Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unasukumwa Kutenda Kama Yesu?

Je, Unasukumwa Kutenda Kama Yesu?

Je, Unasukumwa Kutenda Kama Yesu?

“Akaona umati mkubwa, lakini akasukumwa na sikitiko kwa ajili yao, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Naye akaanza kuwafundisha.”—MARKO 6:34.

1. Kwa nini inaeleweka kwamba watu fulani huonyesha sifa nzuri?

KATIKA historia watu wengi wameonyesha sifa nzuri. Na hiyo inaeleweka. Yehova Mungu ana upendo, fadhili, ukarimu na sifa nyinginezo tunazothamini naye huzionyesha. Wanadamu waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Basi tunaweza kuelewa ni kwa nini watu wengi huonyesha kadiri fulani ya upendo, fadhili, huruma, na sifa nyinginezo za Mungu, na hata wengi huonyesha wana dhamiri. (Mwanzo 1:26; Waroma 2:14, 15) Lakini huenda unajua kwamba watu wengine huonyesha sifa hizi kwa urahisi kuliko wengine.

2. Ni zipi kazi nzuri ambazo huenda watu wakafanya, labda wakifikiri kwamba wanamwiga Kristo?

2 Labda unawafahamu wanaume na wanawake ambao mara nyingi huwazuru wagonjwa au kuwasaidia, huwaonyesha huruma walemavu, au kuwasaidia maskini kwa ukarimu. Pia, fikiria watu ambao huruma zao huwasukuma watoe maisha zao kufanya kazi katika makao ya kuwatunzia wagonjwa wa ukoma au katika makao ya kuwatunzia mayatima, wale wanaojitolea kufanya kazi katika hospitali au katika makao ya kutunzia watu wenye magonjwa yenye kufisha, au wale wanaojitahidi kuwasaidia watu wasio na makao au kuwasaidia wakimbizi. Yaelekea kwamba baadhi yao hufikiri wanamwiga Yesu ambaye aliwawekea Wakristo kielelezo cha kufuata. Twasoma katika Gospeli kwamba Kristo aliponya wagonjwa na kulisha wenye njaa. (Marko 1:34; 8:1-9; Luka 4:40) Upendo, wororo, na huruma za Yesu ni udhihirisho wa “akili ya Kristo,” ambaye naye alikuwa akimwiga Baba yake wa mbinguni.—1 Wakorintho 2:16.

3. Twahitaji kufikiria nini ili tuwe na maoni yenye usawaziko juu ya kazi nzuri za Yesu?

3 Lakini, je, umeona kwamba leo wengi ambao wamevutiwa na upendo na huruma za Yesu husahau sehemu kuu ya akili ya Kristo? Twaweza kufahamu kindani jambo hili kwa kuchunguza kwa makini Marko sura ya 6. Twasoma hapo kwamba watu walimletea Yesu wagonjwa ili awaponye. Katika muktadha huo, twajifunza pia kwamba alipoona maelfu ya watu waliokuwa wamemjia wakiwa na njaa, Yesu aliwalisha kimuujiza. (Marko 6:35-44, 54-56) Kuwaponya wagonjwa na kuwalisha wenye njaa kulionyesha kwa njia yenye kutokeza huruma yenye upendo, lakini je, hizo ndizo njia kuu ambazo Yesu aliwasaidia watu? Tunaweza kuigaje kwa njia bora kielelezo chake kikamilifu cha upendo, fadhili, na huruma, kama yeye naye alivyomwiga Yehova?

Asukumwa Kushughulikia Mahitaji ya Kiroho

4. Simulizi la Marko 6:30-34 lilisimuliwa katika mazingira gani?

4 Yesu aliwasikitikia wale aliokuwa nao hasa kwa sababu ya mahitaji yao ya kiroho. Mahitaji hayo yalikuwa muhimu sana kuliko hata mahitaji ya kimwili. Ebu fikiria simulizi la Marko 6:30-34. Tukio lililotajwa katika simulizi hilo lilitukia kwenye ukingo wa Bahari ya Galilaya, karibu na wakati wa Sikukuu ya Kupitwa ya mwaka wa 32 W.K. Na mitume walikuwa na sababu nzuri za kusisimka. Kwa kuwa walikuwa wamemaliza tu ziara kubwa, walimjia Yesu, yaonekana wakiwa na hamu ya kumwambia mambo yaliyoonwa. Lakini umati ukakusanyika. Umati ukawa mkubwa sana hivi kwamba Yesu na mitume wake hawangeweza kula wala kupumzika. Yesu akawaambia mitume: “Njoni, nyinyi wenyewe, kwa faragha mwingie katika mahali pa upweke mpumzike kidogo.” (Marko 6:31) Wakipanda mashua, labda karibu na Kapernaumu, wao walisafiri kuvuka Bahari ya Galilaya kuelekea mahali patulivu. Lakini umati ukakimbia kandokando ya bahari na kufika mbele ya mashua. Sasa Yesu angefanya nini? Je, alikasirika kwamba anasumbuliwa? La hasha!

