Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unajipendekeza Mwenyewe kwa Wengine?

Je, Unajipendekeza Mwenyewe kwa Wengine?

Je, Unajipendekeza Mwenyewe kwa Wengine?

‘Mimi sijali maoni ya wengine!’ Labda umewahi kusema hivyo kwa ukali uliposhikwa na hasira au kuvunjika moyo kwa ghafula. Lakini baada ya mlipuko wa majisifu kupungua, huenda ukaanza kusumbuka. Kwa nini? Kwa sababu wengi wetu kweli twajali maoni ya wengine kutuhusu.

TWAPASWA kwa kweli kujali maoni ya wengine. Hasa sisi ambao tu Wakristo, wahudumu wa Yehova Mungu walioagizwa rasmi, twahangaikia ifaavyo maoni ya wengine kutuhusu. Kwani, sisi ni “kitu cha kutazamwa mahali pa michezo kwa ulimwengu.” (1 Wakorintho 4:9) Kwenye 2 Wakorintho 6:3, 4, kuna shauri zuri la mtume Paulo: “Katika njia yoyote sisi hatutoi sababu yoyote ya kukwaza, ili huduma yetu isitafutiwe kosa; bali katika kila njia twajipendekeza wenyewe kuwa wahudumu wa Mungu.”

Lakini je, yamaanisha nini kujipendekeza wenyewe kwa wengine? Je, yamaanisha kujisifu au kukazia mno uwezo wetu mbalimbali? La. Bali yamaanisha kutekeleza maneno ya 1 Petro 2:12: “Dumisheni mwenendo wenu ukiwa bora miongoni mwa mataifa, ili . . . likiwa tokeo la kazi zenu bora ambazo wamekuwa mashahidi wa kujionea wapate kumtukuza Mungu.” Wakristo hujipendekeza wenyewe kwa kuruhusu mwenendo wao uonekane! Hatimaye jambo hilo humletea Mungu sifa, wala sio sisi. Hata hivyo, huenda tukapata faida za kibinafsi tunapojipendekeza wenyewe kwa wengine. Hebu tuchunguze maeneo matatu ambayo unaweza kujipendekeza mwenyewe.

Unapotazamia Kuwa Mwenzi wa Ndoa

Kwa mfano, fikiria suala la ndoa. Ni zawadi kutoka kwa Yehova Mungu, ambaye “kwake kila familia mbinguni na duniani hupata jina layo.” (Waefeso 3:15) Labda ungetaka kuoa au kuolewa wakati fulani. Ikiwa ndivyo, je, unajipendekeza mwenyewe kadiri gani unapotazamia kuwa mwenzi wa ndoa? Naam, umekuwa na sifa gani ukiwa mwanamume au mwanamke Mkristo mseja?

Katika nchi fulani familia hulihangaikia sana jambo hilo. Kwa mfano, watu wawili wanapotaka kuoana nchini Ghana, ni desturi wachumba kuwafahamisha wazazi wao. Hao nao huwafahamisha washiriki wengineo wa familia. Kisha familia ya mwanamume huanza kuchunguza sifa ya mwanamke huyo katika ujirani. Wazazi wanapothibitisha kwamba mwanamke huyo anafaa, huijulisha familia ya mwanamke kwamba mwana wao anataka kumwoa binti yao. Ndipo familia ya mwanamke huchunguza sifa ya mwanamume huyo kabla ya kukubali ndoa. Mithali moja ya Ghana yasema, “Waulize wanaomjua kabla ya kufunga ndoa.”

