Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Urithi Wetu Wenye Thamani—Wamaanisha Nini Kwako?

Urithi Wetu Wenye Thamani—Wamaanisha Nini Kwako?

Urithi Wetu Wenye Thamani—Wamaanisha Nini Kwako?

“Njoni, nyinyi ambao mmebarikiwa na Baba yangu, rithini ufalme uliotayarishwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu.”—MATHAYO 25:34.

1. Watu wamerithi vitu vya aina gani?

WANADAMU wote wamerithi vitu fulani. Huenda urithi wa watu fulani ukatia ndani maisha ya starehe. Hali kwa wengine urithi huo ni maisha ya ufukara. Katika visa fulani, kwa sababu ya mambo ambayo watu wa vizazi vya awali wamejionea au kusikia, wamewapitishia wazao wao urithi wa chuki kubwa kuelekea kabila jingine. Hata hivyo, sisi sote tumerithi jambo fulani. Sote tumerithi dhambi kutoka kwa mwanadamu wa kwanza, Adamu. Urithi huo hatimaye hutokeza kifo.— Mhubiri 9:2, 10; Waroma 5:12.

2, 3. Ni urithi gani ambao Yehova aliwatolea wazao wa Adamu na Hawa hapo mwanzo, na kwa nini hawakuupokea?

2 Yehova, Baba wa kimbingu mwenye upendo, aliwapa wanadamu urithi tofauti kabisa mwanzoni—uhai mkamilifu wa milele katika Paradiso. Wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, walipewa mwanzo mkamilifu, usio na dhambi. Yehova Mungu aliwapa wanadamu Dunia iwe zawadi yao. (Zaburi 115:16) Aliandaa bustani ya Edeni iwe mfano wa jinsi ambavyo dunia nzima ingeweza kuwa, naye akawapa wazazi wetu wa kwanza, mgawo wa kupendeza. Walipaswa kuzaa watoto, kuitunza dunia hali kadhalika namna nyingi za mimea yake na wanyama wake, na kueneza Paradiso duniani pote. (Mwanzo 1:28; 2:8, 9, 15) Wazao wao wangeshiriki kufanya kazi hiyo. Huo ulikuwa urithi mzuri kama nini ambao wangeweza kuwapitishia!

3 Hata hivyo, ili wafurahie yote hayo, Adamu na Hawa na wazao wao wangelazimika kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Walipaswa kumpenda na kumtii Yehova, lakini Adamu na Hawa hawakuthamini maandalizi ya Mungu wala hawakutii amri yake. Walipoteza makao yao yaliyokuwa Paradiso pamoja na mataraja ambayo Mungu alikuwa amewawekea. Kwa hiyo, hawangeweza kuwapitishia wazao wao urithi huo.— Mwanzo 2:16, 17; 3:1-24.

4. Twaweza kuupataje urithi ambao Adamu aliupoteza?

4 Kwa rehema, Yehova alipanga wazao wa Adamu na Hawa wapate fursa ya kupokea urithi ambao Adamu aliupoteza. Jinsi gani? Wakati barabara uliowekwa na Mungu, Mwana wake mwenyewe, Yesu Kristo, aliutoa uhai wake wa kibinadamu uliokuwa mkamilifu kwa niaba ya wazao wa Adamu. Kwa kufanya hivyo, Kristo aliwanunua wote. Hata hivyo, urithi hauwi wao moja kwa moja. Wanahitaji kuwa na msimamo unaokubalika mbele za Mungu, ambao wanaweza kuupata kwa kudhihirisha imani katika thamani yenye kufunika dhambi ya dhabihu ya Yesu na kwa kudhihirisha imani hiyo kupitia utii. (Yohana 3:16, 36; 1 Timotheo 2:5, 6; Waebrania 2:9; 5:9) Je, maisha yako yaonyesha kwamba wauthamini mpango huo?

Urithi Kupitia Abrahamu

5. Abrahamu alionyeshaje kwamba alithamini uhusiano wake na Yehova?

5 Alipokuwa akitekeleza kusudi lake kwa ajili ya dunia, Yehova alishughulika na Abrahamu kwa njia ya pekee. Mungu aliagiza kwamba mwanamume huyo mwaminifu aondoke nchi yake na kuhamia bara ambalo Yeye mwenyewe angemwonyesha. Abrahamu alitii kwa kupenda. Baada ya Abrahamu kufika huko, Yehova alisema kwamba uzao wa Abrahamu, wala si Abrahamu mwenyewe, ungerithi bara hilo. (Mwanzo 12:1, 2, 7) Abrahamu alitendaje? Alikuwa tayari kutumikia Yehova popote na vyovyote ambavyo Mungu aliagiza ili uzao wake uweze kupokea urithi wao. Abrahamu alimtumikia Yehova katika bara lisilo lake kwa miaka 100, hadi alipokufa. (Mwanzo 12:4; 25:8-10) Je, ungalifanya hivyo? Yehova alisema kwamba Abrahamu alikuwa “rafiki” yake.—Isaya 41:8.