5. Yesu alihisije juu ya umati mkubwa uliomjia, naye alifanya nini?

5 Yesu aliguswa moyo alipouona umati wa maelfu ya watu, hata na wagonjwa, wakimngoja kwa hamu. (Mathayo 14:14; Marko 6:44) Akizingatia jambo lililotokeza huruma za Yesu na jinsi alivyotenda, Marko aliandika: “Akaona umati mkubwa, lakini akasukumwa na sikitiko kwa ajili yao, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Naye akaanza kuwafundisha mambo mengi.” (Marko 6:34) Yesu hakuona tu umati wa watu. Aliona watu wenye mahitaji ya kiroho. Walikuwa kama kondoo wanaopotea, bila mchungaji wa kuwaongoza kwenye nyasi nzuri au kuwalinda. Yesu alijua kwamba viongozi wa kidini wasio na huruma, ambao walipaswa kuwa wachungaji wenye kujali, kwa kweli waliwadharau watu wa kawaida na kupuuza mahitaji yao ya kiroho. (Ezekieli 34:2-4; Yohana 7:47-49) Yesu alitaka kuwatendea kwa njia tofauti, akiwafanyia mema zaidi kwa kadiri alivyoweza. Akaanza kuwafundisha juu ya Ufalme wa Mungu.

6, 7. (a) Gospeli zaonyesha ni mambo yapi yaliyotangulizwa wakati Yesu aliposhughulikia mahitaji ya watu? (b) Yesu alichochewa na nini kuhubiri na kufundisha?

6 Ona jinsi mambo yalivyofuatana na jambo linalodokezwa katika mambo yaliyotangulizwa kama inavyoonekana katika simulizi linalolingana na hilo. Simulizi hili liliandikwa na Luka, ambaye alikuwa tabibu aliyependezwa sana na hali njema ya wengine. “Umati . . . ukamfuata [Yesu]. Naye akawapokea kwa fadhili na kuanza kuwaambia juu ya ufalme wa Mungu, naye akawaponya wale wenye kuhitaji ponyo.” (Luka 9:11; Wakolosai 4:14) Japo sivyo ilivyo na kila simulizi la muujiza, katika hali hii simulizi la Luka lililopuliziwa lilitaja nini kwanza? Kwamba Yesu aliwafundisha watu.

7 Hilo lakubaliana na mkazo tunaopata katika Marko 6:34. Mstari huo waonyesha wazi jinsi Yesu alivyosukumwa hasa kuwasikitikia watu. Aliwafundisha watu, akitosheleza mahitaji yao ya kiroho. Mapema katika huduma yake, Yesu alisema: “Kwenye majiji mengine ni lazima nitangaze habari njema ya ufalme wa Mungu, kwa sababu kwa ajili ya hili nilitumwa.” (Luka 4:43) Lakini, ni kosa kufikiri kwamba Yesu alitangaza ujumbe wa Ufalme ili atimize tu wajibu, kana kwamba alihubiri kwa sababu tu ilikuwa lazima. La, kichocheo kikuu kilichofanya awahubirie watu habari njema ni huruma yake yenye upendo kwao. Jambo bora zaidi ambalo Yesu angeweza kufanya—hata kwa wagonjwa, wenye kupagawa na roho waovu, maskini, au wenye njaa—lilikuwa kuwasaidia kujua, kukubali, na kupenda kweli juu ya Ufalme wa Mungu. Kweli hiyo ilikuwa muhimu sana kwa sababu ya daraka ambalo Ufalme unatimiza katika kutetea enzi kuu ya Yehova na kuwabariki wanadamu daima.

