Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

“Fulizeni Kulinda”

“Fulizeni Kulinda”

“Fulizeni Kulinda”

“Kwa hiyo, fulizeni kulinda kwa sababu hamjui ni siku gani Bwana yenu anakuja.”—MATHAYO 24:42.

1. Watumishi wa Yehova ambao wamemtumikia kwa muda mrefu wanahisije juu ya miaka mingi ya utumishi wa kujitoa wakfu? Toa mfano.

WATUMISHI wengi wa Yehova ambao wamemtumikia kwa muda mrefu walijifunza kweli wakiwa wanaume na wanawake wachanga. Kama yule mtu aliyegundua lulu yenye thamani kubwa na kuuza kila kitu alichokuwa nacho ili ainunue, wanafunzi hao wa Biblia wenye hamu walijikana na kujitoa wakfu kwa Yehova. (Mathayo 13:45, 46; Marko 8:34) Wanahisije juu ya kulazimika kusubiri kwa muda mrefu zaidi kuliko walivyotarajia ili kuona makusudi ya Mungu kwa dunia yakitimizwa? Hawajuti kamwe! Wanakubaliana na Ndugu A. H. Macmillan, ambaye baada ya karibu miaka 60 ya utumishi wa kujitoa wakfu kwa Mungu, alisema hivi: “Nimeazimia kuliko wakati mwingine wowote kuendelea katika imani yangu. Imefanya maisha yangu yawe na maana. Bado yanisaidia kukabili wakati ujao bila woga.”

2. (a) Yesu aliwapa wafuasi wake shauri gani la wakati ufaao? (b) Tutayafikiria maswali gani katika makala hii?

2 Vipi wewe? Hata uwe na umri gani, fikiria maneno ya Yesu: “Kwa hiyo, fulizeni kulinda kwa sababu hamjui ni siku gani Bwana yenu anakuja.” (Mathayo 24:42) Sentensi hiyo sahili ina kweli ya maana sana. Hatujui Bwana atakuja siku gani kutekeleza hukumu dhidi ya huu mfumo mwovu, na si lazima tujue. Lakini twahitaji kuishi kwa njia ambayo ajapo, hatutajuta. Kuhusu habari hii, tunapata vielelezo gani katika Biblia ambavyo vitatusaidia kufuliza kulinda? Yesu alionyeshaje uhitaji huo? Na leo tuna uthibitisho gani wa kwamba tunaishi katika siku za mwisho za ulimwengu huu usiomcha Mungu?

Kielelezo Chenye Kuonya

3. Watu wengi leo wanafananaje na wale wa wakati wa Noa?

3 Katika hali nyingi, watu leo ni kama wanaume na wanawake walioishi wakati wa Noa. Wakati huo dunia ilijaa jeuri, na mwelekeo wa moyo wa mwanadamu ulikuwa ‘mbaya tu sikuzote.’ (Mwanzo 6:5) Wengi walikaza fikira zao zote katika shughuli za kila siku za maisha. Lakini kabla ya Yehova kuleta Gharika kuu, aliwapa watu fursa ya kutubu. Alimpa Noa utume wa kuhubiri, Noa akatii—akitumikia akiwa “mhubiri wa uadilifu” kwa labda miaka 40 au 50 au hata zaidi. (2 Petro 2:5) Hata hivyo, watu walipuuza ujumbe wa Noa wa kuonya. Hawakuwa wakilinda. Kwa hiyo, hatimaye ni Noa tu na familia yake waliookoka kutekelezwa kwa hukumu ya Yehova.—Mathayo 24:37-39.

4. Ni katika maana gani huduma ya Noa yaweza kusemwa kuwa ilifanikiwa, na ni katika maana gani pia inaweza kusemwa kwamba kazi yako ya kuhubiri inafanikiwa?

4 Je, huduma ya Noa ilifanikiwa? Usikate kauli kwa kufikiria tu wale watu wachache walioitikia. Kwa kweli, mahubiri ya Noa yalitimiza kusudi lake haidhuru itikio. Kwa nini? Kwa sababu yaliwapa watu fursa ya kutosha ya kuchagua kama wanataka kumtumikia Yehova au la. Vipi juu ya eneo lako la kuhubiri? Hata kama wenye kuitikia vizuri ni wachache, unafanikiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kwa kuhubiri, unatangaza onyo la Mungu, na basi unatimiza utume ambao Yesu aliwapa wafuasi wake.—Mathayo 24:14; 28:19, 20.