6. (a) Abrahamu alidhihirisha nini kwa kuwa tayari kumdhabihu mwana wake? (b) Ni urithi gani wenye thamani ambao Abrahamu angeweza kuwapitishia wazao wake?

6 Abrahamu alikuwa amengojea kwa miaka mingi apate mwana, Isaka, aliyempenda sana. Yaonekana mvulana huyo alipokuwa kijana, Yehova alimwagiza Abrahamu amchukue na kumtoa akiwa dhabihu. Abrahamu hakujua kwamba punde si punde angeonyesha jambo ambalo Mungu mwenyewe angefanya kwa kumtoa Mwana wake akiwa dhabihu; hata hivyo, alitii naye alikuwa karibu kumtoa Isaka akiwa dhabihu malaika wa Yehova alipomzuia. (Mwanzo 22:9-14) Tayari Yehova alikuwa amesema kwamba mambo aliyokuwa amemwahidi Abrahamu yangetimizwa kupitia kwa Isaka. Kwa hiyo, yaonekana kwamba Abrahamu aliamini kwamba ikihitajika, Mungu angeweza kumfufua Isaka, ingawa jambo kama hilo halikuwa limewahi kutukia. (Mwanzo 17:15-18; Waebrania 11:17-19) Kwa kuwa Abrahamu hakumzuilia mwanaye mwenyewe, Yehova alitangaza hivi: “Katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia.” (Mwanzo 22:15-18) Hilo lilionyesha kwamba Mbegu iliyotajwa kwenye Mwanzo 3:15, mkombozi aliye Mesiya, angekuja kupitia uzao wa Abrahamu. Ni urithi wenye thamani kama nini kupitisha!

7. Abrahamu, Isaka, na Yakobo walionyeshaje kwamba waliuthamini urithi wao?

7 Abrahamu wala mwana wake Isaka wala mjukuu wake Yakobo, waliopata kuwa “warithi pamoja naye wa ahadi ileile,” hawakujua umuhimu wa jambo ambalo Yehova alikuwa akifanya wakati huo. Lakini walimtumainia Yehova. Hawakujishikamanisha na falme zozote za majiji nchini humo kwa sababu walikuwa wakitazamia kitu bora—“jiji lililo na misingi halisi, ambalo mjenzi na mfanyi wa jiji hilo ni Mungu.” (Waebrania 11:8-10, 13-16) Hata hivyo, baadhi ya wazao wa Abrahamu hawakuthamini ubora wa urithi huo uliopatikana kupitia Abrahamu.

Watu Fulani Walioudharau Urithi

8. Esau alionyeshaje kwamba hakuthamini ubora wa urithi wake?

8 Esau, mwana mkuu wa Isaka, hakuthamini haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Hakuthamini mambo ya kiroho. Kwa hiyo siku moja, Esau alipokuwa na njaa, alimwuzia ndugu yake Yakobo haki yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa bei gani? Kwa mlo mmoja wa mkate na mchuzi wa dengu! (Mwanzo 25:29-34; Waebrania 12:14-17) Taifa ambalo Mungu angelitumia kutimiza mambo aliyomwahidi Abrahamu, lilitokana na Yakobo, ambaye jina lake lilibadilishwa na Mungu likawa Israeli. Urithi huo hasa uliwatolea fursa gani?

9. Kwa sababu ya urithi wao wa kiroho, wazao wa Yakobo, au Israeli walipata ukombozi gani?

9 Wakati wa njaa kuu, Yakobo na familia yake walihamia Misri. Wakiwa huko waliongezeka na kuwa wengi sana, lakini pia wakawa watumwa. Hata hivyo, Yehova hakusahau agano lake pamoja na Abrahamu. Wakati wake barabara, Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa na kuwaarifu kwamba angewaingiza katika “nchi ijaayo maziwa na asali,” nchi aliyokuwa amemwahidi Abrahamu.—Kutoka 3:7, 8; Mwanzo 15:18-21.