Namna gani katika nchi za Magharibi, ambako kwa jumla watu huruhusiwa kujichagulia wenzi wa ndoa? Hata huko vilevile, ni jambo la busara kwa mwanamume au mwanamke Mkristo aliyekomaa kutafuta ushauri usiopendelea kutoka kwa wale wanaomjua mchumba huyo vema, kama vile wazazi au rafiki wakomavu. Kitabu cha Siri ya Kupata Furaha ya Familia chasema kuwa mwanamke mchanga aweza kuuliza: “‘Mwanamume huyu ana sifa ya aina gani? Marafiki wake ni nani? Je, yeye huonyesha sifa ya kujidhibiti? Yeye huwatendeaje watu wazee-wazee? Yeye atoka katika familia ya aina gani? Yeye hupatanaje nayo? Mtazamo wake ni nini kuelekea fedha? Je, yeye hutumia vibaya vinywaji vya alkoholi? Je, yeye ni mwepesi wa kukasirika, hata ni mjeuri? Yeye ana madaraka gani ya kutaniko, naye huyashughulikiaje? Je, ningeweza kumstahi kwa kina kirefu?’—Mambo ya Walawi 19:32; Mithali 22:29; 31:23; Waefeso 5:3-5, 33; 1 Timotheo 5:8; 6:10; Tito 2:6, 7.” *

Mwanamume vilevile apaswa kuulizia habari za mwanamke Mkristo anayepanga kuoa. Biblia yaonyesha kwamba Boazi alizingatia mambo hayo kumhusu Ruthu, mwanamke aliyemwoa baadaye. Ruthu alipouliza: “Jinsi gani nimepata kibali machoni pako, hata ukanifahamu, mimi niliye mgeni?” Boazi alimjibu: ‘Nimeelezwa sana yote uliyofanya.’ (Ruthu 2:10-12) Naam, Boazi alishuhudia mwenyewe kwamba Ruthu alikuwa mwanamke mwaminifu-mshikamanifu, mwenye kujitolea, mwenye bidii, na pia akasikia wengine wakimsifu.

Vivyo hivyo, mwenendo wako unahusika iwapo wengine wakuona kuwa mwenzi wa ndoa anayefaa. Unajipendekezaje mwenyewe kuhusiana na hilo?

Ukiwa Mwajiriwa

Kazini ni eneo jingine ambapo kudumisha mwenendo mzuri kwaweza kukunufaisha. Huenda mashindano ya kupata kazi yakawa makali. Mara nyingi waajiriwa wenye zoea la kutotii wakubwa, kuchelewa, na kukosa uaminifu hufutwa kazi. Huenda pia kampuni zikawasimamisha kazi waajiriwa wenye uzoefu ili kupunguza gharama. Watu wasio na kazi wanapotafuta kazi mpya, huenda wakaona kwamba kampuni mpya huuliza habari kutoka kwa waajiri wao wa awali ili kufahamishwa kuhusu mazoea yao ya kazi, mwelekeo, na uzoefu. Wakristo wengi wamejipendekeza wenyewe kwa waajiri kupitia mwenendo wao wenye heshima, mapambo yenye kiasi, uchangamfu, na sifa za Kikristo zinazotokeza.

Kufuata haki ni mojawapo ya sifa hizo—ambayo waajiri wengi huizingatia sana. Kama vile mtume Paulo, twataka “kujiendesha wenyewe kwa kufuata haki katika mambo yote.” (Waebrania 13:18) Kulikuwa na wizi wa kudokoa katika kampuni moja ya kuchimba migodi nchini Ghana. Watu wengine walipofutwa kazi kwenye mashine moja ya kusafishia madini, mnyapara ambaye ni Shahidi alibaki. Kwa nini? Wasimamizi waliona uaminifu wake kwa miaka mingi. Pia bidii yake kazini na heshima kwa wenye mamlaka zilijulikana sana. Naam, mwenendo wake wa uaminifu ulifanya asifutwe kazi!

Mkristo aweza kufanya mambo gani mengine ili ajipendekeze mwenyewe katika shughuli ya kutafuta kazi? Jifunze kuwa stadi katika kazi yoyote unayopewa. (Mithali 22:29) Fanya kazi kwa bidii na kwa uangalifu. (Mithali 10:4; 13:4) Mheshimu mwajiri na mnyapara wako. (Waefeso 6:5) Waajiri hupendelea sifa kama vile kufika kwa wakati, uaminifu, ubora, na bidii, na sifa hizo zaweza kukusaidia kupata kazi hata kama nafasi za kazi ni chache.

