Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kuvua Watu Katika Bahari ya Aegea

Kuvua Watu Katika Bahari ya Aegea

Kuvua Watu Katika Bahari ya Aegea

BAHARI ya Aegea inasambaa katika eneo kubwa la Mediterania ya mashariki, bara la Ugiriki likiwa upande wa kaskazini na magharibi, kisiwa cha Krete kikiwa upande wa kusini, na Uturuki ikiwa upande wa mashariki. Bahari ya Aegea ni chanzo cha ustaarabu mbalimbali wa kale ulio maarufu na ina visiwa na vijisiwa vingi. Visiwa hivyo vyenye mawemawe na vyenye nyumba ndogo-ndogo nyeupe zilizotawanyika ambazo humetameta kwenye jua, vilimchochea mshairi mmoja kuvilinganisha na “farasi wa mawe wenye manyoya mengi shingoni.”

Si ajabu kwamba visiwa hivyo ni mojawapo ya maeneo yanayovutia watalii wengi zaidi ulimwenguni! Umaridadi wake huboreshwa na sifa bora za wanaume na wanawake wanaoishi na kufanya kazi huko. Watu hao hufanya visiwa hivyo viwe na sifa ya pekee kwa kuwa ni wanyofu na wakaribishaji, lakini wenye kujitegemea.

Wakazi wengi wa visiwa hivyo hujiruzuku kwa kuvua samaki katika Bahari ya Aegea. Hata hivyo, aina nyingine muhimu ya “uvuvi” ina matokeo makubwa katika eneo hilo. “Wavuvi wa watu,” waeneza-evanjeli wa habari njema za Ufalme wa Mungu, husafiri kwenye visiwa hivyo vya Aegea, wakifanya wanafunzi Wakristo.—Mathayo 4:18, 19; Luka 5:10.

Karne 19 hivi zilizopita, waeneza-evanjeli Wakristo walizuru visiwa vya Aegea. Alipokuwa akirudi kutoka safari yake ya tatu ya mishonari, wapata mwaka wa 56 W.K., mtume Paulo alizuru kwa muda mfupi visiwa vya Lésvosi, Kiosi, Samosi, Kosi, na Rodesi. Kwa kuwa Paulo alihubiri kwa bidii sikuzote, ni lazima awe alihubiria baadhi ya wakazi wa visiwa hivyo. (Matendo 20:14, 15, 24; 21:1, 2) Baada ya kufungwa miaka miwili huko Roma, yaelekea sana alizuru Krete na kushiriki utendaji wa Kikristo huko. Mwishoni-mwishoni mwa karne ya kwanza, mtume Yohana alipelekwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmosi “kwa ajili ya kusema juu ya Mungu na kutoa ushahidi kuhusu Yesu.” (Ufunuo 1:9) Wapiga-mbiu wa habari njema wa siku hizi wanaendeleaje katika visiwa hivyo?

Kampeni za Kuhubiri Zenye Kuthawabisha

Kuhubiri katika visiwa hivyo ni kazi ngumu yenye kuchosha. Kwahitaji jitihada kubwa na kujidhabihu. Baadhi ya visiwa viko mbali sana na vingine. Usafiri wa meli au wa ndege hautegemeki katika visiwa fulani ilhali katika vingine, haupo kabisa, hasa wakati wa majira ya baridi kali. Bahari inaweza kuchafuka hasa wakati meltemia—pepo kali za msimu za kaskazi—zinapovuma. Isitoshe, vijiji kwenye visiwa vingi viko mbali na vingine na mara nyingi ni vigumu kufikika kwa sababu barabara za mchanga ambazo hazijatengenezwa, hazipitiki kwa urahisi. Visiwa vingine hufikika tu kwa mashua ndogo.

Fikiria kwa mfano, kisiwa cha Ikaria. Wahubiri 11 wa habari njema za Ufalme wa kutaniko dogo la huko hawawezi kuhubiri vijiji vyote kwenye kisiwa hicho na vijisiwa vingine vya karibu. Hivyo, ndugu na dada Wakristo kutoka Samosi huja kusaidia kuhubiria watu wa Ikaria, na vilevile watu wa visiwa vya Phournoi, Patmosi, na Lipsosi. Hivi majuzi, wakati wa kampeni kama hiyo ya siku mbili, Mashahidi waliangusha magazeti 650, broshua 99, na vitabu 25 vinavyozungumzia Biblia! Walishangaa kukuta watu wasiomjua Yehova kabisa, watu waliowasihi wabaki huko na kuwafundisha Biblia zaidi. Mwanamke mmoja alimwambia Shahidi mmoja hivi: “Sasa unaondoka. Lakini bado nina maswali mengi sana ya Biblia. Ni nani atakayenisaidia?” Dada huyo Mkristo aliahidi kufuatia upendezi huo kwa kutumia simu, naye akaanzisha funzo la Biblia kwa njia hiyo.

