Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Gospeli tatu zasimulia lalamiko kuhusu Yesu kupakwa mafuta yenye bei ghali. Je, mitume wengi walilalamika, au ni Yudasi peke yake?

Tukio hilo limo katika Gospeli za Mathayo, Marko, na Yohana. Yaonekana Yudasi ndiye aliyeongoza malalamiko, na angalau mitume wengine kadhaa wakakubaliana naye. Kisa hicho chaonyesha sababu gani tushukuru kwamba tuna masimulizi manne ya Gospeli. Habari za kila mwandikaji ni sahihi, lakini si wote wanaotaja habari zilezile ndogondogo za ziada. Tunapolinganisha masimulizi yanayofanana, twapata maoni kamili yanayotia ndani habari zaidi za matukio mengi.

Simulizi linalopatikana kwenye Mathayo 26:6-13 hutaja mahali—nyumba ya Simoni mwenye ukoma, huko Bethania—lakini halitaji jina la mwanamke aliyeanza kumwaga mafuta yenye marashi kwenye kichwa cha Yesu. Mathayo asema: “Walipoona hilo wanafunzi wakawa wenye kughadhibika” na kulalamika kwamba mafuta hayo yangeuzwa kisha maskini wapewe fedha.

Simulizi la Marko linataja nyingi ya habari hizo. Lakini yeye aongezea kusema kuwa mwanamke huyo alivunja chupa ili kuifungua. Ilikuwa na mafuta yenye marashi ambayo ni “nardo halisi,” labda kama yale ambayo huenda yalitoka India. Kuhusu lalamiko, Marko asema kwamba “kukawa na wengine wenye kuonyesha ghadhabu,” nao “walikuwa wakihisi chuki kubwa juu ya huyo mwanamke.” (Marko 14:3-9) Basi masimulizi hayo mawili yaonyesha kuwa waliolalamika ni zaidi ya mtume mmoja. Hata hivyo, hayo yalianzaje?

Yohana, aliyeshuhudia mambo hayo, aliongeza habari muhimu. Ataja jina la mwanamke huyo—Maria, dada ya Martha na Lazaro. Yohana alitoa pia habari hii, ambayo twaiona kuwa yaandaa habari za kukamilisha badala ya kuiona kuwa yenye kupingana: “[Alii]paka miguu ya Yesu naye akaifuta miguu yake kwa nywele zake ili kuikausha.” Tukiunganisha masimulizi hayo, twaona kwamba hapana shaka Maria alimwaga mafuta, ambayo Yohana athibitisha kwamba yalikuwa “nardo halisi,” kwenye kichwa cha Yesu na miguu yake. Yohana alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Yesu naye alikuwa na mwelekeo wa kughadhibika iwapo yeyote angemdharau Yesu. Twasoma: “Yudasi Iskariote, mmoja wa wanafunzi wake, aliyekuwa karibu kumsaliti, akasema: ‘Kwa nini mafuta haya yenye marashi hayakuuzwa kwa dinari mia tatu na kupewa kwa maskini?’”—Yohana 12:2-8.

Ni wazi kwamba Yudasi alikuwa “mmoja wa wanafunzi wake,” na unaweza kuona ni kwa nini Yohana alighadhibika kwamba Yudasi aliyekuwa mwanafunzi alikuwa akipanga kumsaliti Yesu. Mtafsiri Dakt. C. Howard Matheny alisema hivi kuhusu Yohana 12:4: “Kitenzi ‘aliyekuwa’ na kitenzi-jina cha wakati uliopo ‘karibu kumsaliti’ vyote vyaonyesha kitendo kinachoendelea. Hilo laonyesha kuwa hatua ya Yudasi ya kumsaliti Yesu haikuwa jambo la kushtukia tu bali ni jambo lililofikiriwa na kupangwa kwa siku nyingi.” Yohana aliongeza kufahamisha kuwa Yudasi alilalamika “si kwa sababu alihangaikia maskini, bali kwa sababu alikuwa mwizi na alikuwa na sanduku la fedha na alikuwa na kawaida ya kuchukua fedha zilizowekwa ndani yalo.”

Basi yafaa kusema kwamba Yudasi aliyekuwa mwizi ndiye aliyeanzisha malalamiko ili apate fedha zaidi za kuiba iwapo mafuta yenye bei ghali yangeuzwa na fedha hizo kuwekwa kwenye sanduku la pesa alilolibeba. Mara Yudasi alipoanzisha lalamiko hilo, huenda mitume wengine walinung’unika kwa kuunga mkono jambo lililoonekana kuwa lenye kufaa. Hata hivyo, Yudasi ndiye aliyekuwa mchochezi mkuu wa lalamiko hilo.