Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Karibuni-Ulimwengu Usiokatisha Tamaa

Karibuni-Ulimwengu Usiokatisha Tamaa

Karibuni-Ulimwengu Usiokatisha Tamaa

MAISHA yanazidi kuwa na mikazo mingi, na kuna mambo mengi yanayofanya watu wakate tamaa. Tunapokatishwa tamaa, huenda ikawa vigumu kudhibiti hisia zetu. Hata watu wapendao maisha waweza kupoteza furaha kabisa! Hebu fikiria mifano kadhaa.

Siku za kale, nabii Musa alivunjika moyo kiasi cha kwamba alimwambia Mungu hivi: “Nakuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako; nami nisiyaone haya mashaka yangu.” (Hesabu 11:15) Alipokimbia adui zake, nabii Eliya alisema kwa hisia hivi: “Yatosha; sasa, Ee BWANA, uiondoe roho [uhai] yangu.” (1 Wafalme 19:4) Naye nabii Yona akasema hivi: “Ee, BWANA, nakuomba, uniondolee uhai wangu; maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi.” (Yona 4:3) Hata hivyo, Musa, Eliya, na Yona, hawakujiua. Wote walijua amri ya Mungu: “Usiue.” (Kutoka 20:13) Walikuwa na imani yenye nguvu katika Mungu, na walijua kwamba uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu, na kwamba hakuna hali isiyokuwa na matumaini.

Namna gani matatizo tunayokabili leo? Mbali na mikazo ya kihisia-moyo au matatizo ya kimwili, mara kwa mara inatubidi kuvumilia dhuluma kutoka kwa watu wa jamaa, majirani, au wafanya-kazi wenzetu. Biblia yasema kuhusu watu ambao wamejawa na “ukosefu wote wa uadilifu, uovu, tamaa, ubaya, wakiwa wamejaa husuda, uuaji-kimakusudi, zogo, udanganyi, mwelekeo wenye nia ya kudhuru, wakiwa wanong’onezi, wasengenyaji, wachukiaji Mungu, wafidhuli, wenye kiburi, wenye kujitanguliza, wabuni wa mambo mabaya, wasiotii wazazi, wasio na uelewevu, wasio wa kweli katika mapatano, wasio na shauku ya asili, wasio na rehema.” (Waroma 1:28-31) Kwa sababu ya kuwa karibu na watu kama hao siku baada ya siku, huenda maisha yakawa magumu. Twawezaje kuwasaidia wale wanaohitaji faraja na kitulizo?

Uwe Tayari Kusikiliza

Dhiki na taabu zaweza kufanya mtu avurugike akili. Mwenye hekima alisema hivi: “Jeuri humpumbaza mwenye hekima.” (Mhubiri 7:7) Kwa hiyo, mtu asemaye kwamba atajiua hapaswi kupuuzwa. Huenda matatizo yake, yawe ni ya kihisia-moyo, kimwili, kiakili au kiroho, yakahitaji kushughulikiwa mara moja. Bila shaka, matibabu yanatofautiana, na kila mmoja apaswa kujiamulia aina ya matibabu anayotaka.—Wagalatia 6:5.

Hata sababu za kutaka kujiua ziwe nini, kuongea na mtu mwenye ufahamu, huruma, na subira kwaweza kusaidia. Jamaa na marafiki walio tayari kusikiliza, huenda wakaweza kusaidia. Mbali na huruma na fadhili, mawazo yenye kujenga kutoka katika Neno la Mungu yaweza kuwasaidia wale ambao wamepoteza tumaini.

Msaada wa Kiroho kwa Walio na Taabu

Huenda ukashangaa kuona jinsi kusoma Biblia kunavyoweza kutia moyo. Ingawa Biblia si kitabu chenye mwongozo juu ya afya ya akili, yaweza kutusaidia kuthamini uhai. Mfalme Solomoni alisema: “Mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi, na kufanya mema maadamu wanaishi. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa, na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote.” (Mhubiri 3:12, 13) Mbali na kazi inayoridhisha ambayo hufanya maisha yawe na kusudi, vitu vya kawaida, kama hewa safi, mwangaza wa jua, maua, miti, na ndege, ni zawadi kutoka kwa Mungu ambazo twaweza kufurahia.