Kupuuza Manabii wa Mungu

5. (a) Ni hali zipi zilizoenea katika Yuda katika wakati wa Habakuki, na watu waliitikiaje ujumbe wake wa kiunabii? (b) Watu wa Yuda walionyeshaje uhasama dhidi ya manabii wa Yehova?

5 Karne nyingi baada ya Gharika, hali katika ufalme wa Yuda ikawa mbaya sana. Ibada ya sanamu, ukosefu wa haki, uonevu, na hata uuaji kimakusudi yalikuwa mambo ya kawaida. Yehova alimtokeza Habakuki awaonye watu kwamba wakikosa kutubu Wakaldayo, au Wababiloni, wangewaletea msiba. (Habakuki 1:5-7) Lakini watu walikataa kusikiliza. Labda walisema, ‘Kwani, zaidi ya miaka mia moja, nabii Isaya alitoa onyo kama hilo, lakini bado hakuna jambo ambalo limetukia!’ (Isaya 39:6, 7) Wakuu wengi wa Yuda hawakujali maonyo yaliyotolewa na hata walikuwa na uhasama dhidi ya wajumbe waliotumwa. Pindi moja walijaribu kumwua nabii Yeremia, na huenda wangalifanikiwa ikiwa Ahikamu mwana wa Shafani asingaliingilia jambo hilo. Akiwa amekasirishwa na ujumbe mwingine wa kiunabii, Mfalme Yehoyakimu alimwua nabii Uria.—Yeremia 26:21-24.

6. Yehova alimwimarishaje Habakuki?

6 Ujumbe wa Habakuki pia ulikuwa wenye ujasiri na pia haukupendwa kama tu ujumbe wa Yeremia, ambaye alipuliziwa na Mungu atabiri uharibifu wa miaka 70 wa Yuda. (Yeremia 25:8-11) Basi, twaweza kuelewa ni kwa nini Habakuki alisononeka sana alipopaza sauti: “Ee BWANA, nilie hata lini, wewe usitake kusikia? Nakulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa.” (Habakuki 1:2) Yehova akamjibu Habakuki kwa neema akitumia maneno haya yenye kuimarisha imani: “Maono haya ni kwa wakati ulioamriwa, na inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake, wala hayatasema uwongo; hata yakikawia, uyangoje; kwa sababu yatakuja kweli, hayatachelewa.” (Habakuki 2:3, Zaire Swahili Bible) Kwa hiyo Yehova alikuwa ameweka “wakati ulioamriwa” wa kukomesha ukosefu wa haki na uonevu. Ikiwa ilionekana kana kwamba wakati huo wakawia, Habakuki hakupaswa kuvunjika moyo, wala hakupaswa kupunguza utendaji wake. Badala yake alipaswa ‘kungojea,’ akiishi kila siku akitambua uharaka wa mambo. Siku ya Yehova haingechelewa!

7. Kwa nini Yerusalemu liliratibiwa kuharibiwa tena katika karne ya kwanza W.K.?

7 Miaka 20 hivi baada ya Yehova kusema na Habakuki, jiji kuu la Yuda, Yerusalemu, liliharibiwa. Baadaye lilijengwa tena, na mengi ya makosa yaliyokuwa yamemsononesha sana Habakuki yakarekebishwa. Hata hivyo, katika karne ya kwanza ya W.K., jiji hilo liliratibiwa kuharibiwa tena kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu wa wakazi wake. Kwa rehema, Yehova alipanga watu wenye mioyo mizuri waokoke. Wakati huu, alimtumia nabii mkuu Yesu Kristo kuuwasilisha ujumbe huo. Yesu aliwaambia hivi wafuasi wake mwaka wa 33 W.K.: “Mwonapo Yerusalemu limezingirwa na majeshi yaliyopiga kambi, ndipo jueni kwamba kufanywa ukiwa kwalo kumekaribia. Ndipo waacheni wale walio katika Yudea waanze kukimbia hadi kwenye milima.”—Luka 21:20, 21.