Mwangalizi mmoja asafiriye alipozuru Ikaria, alipanga kuhubiri kisiwa hicho chote katika mwisho-juma mmoja. Aliomba msaada wa wahubiri 30 kutoka Samosi. Iliwabidi ndugu hao wenye kuzuru walipe gharama za kulala hotelini siku mbili na za kukodi magari ya kawaida na yale yawezayo kupitia sehemu ngumu-ngumu. Kulikuwa kumenyesha sana kwa siku mbili, nao utabiri wa hali ya hewa mwisho-juma huo ukawa wenye kuvunja moyo. Lakini ndugu hao hawakuruhusu jambo hilo liwazuie, wakikumbuka maneno ya Mhubiri 11:4: “Mwenye kuuangalia upepo hatapanda; naye ayatazamaye mawingu hatavuna.” Hatimaye, hali ya hewa ikawa nzuri kidogo, na baada ya kuhubiri habari yao muhimu katika kisiwa chote, ndugu hao wakarudi nyumbani, wakiwa wenye furaha na wenye kuridhika.

Wahubiri 16 wanaoishi katika kisiwa cha Andros walijitahidi sana kuhubiri kisiwa chote. Wakati ndugu wawili walipofika katika kijiji kimoja kilichoko mbali na vingine, waliazimia kuhubiria wakazi wote. Walizungumza na watu nyumbani kwao, barabarani, na mashambani. Hata walizuru kituo cha polisi na kuangusha vichapo huko. Wakiwa na hakika kwamba walikuwa wamefikia wanakijiji wote, wakawa tayari kuondoka. Walipokuwa wakiondoka kwenye uwanja mkuu, walimwona kasisi wa Kanisa Othodoksi la Kigiriki akija. Wakitambua kwamba hakuwa ametolewa ushahidi, walimpa kichapo kidogo ambacho alichukua mara moja. Hivyo wakajua kwa hakika kwamba hakuna mtu ambaye hakuwa amefikiwa katika jitihada zao za kuhubiri!

Kijisiwa cha Gavdos (au Cauda)—chenye wakazi 38 tu na ambacho kimezungukwa kwa upande mmoja na kisiwa cha Krete—hudhaniwa kuwa ndiyo sehemu ya kusini zaidi ya Ulaya. (Matendo 27:16) Mwangalizi mmoja asafiriye na mke wake, pamoja na ndugu mmoja na mke wake, walihubiri huko kwa siku tatu. Walilala katika hema ili kupunguza gharama. Wakazi wote walihubiriwa habari njema, na ndugu hao wakafurahi kwamba walikaribishwa. Wakazi hao hawakuwa wamesikia habari yoyote—njema au mbaya—kuhusu Mashahidi wa Yehova. Wenyeji, kutia ndani yule kasisi, walichukua vitabu 19 na broshua 13. Wakati Mashahidi hao walipokuwa wakirudi Krete kwa mashua ndogo, bahari ilichafuka na kuhatarisha uhai wao. “Tulimshukuru Yehova kwamba tulifika nyumbani tukiwa hai, lakini tukamtukuza pia kwa kuturuhusu tulisifu jina lake kwenye sehemu hiyo ya kusini zaidi ya Ulaya,” wakasema.