8. Yesu alionaje kazi yake ya kuhubiri na kufundisha?

8 Sababu kuu iliyomfanya Yesu aje duniani ni kuhubiri kwa bidii juu ya Ufalme. Huduma yake duniani ilipokaribia mwisho, Yesu alimwambia Pilato hivi: “Kwa ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja kuingia ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli. Kila mtu aliye upande wa ile kweli husikiliza sauti yangu.” (Yohana 18:37) Tumeona katika makala mbili zilizotangulia kwamba Yesu alikuwa mtu mwenye hisia nyororo—mwenye kujali, rahisi kufikiwa, mwenye kufikiria hali za wengine, mwenye kuitibari, na zaidi ya yote, mwenye upendo. Tunapaswa kufahamu sifa hizo za utu wake ikiwa kwa kweli tunataka kuelewa akili ya Kristo. Ni muhimu vilevile kutambua kwamba akili ya Kristo yatia ndani jinsi alivyotanguliza kazi yake ya kuhubiri na kufundisha mbele ya mambo mengine.

Aliwahimiza Wengine Watoe Ushahidi

9. Ni nani waliopaswa kutanguliza kuhubiri na kufundisha?

9 Si Yesu tu aliyepaswa kutanguliza kuhubiri na kufundisha ambako ni wonyesho wa upendo na huruma. Aliwahimiza wafuasi wake waige mambo yaliyomchochea, mambo aliyoyatanguliza, na matendo yake. Kwa mfano, baada ya Yesu kuteua mitume wake 12, wao walipaswa kufanya nini? Marko 3:14, 15 latuambia: “Akafanyiza kikundi cha kumi na wawili, ambao pia aliwaita jina ‘mitume,’ ili wapate kuendelea kuwa pamoja naye na kwamba apate kuwatuma wahubiri na kuwa na mamlaka ya kuwafukuza roho waovu.” Je, unaona jambo ambalo mitume walipaswa kutanguliza?

10, 11. (a) Yesu alipowatuma mitume, aliwaambia wafanye nini? (b) Kuhusu kuwatuma mitume, ni jambo jipi lililotiliwa mkazo?

10 Baadaye, Yesu aliwawezesha wale 12 kuponya wengine na kuwafukuza roho waovu. (Mathayo 10:1; Luka 9:1) Kisha akawatuma kuwaendea “kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.” Wakafanye nini? Yesu aliwaagiza: “Mwendapo, hubirini, mkisema, ‘Ufalme wa mbingu umekaribia.’ Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, fanyeni wenye ukoma wawe safi, fukuzeni roho waovu.” (Mathayo 10:5-8; Luka 9:2) Nao walifanya nini? “Kwa hiyo wakaondoka na [1] kuhubiri ili watu wapate kutubu; nao [2] walikuwa wakitoa roho waovu wengi na kupaka mafuta watu wengi wagonjwa-wagonjwa na kuwaponya.”—Marko 6:12, 13.

11 Kwa kuwa kufundisha hakutajwi mwanzoni katika kila hali, je, kuona mambo hayo kwa jinsi yanavyofuatana si kuzingatia mno mambo yanayotangulizwa au vichocheo vinavyohusika? (Luka 10:1-9) Hatupaswi kupuuza mara ambazo kufundisha kumetangulizwa mbele ya kuponya. Ebu ona muktadha huo. Kabla tu ya kuwatuma mitume 12, Yesu alikuwa ameguswa moyo na hali ya umati. Twasoma hivi: “Yesu akaondoka ili kutalii majiji na vijiji vyote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya kila namna ya maradhi na kila namna ya udhaifu. Alipouona umati alihisi sikitiko kwa ajili yao, kwa sababu ulikuwa umechunwa ngozi na kutupwa huku na huku kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo akawaambia wanafunzi wake: ‘Ndiyo, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Kwa hiyo, ombeni Bwana-mkubwa wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake.’”—Mathayo 9:35-38.