10. Kwenye Mlima Sinai, ni mambo gani mengine ya ajabu yaliyotukia kuhusu urithi wa wana wa Israeli?

10 Wana wa Israeli walipokuwa njiani kuelekea Bara Lililoahidiwa, Yehova aliwakusanya kwenye Mlima Sinai. Aliwaambia hivi wakiwa huko: “Ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu; maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani, na taifa takatifu.” (Kutoka 19:5, 6) Baada ya watu wote kukubali kwa hiari juu ya hilo, Yehova akawapa Sheria yake—jambo ambalo hakuwa amewahi kufanyia watu wengine wowote.—Zaburi 147:19, 20.

11. Taja baadhi ya mambo yenye thamani yaliyotiwa ndani katika urithi wa kiroho wa wana wa Israeli?

11 Taifa hilo jipya lilikuwa na urithi wa kiroho ulioje! Walimwabudu Mungu wa pekee wa kweli. Walikuwa wamekombolewa naye kutoka Misri nao walishuhudia matukio yenye kutia kicho wakati ambapo Sheria ilitolewa kwenye Mlima Sinai. Urithi wao uliongezeka zaidi walipopashwa na manabii “matamko [mengine] matakatifu ya Mungu.” (Waroma 3:1, 2) Walichaguliwa na Yehova wawe mashahidi wake. (Isaya 43:10-12) Mbegu ya Kimesiya ilipaswa kutokea katika taifa lao. Sheria ilimwashiria, ingemtambulisha, nayo ilipaswa kuwasaidia watambue kwamba walimhitaji. (Wagalatia 3:19, 24) Isitoshe, wangepewa fursa ya kutumikia pamoja na Mbegu hiyo ya Kimesiya wakiwa ufalme wa makuhani, na taifa takatifu.—Waroma 9:4, 5.

12. Ingawa waliingia katika Bara Lililoahidiwa, Waisraeli walikosa nini? Kwa nini?

12 Sawa na alivyoahidi, Yehova aliwaongoza Waisraeli hadi kwenye Bara Lililoahidiwa. Lakini kama vile mtume Paulo alivyoeleza baadaye, kwa sababu walikosa imani, bara hilo halikuwa “mahali pa pumziko” kikweli. Wakiwa taifa, hawakuingia katika “pumziko la Mungu” kwa sababu hawakuona na kutenda kulingana na kusudi la siku ya pumziko ya Mungu mwenyewe, iliyoanza baada ya kuumbwa kwa Adamu na Hawa.—Waebrania 4:3-10.

13. Kwa sababu ya kukosa kuthamini urithi wao wa kiroho, Waisraeli wakiwa taifa walipoteza nini?

13 Waisraeli wa asili wangaliweza kutimiliza idadi kamili ya wale ambao wangeshiriki na Mesiya katika Ufalme wake wa kimbingu wakiwa ufalme wa makuhani, na taifa takatifu. Lakini hawakuthamini urithi wao wenye thamani. Ni mabaki wachache tu wa taifa halisi la Israeli waliomkubali Mesiya alipokuja. Kwa hiyo, ni idadi ndogo tu iliyotiwa ndani ya ule ufalme wa makuhani uliotabiriwa. Ufalme huo ulichukuliwa kutoka kwa taifa halisi la Israeli na “kupewa kwa taifa lenye kutokeza matunda yao.” (Mathayo 21:43) Taifa gani hilo?

Urithi wa Mbinguni

14, 15. (a) Baada ya kifo cha Yesu, mataifa yalianzaje kujibarikia kupitia “mbegu” ya Abrahamu? (b) Washiriki wa “Israeli wa Mungu” wanapokea urithi gani?

14 Taifa lililopewa Ufalme ni “Israeli wa Mungu,” Israeli wa kiroho, wafuasi wa Yesu Kristo 144,000 waliozaliwa kwa roho. (Wagalatia 6:16; Ufunuo 5:9, 10; 14:1-3) Baadhi ya 144,000 hao walikuwa Wayahudi halisi, lakini wengi wao walikuwa watu wa mataifa. Kwa hiyo ahadi ambayo Yehova Mungu alimtolea Abrahamu kwamba kupitia “mbegu” yake mataifa yote yangebarikiwa, ikaanza kutimia. (Matendo 3:25, 26; Wagalatia 3:8, 9) Katika utimizo huo wa kwanza, watu wa mataifa walitiwa mafuta na roho takatifu, naye Yehova akawafanya kuwa wana wa kiroho, ndugu za Yesu Kristo. Kwa hiyo, wao pia wakawa sehemu ya pili ya ile “mbegu.”—Wagalatia 3:28, 29.