Patmosi ndicho kisiwa ambapo mtume Yohana aliandikia kitabu chake cha mwisho cha Biblia, Ufunuo. Hadi hivi majuzi hakukuwa na Shahidi wa Yehova yeyote katika kisiwa cha Patmosi. Kampeni ya kuhubiri katika kisiwa hicho ilipangwa kwa makini na ndugu wa Samosi. Walijua kwamba wangepingwa vikali kwa sababu kisiwa hicho ni ngome ya Kanisa Othodoksi la Kigiriki. Dada wawili waliohubiria mwanamke mmoja habari njema walikaribishwa nyumbani. Mume wa mwanamke huyo aliwauliza dada hao tena na tena ni nani aliyekuwa amewatuma kwake. Walipomweleza kwamba walikuwa wakizuru kila nyumba, akauliza tena: “Mna hakika kwamba hamkuelekezwa hapa na jirani?” Mke wake, ambaye aliwajua Mashahidi wa Yehova akiwa Zaire, baadaye aliwaeleza dada hao yale yaliyokuwa yametokea asubuhi hiyo. Alisema: “Nilikuwa nasali kwa Yehova, kama nifanyavyo siku nyinginezo, kwamba alete Mashahidi kisiwani humu. Mume wangu akanicheka. Nilipowaona mlangoni, mimi na mume wangu tulishangaa. Hiyo ndiyo sababu aliwauliza tena na tena ni nani aliyewaelekeza nyumbani kwetu.” Funzo la Biblia lilianzishwa mara moja na mwanamke huyo. Funzo hilo liliongozwa kupitia simu kwa miezi kumi, ingawa jambo hilo lilimgharimu pesa nyingi sana dada huyo na mwanamke huyo mwenye kupendezwa. Mwanamke huyo alibatizwa na sasa yeye tu ndiye Shahidi katika kisiwa hicho ambako mtume Yohana alipelekwa uhamishoni miaka 1,900 iliyopita.

“Kuvua” Bandarini

Meli za kitalii hutia nanga kwenye bandari nyingi za visiwa vya Aegea katika kila kiangazi, zikileta watu wengi wanaokuja likizo. Hivyo, Mashahidi wa Yehova wana fursa ya pekee ya kuwafikia watu wa mataifa na lugha nyingi. Makutaniko huweka akibani vichapo vya Biblia katika lugha nyingi tofauti-tofauti, nao wahubiri huangushia watalii maelfu ya magazeti. Baadhi ya meli za kitalii, huzuru bandari zilezile kila juma, jambo ambalo huwaandalia akina ndugu fursa bora za kufanya ziara za kurudia na hata kuongoza mafunzo ya Biblia na baadhi ya mabaharia.

Katika kiangazi cha mwaka wa 1996, dada mmoja aliye mhubiri wa wakati wote kwenye kisiwa cha Rodesi, alimtolea ushahidi mwanamume mmoja kijana wa Jamaika ambaye alikuwa baharia kwenye meli moja ya kitalii iliyozuru bandari hiyo kila Ijumaa. Ijumaa iliyofuata mwanamume huyo alialikwa kuhudhuria mkusanyiko wa wilaya uliofanywa kisiwani humo. Kwa kutumia Biblia ya Kiingereza, dada huyo painia alimsaidia aelewe baadhi ya kweli za Biblia zilizozungumziwa kwenye programu. Mwanamume huyo aliguswa moyo sana na upendo na uchangamfu alioonyeshwa na Mashahidi kwenye mkusanyiko huo. Ijumaa iliyofuata, akawaalika mapainia wawili kwenye meli. Mapainia hao walibeba vichapo vya Kiingereza na Kihispania. Waliangusha vichapo vyote kwa muda unaopungua saa moja! Mjamaika huyo kijana alijifunza Biblia kila Ijumaa hadi mwisho wa kiangazi hicho. Kiangazi kilichofuata akaja tena, akiwa tayari kuendelea kujifunza. Lakini wakati huu akaamua kubadili kazi yake ili aweze kufanya maendeleo ya kiroho. Kisha akaenda tena. Ndugu wa Rodesi walifurahi kama nini kujua kwamba mwanamume huyo kijana alibatizwa mapema mwaka wa 1998!

Kuvua “Samaki” Wanaohama-Hama

Bahari ya Aegea ni maarufu kwa samaki wenye kuhama-hama, kama vile sadini na chuchunge, ambao hupita kwenye bahari hiyo na kuishia kwenye nyavu za wavuvi stadi. Kwa njia hiyohiyo, waeneza-evanjeli wa Ufalme hupata watu wengi wenye kuitikia miongoni mwa wafanyakazi ambao wamehamia Ugiriki kutoka nchi nyingi za Ulaya Mashariki.