Uhakikishio wa Biblia kwamba Yehova Mungu na Mwanake Yesu Kristo wanatujali unatutia moyo hata zaidi. (Yohana 3:16; 1 Petro 5:6, 7) Kwa kufaa mtunga-zaburi alisema hivi: “Na ahimidiwe Bwana, siku kwa siku hutuchukulia mzigo wetu; Mungu ndiye wokovu wetu.” (Zaburi 68:19) Ijapokuwa huenda tukajiona kuwa duni na wasiostahili, Mungu hututia moyo tusali kwake. Uwe na hakika kwamba hakuna yeyote amwombaye msaada kwa unyenyekevu na unyofu atakayepuuzwa.

Hatupaswi kutarajia maisha yasiyo na matatizo leo. (Ayubu 14:1) Lakini kweli ya Neno la Mungu, imewaonyesha watu wengi kwamba kujiua si suluhisho la matatizo yao. Ebu fikiria jinsi mtume Paulo alivyomsaidia mlinzi wa jela aliyekuwa amekata tamaa, ambaye ‘alipoamshwa usingizini na kuona milango ya gereza ilikuwa imefunguka, alifuta upanga wake na alikuwa karibu kujimaliza mwenyewe, akiwazia kwamba wafungwa walikuwa wametoroka.’ Mara moja yule mlinzi wa jela alikata kauli kwamba ilikuwa afadhali kujiua kuliko kifo cha fedheha na labda cha polepole kwa sababu ya kushindwa kwake. Mtume alipaaza sauti, akasema hivi: “Usijiumize mwenyewe, kwa maana sisi sote tupo hapa!” Paulo hakusema maneno hayo tu. Yeye na Sila walimfariji mlinzi huyo na kujibu swali lake: “Mabwana, ni nini ambalo lazima nifanye ili nipate kuokolewa?” Wakajibu: “Amini juu ya Bwana Yesu nawe utapata kuokolewa, wewe na watu wa nyumbani mwako.” Kisha wakamwambia neno la Yehova pamoja na wote wa nyumba yake, na matokeo yakawa kwamba “yeye na walio wake wakabatizwa bila kukawia.” Mlinzi wa jela na watu wote wa nyumba yake walifurahi sana, wakapata kusudi jipya katika maisha.—Matendo 16:27-35.

Leo, inatuliza kama nini kujua kwamba Mungu hasababishi uovu! Neno lake laonyesha kwamba roho mwovu, “aitwaye Ibilisi na Shetani,” ndiye “anayeiongoza vibaya dunia nzima inayokaliwa.” Lakini wakati wake waelekea kwisha. (Ufunuo 12:9, 12) Hivi karibuni, Mungu atakomesha taabu zote ambazo Shetani na mashetani wake wamesababisha kwa wakaaji wa dunia. Halafu ulimwengu mpya wa Mungu wenye uadilifu utaondoa kabisa visababishi vya kukosa tumaini na kujiua.—2 Petro 3:13.

Faraja kwa Wanaoomba Msaada

Hata leo, wale ambao wamekufa moyo waweza kupata faraja kupitia Maandiko. (Waroma 15:4) Mtunga-zaburi Daudi aliimba hivi: “Moyo uliovunjika na kupondeka, Ee Mungu, hutaudharau.” (Zaburi 51:17) Kwa kweli, hatuwezi kuepuka majaribu na athari za kutokamilika. Lakini ujuzi sahihi kuhusu Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili na upendo, ambaye hufikiria hali yetu, watuhakikishia kwamba anatupenda sana. Mungu anaweza kuwa Rafiki na Mfunzi wetu mkubwa. Tukisitawisha uhusiano wa karibu pamoja na Yehova Mungu, hatatukatisha tamaa kamwe. “Mimi ni BWANA, Mungu wako,” asema Muumba wetu “nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata.”—Isaya 48:17.