15 Kabla ya kifo chake, Yesu aliwaeleza Wayahudi waliotazamiwa kuwa washiriki wa taifa hilo jipya juu ya agano jipya, ambalo lingehalalishwa na damu yake mwenyewe. Kwa msingi wa imani yao katika dhabihu hiyo yenye kuhalalisha, wale walioingizwa katika agano hilo wangefanywa kuwa “wakamilifu daima dawamu.” (Waebrania 10:14-18) Wangeweza “[ku]tangazwa kuwa waadilifu” na kusamehewa dhambi zao. (1 Wakorintho 6:11) Kwa hiyo, katika maana hiyo, wako kama Adamu alivyokuwa kabla ya kufanya dhambi. Hata hivyo, wao hawana taraja la kuishi katika paradiso ya kidunia. Yesu alisema kwamba angeenda kuwatayarishia mahali mbinguni. (Yohana 14:2, 3) Wao huyaacha mataraja yao ya kidunia ili wawe na ‘urithi uliowekwa akiba katika mbingu.’ (1 Petro 1:4) Wanafanya nini huko? Yesu alieleza hivi: “Nafanya agano pamoja nanyi . . . kwa ajili ya ufalme.”—Luka 22:29.

16. Wakristo watiwa-mafuta watapata mgawo gani mzuri sana wa utumishi?

16 Wakiwa mbinguni, baadhi ya mambo ambayo wale watakaotawala na Kristo watafanya, yatatia ndani kuondoa duniani uasi wote dhidi ya enzi kuu ya Yehova. (Ufunuo 2:26, 27) Wakiwa sehemu ya pili ya mbegu ya kiroho ya Abrahamu, watashiriki katika kuletea watu wa mataifa yote baraka za maisha makamilifu. (Waroma 8:17-21) Wana urithi wenye thamani kama nini!—Waefeso 1:16-18.

17. Wakristo watiwa-mafuta wanapata sehemu gani ya urithi wao wakiwa wangali duniani?

17 Lakini baadhi ya urithi wa wafuasi watiwa-mafuta wa Yesu si wa wakati ujao. Katika njia ambayo hakuna mtu mwingine yeyote angeweza kufanya, Yesu aliwasaidia kumjua Yehova, Mungu wa pekee wa kweli. (Mathayo 11:27; Yohana 17:3, 26) Aliwafundisha kwa neno na kwa kielelezo maana ya ‘kuwa na itibari katika Yehova’ hali kadhalika mambo yanayohusishwa katika kumtii Yehova. (Waebrania 2:13; 5:7-9) Yesu aliwakabidhi ujuzi wa kweli juu ya kusudi la Mungu na kuwahakikishia kwamba roho takatifu ingewawezesha kulielewa vizuri zaidi. (Yohana 14:24-26) Alikazia akilini na mioyoni mwao umuhimu wa Ufalme wa Mungu. (Mathayo 6:10, 33) Pia Yesu aliwakabidhi mgawo wa kutoa ushahidi na kufanya wanafunzi kutoka kwa watu katika Yerusalemu, Yudea, Samaria, na sehemu za mbali zaidi za dunia.—Mathayo 24:14; 28:19, 20; Matendo 1:8.

Urithi Wenye Thamani kwa Umati Mkubwa

18. Ahadi ya Yehova ya kwamba mataifa yote yatajibarikia yenyewe kupitia “mbegu” ya Abrahamu inatimizwaje leo?

18 Yaelekea kwamba idadi kamili ya Israeli wa kiroho, lile “kundi dogo” la warithi wa Ufalme, imetimia. (Luka 12:32) Kwa makumi ya miaka sasa, Yehova amekazia fikira kukusanywa kwa umati mkubwa wa wengine wanaotoka katika mataifa yote. Kwa hiyo, ahadi ya Yehova kwa Abrahamu ya kwamba kupitia “mbegu” yake mataifa yote yangejibarikia, yatimizwa katika njia kubwa. Waliobarikiwa wanashangilia kutoa utumishi mtakatifu kwa Yehova na kutambua kwamba wokovu wao wategemea imani katika Mwana-kondoo wa Mungu, Yesu Kristo. (Ufunuo 7:9, 10) Je, wewe umeukubali mwaliko wenye neema wa Yehova ili uwe sehemu ya kikundi hicho chenye furaha?