Mapendeleo Kutanikoni

Leo, kuna uhitaji mkubwa kuliko wakati mwingine wowote wa kuwa na wanaume wakomavu wanaoongoza katika kutaniko la Kikristo. Kwa nini? Isaya alitabiri hivi: “Panua mahali pa hema yako, na wayatandaze mapazia ya maskani yako.” (Isaya 54:2) Kwa kutimiza unabii huo, kutaniko la Yehova la ulimwenguni kote laendelea kuongezeka.

Basi iwapo wewe ni mwanamume Mkristo, ni jinsi gani waweza kujipendekeza mwenyewe kuwa mtu anayestahili kutumikia rasmi? Fikiria mfano wa mwanamume mchanga Timotheo. Luka asema kuwa Timotheo “aliripotiwa vema na akina ndugu katika Listra na Ikoniamu.” Naam, kwa sababu ya mwenendo wake mwema, mwanamume huyo mchanga alikuwa amejipendekeza mwenyewe kwa wengine katika miji miwili tofauti. Kwa hiyo Paulo akamwalika Timotheo ajiunge naye katika huduma ya kusafiri.—Matendo 16:1-4.

Leo, mwanamume awezaje ‘kujitahidi kufikilia cheo cha mwangalizi’ kwa njia nzuri na kwa kumhofu Mungu? Bila shaka si kwa kufanya kampeni ili ateuliwe bali kwa kusitawisha sifa za kiroho zinazohitajika kwa madaraka hayo. (1 Timotheo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Aweza pia kuonyesha ‘anatamani kazi bora’ kwa kushiriki kikamilifu katika kazi ya kuhubiri na kufanya wanafunzi. (Mathayo 24:14; 28:19, 20) Wale wanaojipendekeza wenyewe kuwa wanaume Wakristo wanaochukua madaraka kwa uzito hupendezwa kwa unyofu na hali njema ya ndugu zao wa kiroho. Wao hufuata ushauri wa mtume Paulo: “Shirikini pamoja na watakatifu kulingana na mahitaji yao. Fuateni mwendo wa ukaribishaji-wageni.” (Waroma 12:13) Akifanya mambo hayo, kwa kweli mwanamume Mkristo aweza ‘kujipendekeza mwenyewe kuwa mhudumu wa Mungu.’

Nyakati Zote

Kujipendekeza wenyewe kwa wengine hakumaanishi tuwe wanafiki au “wapendeza-wanadamu.” (Waefeso 6:6) Kwani, kwamaanisha kujipendekeza wenyewe kwa Muumba wetu, Yehova Mungu, kwa kufuata sheria na kanuni zake kwa uangalifu. Ukisitawisha hali yako ya kiroho na kuimarisha uhusiano wako na Yehova Mungu, wengine wataona maendeleo katika namna unavyowatendea washiriki wa familia yako, wafanyakazi wenzako, na Wakristo wenzako. Wataona pia uthabiti na usawaziko wako, busara yako katika kufanya maamuzi, uwezo wako wa kushughulikia madaraka, na unyenyekevu wako. Hayo yatafanya wakupende na kukuheshimu, na muhimu zaidi, yatafanya upate kibali cha Yehova Mungu kwa maana unajipendekeza mwenyewe kwa wengine!

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 8 Kilichochapishwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Picha katika ukurasa wa 19]

Wazazi wengi huulizia kwa busara sifa za mwanamke ambaye mwana wao ataka kuoa au mwanamume anayetaka kuoa binti yao

[Picha katika ukurasa wa 20]

Ndugu hujipendekeza mwenyewe kwa ajili ya mapendeleo ya utumishi kwa kuwa mwenye kuwajali wengine