Rezi alikuwa na umri wa miaka kumi alipojifunza mara ya kwanza juu ya Yehova na makusudi yake katika Mnara wa Mlinzi na Amkeni! Alikuwa huko Albania. Miaka mitatu baadaye familia yao ilihamia kisiwa cha Rodesi. Siku moja, Rezi alimwomba Yehova amsaidie kupata watu wake katika makao yao mapya. Siku iliyofuata alifurahi sana babake alipokuja nyumbani na magazeti anayoyafahamu, Mnara wa Mlinzi na Amkeni! Rezi aliwasiliana na dada aliyempa babake magazeti hayo, na muda si muda akaanza kujifunza kitabu Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele. Mara kwa mara aliomba kujifunza mara tatu kwa siku! Baada ya miezi miwili akawa mhubiri asiyebatizwa, na mnamo Machi 1998, akabatizwa akiwa na umri wa miaka 14. Siku hiyohiyo, akaanza kufanya upainia-msaidizi, na miezi sita baadaye akawa painia wa kawaida, mhudumu wa wakati wote.

Ndugu mmoja wa kisiwa cha Kosi alikuwa anajifunza na watu fulani kutoka Urusi. Alipowauliza kama walikuwa na rafiki wowote ambao wangetaka kujifunza Biblia, walimpeleka kwa mume na mke Waarmenia—Leonidas na mke wake, Ophelia—katika kijiji kilichoko umbali wa kilometa 30. Walipofika, ndugu hao walishangaa. Mume na mke huyo Waarmenia walitoa mfuko uliojaa vichapo vya Biblia katika Kiarmenia na Kirusi vilivyochapishwa na Watch Tower Society! Waliwaeleza kwamba walikuwa wamejifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova na walikuwa wamefanya maendeleo wakawa wahubiri wasiobatizwa. Kwa sababu ya misukosuko ya kisiasa na matatizo ya kiuchumi, walilazimika kuihama nchi yao. Punde tu walipofika Kosi, walianza kujifunza na mama na dada ya Leonidas, ambao walikuwa wamefika huko tayari. Kwa ghafula, Shahidi huyo akawa anaongoza mafunzo matatu mapya ya Biblia—moja pamoja na Ophelia, jingine pamoja na Leonidas, na jingine pamoja na mama na dada ya Leonidas. Hiyo ilihitaji asafiri kwa pikipiki kilometa 30, safari ya kwenda tu, mara tatu kwa juma. Leonidas na mke wake walibatizwa miezi kadhaa baadaye. Ni thawabu iliyoje kwa roho hiyo ya kujidhabihu ya ndugu wenyeji!

Yehova Hukuza

Baraka za Yehova zaonekana waziwazi juu ya jitihada ambazo watangazaji wa Ufalme wapatao 2,000 wenye bidii wamefanya bila kuchoka katika visiwa hivyo vya Aegea. Sasa kuna makutaniko 44 na vikundi 25 vya Mashahidi wa Yehova huko. Kati ya vikundi hivyo, 17 ni vya lugha za kigeni, kwa kuwa ni mapenzi ya Yehova kwamba “watu wa namna zote waokolewe na kuja kwenye ujuzi sahihi wa kweli.” (1 Timotheo 2:4) Kwa kuongezea, mapainia wa pekee 13 wanaendelea kujitahidi kuwafikia watu wengi zaidi katika maeneo hayo yaliyo mbali.

Kwa karne nyingi Bahari ya Aegea imekuwa kituo cha usitawi wa utamaduni na biashara. Katika miongo ya karibuni bahari hiyo imekuwa mahali panapopendwa sana na mamia ya maelfu ya watalii. Lakini la muhimu zaidi ni kwamba wakiwa “wavuvi wa watu,” watangazaji wa Ufalme wamepata kwenye visiwa hivyo watu wengi wenye mioyo minyofu na wenye hamu ya kumsifu Yehova. Kwa pamoja, wameitikia vizuri mwaliko huu wa kiunabii: “Na wamtukuze BWANA, na kutangaza sifa zake visiwani.”—Isaya 42:12.

[Ramani katika ukurasa wa 22]

(Ona mpangilio kamili katika nakala iliyochapishwa)

Bahari ya Aegea

UGIRIKI

Lésvosi

Kiosi

Samosi

Ikaria

Phournoi

Patmosi

Kosi

Rodesi

Krete

UTURUKI

[Picha katika ukurasa wa 23]

Kisiwa cha Lésvosi

[Picha katika ukurasa wa 24]

Kisiwa cha Patmosi

[Picha katika ukurasa wa 24]

Kisiwa cha Krete