19. Mataifa yanayobarikiwa yanatazamia urithi gani sasa?

19 Yehova hutoa urithi gani wenye thamani kwa wale ambao si sehemu ya kundi dogo? Si urithi katika mbingu. Ni urithi ambao Adamu angaliweza kuwapitishia wazao wake—taraja la kuishi milele katika ukamilifu kwenye paradiso ambayo ingeenea duniani pote hatua kwa hatua. Utakuwa ulimwengu ambamo “kifo hakitakuwapo tena, wala ombolezo wala kupaaza kilio wala umivu halitakuwapo tena kamwe.” (Ufunuo 21:4) Basi, wewe ndiwe unayeambiwa hivi na Neno la Mungu lililopuliziwa: “Umtumaini BWANA ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Nawe utajifurahisha kwa BWANA, naye atakupa haja za moyo wako. Maana bado kitambo kidogo asiye haki hatakuwapo, utapaangalia mahali pake wala hatakuwapo. Bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele.”—Zaburi 37:3, 4, 10, 11, 29.

20. “Kondoo wengine” wanafurahiaje sehemu kubwa ya urithi wa kiroho wa Wakristo watiwa-mafuta?

20 “Kondoo wengine” wa Yesu wana urithi katika milki ya kidunia ya Ufalme wa kimbingu. (Yohana 10:16a) Ingawa hawatakuwa mbinguni, wanapitishiwa urithi mwingi wa kiroho walio nao watiwa-mafuta. Jamii ya watiwa-mafuta, “mtumwa mwaminifu na mwenye busara,” imewezesha kondoo wengine kufahamu vizuri zaidi ahadi zenye thamani zilizo katika Neno la Mungu. (Mathayo 24:45-47; 25:34) Wakiwa pamoja, watiwa-mafuta na kondoo wengine wanamjua na kumwabudu Mungu wa pekee wa kweli, Yehova. (Yohana 17:20, 21) Wakiwa pamoja, wanamshukuru Mungu kwa sababu ya thamani ya dhabihu ya Yesu yenye kufunika dhambi. Wanatumikia pamoja wakiwa kundi moja chini ya Mchungaji mmoja, Yesu Kristo. (Yohana 10:16b) Wao wote ni sehemu ya udugu mmoja wa ulimwenguni pote wenye upendo. Wanashiriki pamoja pendeleo la kuwa Mashahidi wa Yehova na wa Ufalme wake. Naam, ikiwa wewe ni mtumishi wa Yehova uliyejiweka wakfu na kubatizwa, yote hayo yanatiwa ndani katika urithi wako wa kiroho.

21, 22. Sisi sote twaweza kuonyeshaje kwamba twathamini sana urithi wetu wa kiroho?

21 Urithi huo wa kiroho una thamani gani kwako? Je, wauona kuwa wenye thamani kubwa hivi kwamba wafanya kutekeleza mapenzi ya Mungu kuwe jambo muhimu zaidi maishani mwako? Ili kudhihirisha hilo, je, watii shauri la Neno lake na tengenezo lake la kuhudhuria mikutano yote ya kutaniko la Kikristo kwa ukawaida? (Waebrania 10:24, 25) Je, urithi huo una thamani sana kwako hivi kwamba waendelea kumtumikia Mungu licha ya magumu? Je, uthamini wako una nguvu za kutosha kukuimarisha ukinze kishawishi chochote cha kufuatia mwendo unaoweza kukufanya upoteze urithi huo?

22 Sisi sote na tuuthamini sana urithi wetu wa kiroho ambao Mungu ametupatia. Huku tukaziapo macho Paradiso iliyo mbele yetu, na tushiriki kikamili katika mapendeleo ya kiroho ambayo Yehova anatupatia sasa. Kwa kufanya maisha yetu yategemee uhusiano wetu na Yehova, twatoa udhihirisho wenye kusadikisha kwamba urithi wetu ambao tumepewa na Mungu ni wenye thamani kwelikweli. Na tuwe miongoni mwa wale watangazao hivi: “Ee Mungu wangu, Mfalme, nitakutukuza, nitalihimidi jina lako milele na milele.”—Zaburi 145:1.

Ungeelezaje?

• Iwapo Adamu angekuwa mwaminifu-mshikamanifu kwa Mungu, angetupitishia urithi gani?

• Wazao wa Abrahamu waliutumiaje urithi wao?

• Ni nini kinachotiwa ndani katika urithi wa wafuasi watiwa-mafuta wa Kristo?

• Umati mkubwa una urithi gani, nao wanaweza kuonyeshaje kwamba kwa kweli wanau- thamini?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 20]

Wazao wa Abrahamu waliahidiwa urithi wenye thamani

[Picha katika ukurasa wa 23]

Je, wewe wauthamini urithi wako wa kiroho?