli hakutaka kuitoa? (Isaya 29:13; Mathayo 15:7, 8) Yehova alikataa dhabihu kama hizo na hatimaye akawakataa watu waliozitoa.—Hosea 4:6; Mathayo 21:43.

Furahia Kufanya Mapenzi ya Mungu

Ili kumtolea Mungu utumishi atakaokubali, ni lazima tufuate kielelezo cha Yesu Kristo. “Natafuta sana, si mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake aliyenituma mimi.” (Yohana 5:30) Yesu alifurahia sana kumtumikia Mungu kwa kupenda. Yesu alitimiza maneno haya ya unabii wa Daudi: “Kufanya mapenzi yako, Ee Mungu wangu, ndiyo furaha yangu.”—Zaburi 40:8.

Ingawa Yesu alifurahia kufanya mapenzi ya Yehova, haikuwa rahisi sikuzote. Ona yaliyotokea punde tu kabla hajakamatwa, kufanyiwa kesi, na kuuawa. Alipokuwa katika bustani ya Gethsemane, Yesu alikuwa na “kihoro sana,” akaingia “katika maumivu makali sana.” Mkazo huo wa kihisia-moyo ulikuwa mkali sana hivi kwamba, aliposali, ‘jasho lake lilikuwa kama matone ya damu yakianguka kwenye ardhi.’—Mathayo 26:38; Luka 22:44.

Kwa nini Yesu alipatwa na maumivu makali hivyo? Bila shaka si kwa sababu ya ubinafsi au kutotaka kufanya mapenzi ya Mungu. Alikuwa tayari kufa, hata akapinga vikali maneno haya ya Petro: “Uwe mwenye fadhili kwako mwenyewe, Bwana; wewe hutapatwa hata kidogo na jambo hili.” (Mathayo 16:21-23) Kilichomtia Yesu wasiwasi ni jinsi kifo chake kama mhalifu anayedharauliwa kingeathiri Yehova na jina Lake takatifu. Yesu alifahamu kwamba Baba yake angeumia sana kuona Mwana wake mpendwa akitendwa kikatili jinsi hiyo.

Yesu pia alielewa kwamba alikuwa anakaribia wakati muhimu katika kutimizwa kwa kusudi la Yehova. Kufuata sheria za Mungu kwa uaminifu kungedhihirisha pasipo shaka yoyote kwamba Adamu angekuwa mwaminifu pia. Uaminifu wa Yesu ungefunua kuwa uwongo mtupu lile dai la Shetani kwamba wanadamu hawawezi kumtumikia Mungu kwa kupenda na kwa uaminifu wakiwa chini ya jaribu. Kupitia Yesu, hatimaye Yehova atamponda Shetani na kuondoa athari za uasi wake.—Mwanzo 3:15.

Yesu alikuwa na jukumu kubwa kama nini! Jina la Baba yake, amani ya ulimwengu, na wokovu wa wanadamu,yote hayo yalitegemea uaminifu wa Yesu. Kwa kutambua jambo hilo, alisali hivi: “Baba yangu, ikiwa yawezekana, acha kikombe hiki kipitilie mbali nami. Lakini, si kama mimi nipendavyo, bali kama wewe upendavyo.” (Mathayo 26:39) Hata katika mkazo mkali sana, Yesu hakusita kamwe kujitiisha kwa mapenzi ya Baba yake.

“Roho Ni Yenye Hamu, Lakini Mwili Ni Dhaifu”

Yesu alipatwa na mkazo mkali kihisia-moyo alipomtumikia Yehova, nasi vilevile, tukiwa watumishi wa Mungu, twaweza kutazamia mkazo kutoka kwa Shetani. (Yohana 15:20; 1 Petro 5:8) Isitoshe, sisi si wakamilifu. Hivyo, hata ikiwa tunamtumikia Mungu kwa kupenda, haitakuwa rahisi kwetu kufanya hivyo. Yesu aliona jinsi mitume wake walivyojikakamua kufanya yote aliyowataka wafanye. Hiyo ndiyo sababu alisema: “Roho ni yenye hamu, lakini mwili ni dhaifu.” (Mathayo 26:41) Hakuwa na udhaifu wowote katika mwili wake mkamilifu wa kibinadamu. Hata hivyo, alijua udhaifu wa wanafunzi wake, kutokamilika ambako walirithi kutoka kwa Adamu asiyekamilika. Yesu alijua kwamba kwa sababu ya kutokamilika kulikorithiwa na udhaifu wa kibinadamu unaotokana na hali hiyo, ingewabidi kujikakamua kufanya yote waliyotaka katika utumishi wa Yehova.

Hivyo, basi tunaweza kuhisi kama mtume Paulo, aliyesononeka sana wakati hali ya kutokamilika ilipomzuia asiweze kumtumikia Mungu kikamili. “Uwezo wa kutaka upo pamoja nami,” akaandika Paulo “bali uwezo wa kufanya lililo bora haupo.” (Waroma 7:18) Sisi pia tunakuta kwamba hatuwezi kutekeleza kikamili mambo mema tunayotaka kufanya. (Waroma 7:19) Si kwa sababu hatutaki. Ni kwa sababu tu udhaifu wa mwili huzuia hata jitihada zetu bora.

Tusikate tamaa. Ikiwa tuna utayari wa kutoka moyoni wa kufanya yote tuwezayo, bila shaka Mungu atakubali utumishi wetu. (2 Wakorintho 8:12) Na ‘tufanye yote tuwezayo’ kuiga roho ya Kristo ya kujitiisha kikamili kwa mapenzi ya Mungu. (2 Timotheo 2:15; Wafilipi 2:5-7; 1 Petro 4:1, 2) Yehova atathawabisha na kutegemeza roho kama hiyo ya kupenda. Yeye atatupa “nguvu ipitayo iliyo ya kawaida” ili kusawazisha udhaifu wetu. (2 Wakorintho 4:7-10) Kwa msaada wa Yehova, sisi kama Paulo, ‘tutatumia kwa mteremo zaidi sana na kutumiwa kabisa’ katika utumishi Wake mtakatifu.

[Picha katika ukurasa wa 21]

Paulo alitumikia Mungu kwa kupenda na kwa uwezo wake wote

[Picha katika ukurasa wa 23]

Hata chini ya mkazo mkali sana, Yesu alifanya mapenzi ya Baba yake