12. Kazi za kimuujiza za Yesu na mitume zingeweza kutimiza kusudi gani jingine?

12 Kwa sababu walikuwa pamoja na Yesu, mitume wangeweza kusitawisha sehemu ya akili ya Kristo. Wao walitambua kwamba kuwaonyesha watu upendo na huruma kikweli kunahusisha kuhubiri na kufundisha juu ya Ufalme—hilo ndilo lingekuwa jambo kuu la kazi zao njema. Kwa kupatana na jambo hilo, matendo mema ya kimwili, kama vile kuponya wagonjwa, yalitimiza mengi kuliko tu kuwasaidia wenye uhitaji. Kama ujuavyo, watu wengine wanaweza kuvutiwa na maponyo na chakula kinachoandaliwa kimuujiza. (Mathayo 4:24, 25; 8:16; 9:32, 33; 14:35, 36; Yohana 6:26) Lakini, zaidi ya kusaidia tu kimwili, kazi hizo hasa ziliwafanya watazamaji watambue kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu na “nabii” ambaye Musa alitabiri.—Yohana 6:14; Kumbukumbu la Torati 18:15.

13. Unabii unaopatikana katika Kumbukumbu la Torati 18:18 wakazia daraka gani la “nabii” ajaye?

13 Kwa nini ni jambo la maana kwamba Yesu alikuwa “nabii”? Ilitabiriwa kwamba angefanya jambo gani kuu? Je, “nabii” huyo angekuwa mashuhuri kwa kuponya watu kimuujiza au kuwaandalia wenye njaa chakula kwa huruma? Kumbukumbu la Torati 18:18 lilitabiri: “Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe [Musa], nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru.” Vivyo hivyo, mitume walipojifunza kuwa na hisia nyororo na kuionyesha, wao wangeweza kukata kauli ya kwamba akili ya Kristo ilipaswa kuwa dhahiri pia katika utendaji wao wa kuhubiri na kufundisha. Hilo ndilo jambo bora zaidi ambalo wangeweza kuwafanyia watu. Kupitia njia hiyo, wagonjwa na maskini wangeweza kupata manufaa za kudumu, wala si manufaa zinazotusaidia tu katika maisha yetu mafupi au za muda mfupi.—Yohana 6:26-30.

Sitawisha Akili ya Kristo Leo

14. Kuwa na akili ya Kristo kwahusikaje na kuhubiri kwetu?

14 Hatupaswi kuona akili ya Kristo kuwa jambo linalohusu karne ya kwanza tu—ikiwahusu Yesu na wanafunzi wa mapema ambao mtume Paulo aliwaandikia hivi: “Sisi tunayo akili ya Kristo.” (1 Wakorintho 2:16) Na tunakubali mara moja kwamba sisi tuna wajibu wa kuhubiri habari njema na kufanya wanafunzi. (Mathayo 24:14; 28:19, 20) Lakini, ni jambo linalofaa kufikiria mambo yanayotuchochea kufanya kazi hiyo. Haitupasi kuifanya kwa sababu ya kutimiza tu wajibu wetu. Kumpenda Mungu ni sababu ya msingi inayofanya tushiriki katika huduma, na kuwa kama Yesu kwa kweli kwatia ndani kusukumwa na huruma ili tuhubiri na kufundisha.—Mathayo 22:37-39.

15. Kwa nini huruma ni sehemu ifaayo ya huduma yetu ya peupe?

15 Ni kweli kwamba si rahisi nyakati zote kuwaonea huruma wale ambao hawana imani kama yetu, hasa tunapopata watu ambao hawapendezwi, watu wanapotukataa, au tunapopata upinzani. Lakini, tukikosa kuwapenda watu na kuwaonea huruma, tunaweza kupoteza kichocheo muhimu cha kushiriki katika huduma ya Kikristo. Basi tunaweza kusitawishaje huruma? Kwa kujaribu kuwaona watu kama Yesu alivyowaona, ‘wakiwa wamechunwa ngozi na kutupwa huku na huku kama kondoo wasio na mchungaji.’ (Mathayo 9:36) Je, wengi hawako hivyo leo? Wachungaji wa kidini wasio wa kweli wamewapuuza na kuwapofusha kiroho. Matokeo yakawa kwamba hawana mwongozo mzuri unaopatikana katika Biblia wala hawafahamu hali za Paradiso ambazo Ufalme wa Mungu utaleta duniani. Wanakabili matatizo ya maisha ya kila siku—kama vile umaskini, mzozo wa familia, ugonjwa, na kifo—bila kuwa na tumaini la Ufalme. Tuna mambo wanayohitaji: habari njema yenye kuokoa uhai ya Ufalme wa Mungu, ambao sasa umesimamishwa mbinguni!