Kumtumaini Mungu kumewasaidia wengi. Kwa mfano: Mara alikuwa amedhoofika kwa sababu ya kushuka moyo kwa muda mrefu alipompoteza mwana wake pekee katika aksidenti ya barabarani. * Akawa na wasiwasi mwingi sana, akajaribu kujiua. Hata hivyo, siku hizi yeye huamka mapema kila asubuhi kufanya kazi yake ya nyumbani. Yeye hupenda kusikiliza muziki na kusaidia wengine. Tumaini la kwamba “kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia” limeondoa uchungu uliosababishwa na kifo cha kusikitisha cha mwana wake mpendwa na limeimarisha imani yake katika Mungu. (Matendo 24:15) Kwa kuwa Mara hakutamani kamwe kuwa kama malaika mbinguni, ameyapenda maneno ya Zaburi 37:11: “Wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani.”

Mwanamke mwingine Mbrazili, aitwaye Sandra, alijitahidi sana kuwa mama bora kwa watoto wake watatu. Anakiri hivi: “Nilikuwa na shughuli nyingi sana hivi kwamba baba yangu alipokufa ghafula na wakati uo huo nikapata kujua kwamba mume wangu alikuwa na uhusiano na mwanamke mwingine, hata sikukumbuka kumwomba Mungu anisaidie.” Sandra alikata tamaa, akajaribu kujiua. Ni nini kilichomsaidia kushinda hali hiyo? Uthamini wake wa mambo ya kiroho. “Mimi husoma Biblia kila usiku kabla ya kulala, na hujaribu kujiona katika hali ya wale ambao ninasoma juu yao. Pia ninasoma magazeti ya Mnara wa Mlinzi na Amkeni!, na napenda hasa masimulizi ya maisha kwa sababu yanisaidia kuridhika na maisha yangu.” Amejifunza kumwambia Yehova haja zake waziwazi katika sala, akijua kwamba yeye ndiye rafiki yake mkubwa zaidi.

Wakati Ujao Usiokatisha Tamaa

Ni faraja iliyoje kujua kwamba mateso ya wanadamu ni ya muda tu! Chini ya utawala wa Ufalme wa Mungu, watoto na watu wazima ambao sasa wanakumbwa na ujeuri, udhalimu, au ubaguzi watakuwa wenye furaha. Kama unabii mmoja wa Zaburi ulivyotabiri, Yesu Kristo, aliyewekwa na Yehova awe Mfalme, “atamkomboa mhitaji aliapo, na mtu aliyeonewa iwapo hana msaidizi.” Zaidi ya hayo, “atamhurumia aliye dhaifu na maskini, na nafsi za wahitaji ataziokoa.” Naam, “atawakomboa nafsi zao na kuonewa na udhalimu, na damu yao ina thamani machoni pake.”—Zaburi 72:12-14.

Wakati wa kutimizwa kwa maneno hayo ya unabii umekaribia. Je, ungependa kuishi milele duniani katika hali hizo? Ikiwa ndivyo, una sababu ya kushangilia na kupenda zawadi ya uhai kutoka kwa Mungu. Na ukijulisha wengine ahadi hizi za Maandiko Matakatifu zenye faraja, huenda ukawaletea furaha nyingi wanaoomba msaada katika ulimwengu huu usio na huruma na usio na upendo.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 15 Baadhi ya majina yamebadilishwa.

[Picha katika ukurasa wa 6]

Kuna sababu nyingi za kuwa na furaha leo

[Picha katika ukurasa wa 7]

Je, watarajia kwa hamu ulimwengu usiokatisha tamaa?