Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Danieli Chafafanuliwa!

Kitabu cha Danieli Chafafanuliwa!

Kitabu cha Danieli Chafafanuliwa!

WAKUSANYIKAJI walikuwa na hamu ya kupata nakala yao ya kitabu chenye kurasa 320, Sikiliza Unabii wa Danieli!, kilichokuwa kimetoka tu kutolewa. Walikionaje? Ona yale ambayo baadhi yao walisema.

“Kama ilivyo na vijana wengi, mimi sifurahii kujifunza historia ya kale. Hivyo, nilipopata nakala yangu mwenyewe ya kitabu hicho kipya, Sikiliza Unabii wa Danieli! sikuwa na hamu ya kukisoma, lakini nikajitahidi tu. Lo, maoni yangu yalikuwa mabaya kama nini! Hiki ni kimojawapo cha vitabu bora zaidi ambavyo nimewahi kusoma. Kinavutia wee! Sihisi kana kwamba ninasoma masimulizi ya mambo yaliyotukia maelfu ya miaka iliyopita. Kwa mara ya kwanza, nahisi kwamba naweza kujiweka katika hali ya Danieli. Naweza kuona hasa jinsi inavyoweza kuwa kwa mtu kuchukuliwa kutoka kwa familia yake, kupelekwa nchi ya kigeni, na uaminifu-maadili wake kujaribiwa tena na tena. Asanteni sana kwa kitabu hicho.”—Anya.

“Jambo linalonisaidia zaidi ni ujumbe dhahiri kwamba Yehova anadhibiti kabisa mambo yote yanayowapata watu wake. Kupitia maono na ndoto za Danieli na za wengine ambazo yeye alifasiri, ni wazi kwamba Mungu wetu hataruhusu kamwe mambo yatukie kinyume cha makusudi yake. Jambo hilo linaimarisha tumaini letu katika masimulizi ya Biblia ya ulimwengu mpya ambao yeye atatokeza.”—Chester.

“Nilipendezwa na jinsi mlivyofanya Danieli aonekane halisi. Nilimfahamu zaidi kupitia jinsi mlivyokazia matatizo na mahangaiko yake. Nilielewa vema zaidi ni kwa nini Yehova alimwona kuwa mtu mwenye kutamanika sana. Wakati wa majaribu na minyanyaso yake yote, yeye hakujihangaikia. Alihangaikia zaidi Yehova na jina Lake zuri. Asanteni sana kwa kukazia mambo hayo.”— Joy.

“Hiki ndicho kitabu ambacho tumekuwa tukingojea! Haijawahi kuonyeshwa ni kwa kadiri gani hasa kitabu cha Danieli chahusu kila mmoja wetu. Baada ya kusoma sehemu kubwa ya kitabu hicho jioni baada ya kukipokea, ilinibidi nitue na kumshukuru Yehova katika sala.”—Mark.

“Kitabu hicho kiliathiri watoto wetu kwa njia ambayo hatukutarajia. Wao wana umri wa kati ya miaka mitano na miaka mitatu. . . . Ingawa sikuzote wamependezwa sana na masimulizi kuhusu Danieli, Hanania, Mishaeli, na Azaria katika Kitabu Changu cha Hadithi za Biblia, masimulizi katika kitabu cha Unabii wa Danieli yamewaathiri kwa njia ambayo hatukutarajia. Hata katika umri wao mdogo, wanaonekana wanaweza kujilinganisha na vijana hao waadilifu. Wao ni vielelezo vizuri kama nini vya kuigwa na watoto wetu! Mmetupatia kifaa kizuri kama nini! Asanteni, asanteni sana!”—Bethel.

“Nilihisi kana kwamba nilikuwa pale pamoja na wale wavulana Waebrania wakati imani yao ilipokuwa ikijaribiwa; na hilo lilinitia moyo kuchunguza imani yangu mwenyewe. Sanduku la kupitia lenye kichwa “Umefahamu Nini?” hukazia moyoni habari katika sura. Asanteni tena kwa kitabu kingine kisicho na kifani.”—Lydia.