16. Kwa nini inafaa tuwaeleze wengine habari njema?

16 Basi unapotafakari mahitaji ya kiroho ya wale walio karibu nawe, je, moyo wako haukusukumi utake kufanya yote uwezayo kuwaambia juu ya kusudi la Mungu lenye upendo? Ndiyo, kazi yetu ni yenye huruma. Tunapokuwa na hisia mwenzi kwa watu kama alivyofanya Yesu, jambo hilo litadhihirika katika sauti zetu, nyuso zetu, na njia yetu ya kufundisha. Yote hayo yatafanya ujumbe wetu uvutie zaidi wale ambao ‘wana mwelekeo ufaao kwa ajili ya uhai udumuo milele.’—Matendo 13:48.

17. (a) Ni zipi baadhi ya njia ambazo tunaweza kuwaonyesha wengine upendo na huruma? (b) Kwa nini si suala la ama kufanya matendo mema ama kushiriki katika huduma ya peupe?

17 Bila shaka, upendo wetu na huruma yetu zapaswa kudhihirika katika maisha yetu yote. Hiyo inatia ndani kuwa wenye fadhili kwa watu wasio na uwezo, wagonjwa, na maskini—tukifanya yote tuwezayo ili kuondoa taabu zao. Inatia ndani jitihada zetu katika maneno na katika matendo za kuwaondolea huzuni watu ambao wamefiwa na wapendwa wao. (Luka 7:11-15; Yohana 11:33-35) Lakini, kuonyesha upendo, fadhili, na huruma hakupaswi kuwa ndilo jambo kuu zaidi maishani, kama ilivyo na baadhi ya watu wenye kutoa msaada wa kibinadamu. Jitihada zinazochochewa na sifa za Mungu kama hizo ambazo zinadhihirika tunaposhiriki katika kazi ya Kikristo ya kuhubiri na kufundisha ndizo zenye umuhimu wenye kudumu hata zaidi. Kumbuka jambo alilosema Yesu kuhusu viongozi wa kidini wa Kiyahudi: “Nyinyi huitoa sehemu ya kumi ya mnanaa na dili na jira, lakini mmepuuza mambo yenye uzito zaidi ya Sheria, yaani, haki na rehema na uaminifu. Ilikuwa lazima mambo haya kuyafanya, na bado kutopuuza yale mambo mengine.” (Mathayo 23:23) Yesu hakuchagua kufanya jambo moja na kuacha jingine—ama kuwasaidia watu kwa mahitaji yao ya kimwili ama kuwafundisha mambo ya kiroho yenye kuleta uhai. Yesu aliyafanya yote. Lakini, ni wazi kwamba kazi yake ya kufundisha ilikuwa ndiyo jambo kuu kwa sababu mema aliyotimiza yangeweza kuwa yenye manufaa milele.—Yohana 20:16.

18. Kuzungumzia akili ya Kristo kwapasa kutusukuma kufanya nini?

18 Tunashukuru kama nini kwamba Yehova ametufunulia akili ya Kristo! Kupitia Gospeli, tunaweza kujua vizuri zaidi mawazo, hisia, sifa, utendaji, na mambo ambayo mtu mkuu zaidi aliyepata kuishi duniani alitanguliza. Ni juu yetu kusoma, kutafakari, na kutenda yale ambayo Biblia inafunua juu ya Yesu. Kumbuka kwamba ikiwa kwa kweli tunataka kutenda kama Yesu, ni lazima kwanza tujifunze kufikiri, kuhisi, na kuchanganua mambo kama alivyofanya kwa kadiri tuwezavyo tukiwa wanadamu wasiokamilika. Basi, na tuazimie kuisitawisha akili ya Kristo na kuidhihirisha. Hii ndiyo njia bora ya kuishi, kushughulika na watu, na pia ndiyo njia bora kabisa kwetu na kwa wengine kumkaribia yule ambaye Yesu alimwiga kikamilifu, Mungu wetu mwenye wororo, Yehova.—2 Wakorintho 1:3; Waebrania 1:3.

Ungejibuje?

• Biblia inatufahamisha nini kuhusu jinsi Yesu alivyoshughulika na watu wenye uhitaji?

• Yesu alisisitiza nini alipokuwa akiwaelekeza wafuasi wake?

• Tunaweza kudhihirishaje “akili ya Kristo” katika utendaji wetu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 23]

[Picha katika ukurasa wa 24]

Ni lipi jambo bora zaidi ambalo Wakristo wanaweza kuwafanyia wengine?