8. (a) Huenda Wakristo fulani walipatwa na nini wakati ulipozidi kupita baada ya kifo cha Yesu? (b) Maneno ya Yesu ya unabii yalitimizwaje juu ya Yerusalemu?

8 Miaka ilipoendelea kupita, huenda ikawa Wakristo fulani waliokuwa Yerusalemu walitaka kujua unabii wa Yesu ungetimizwa lini. Kwani, fikiria dhabihu ambazo bila shaka baadhi yao walikuwa wamefanya. Labda walikataa fursa zenye kuvutia za biashara kwa sababu waliazimia kufuliza kulinda. Kadiri wakati ulivyopita, je, walianza kuchoka? Je, walikata kauli kwamba walikuwa wakipoteza wakati wao, wakifikiri kwamba maneno ya Yesu yalihusu vizazi vya wakati ujao, wala si kizazi chao wenyewe? Mwaka wa 66 W.K., unabii wa Yesu ulianza kutimizwa wakati ambapo majeshi ya Roma yalizingira Yerusalemu. Wale waliokuwa wamefuliza kulinda walitambua ishara hiyo, wakatoroka jiji hilo, wakaokoka uharibifu wa jiji la Yerusalemu.

Kutoa Kielezi cha Uhitaji wa Kulinda

9, 10. (a) Ungeelezaje kwa kifupi kielezi cha Yesu cha watumwa ambao walimngojea bwana-mkubwa wao arudi kutoka kufunga ndoa? (b) Kwa nini huenda ilikuwa vigumu kwa watumwa kumngojea bwana-mkubwa wao? (c) Kwa nini lilikuwa jambo lenye manufaa kwa watumwa hao kuwa wenye saburi?

9 Akikazia uhitaji wa kulinda, Yesu aliwalinganisha wanafunzi wake na watumwa wanaomngojea bwana-mkubwa wao arudi kutoka kufunga ndoa. Walijua kwamba atarudi usiku fulani—lakini saa ngapi? Je, ni katika lindo la kwanza la usiku? La pili? La tatu? Hawakujua. Yesu alisema: “Ikiwa [bwana-mkubwa] awasili katika lindo la pili, hata ikiwa ni katika la tatu, na awakuta hivyo [wakilinda], wenye furaha ni wao!” (Luka 12:35-38) Ebu wazia msisimko wa watumwa hao. Hakika kila sauti, kila kivuli chenye kupita kingeongeza taraja lao: ‘Je, huyo ndiye bwana-mkubwa wetu?’

10 Ingekuwaje kama bwana-mkubwa angewasili wakati wa lindo la pili la usiku, ambalo lilikuwa kati ya saa tatu usiku hadi katikati ya usiku? Je, watumwa wote, hata wale waliokuwa wamefanya kazi kwa bidii tangu asubuhi na mapema, wangekuwa tayari kumlaki, au wengine kati yao wangekuwa wamelala usingizi? Vipi ikiwa bwana-mkubwa angerudi wakati wa lindo la tatu la usiku—kile kipindi cha kati ya katikati ya usiku hadi karibu saa tisa usiku? Je, watumwa wengine wangevunjika moyo, au hata kukerwa na kule walikodhania kuwa kukawia? * Ni wale tu waliopatikana wakilinda wakati ambapo bwana-mkubwa alifika ndio wangetangazwa kuwa wenye furaha. Kwa hakika, maneno haya ya Mithali 13:12 yangewahusu: “Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima.”

11. Sala inaweza kutusaidiaje kufuliza kulinda?

11 Katika kipindi hicho ambapo alionekana kuwa amekawia, ni nini kingewasaidia wanafunzi wa Yesu kufuliza kulinda? Alipokuwa katika bustani ya Gethsemane muda mfupi kabla ya kukamatwa, Yesu aliwaeleza mitume wake watatu: “Fulizeni kulinda na kusali kwa kuendelea, ili msipate kuingia ndani ya jaribu.” (Mathayo 26:41) Miaka kadhaa baadaye, Petro, aliyekuwapo pindi hiyo, aliwapa shauri kama hilo Wakristo wenzake. Aliandika: “Mwisho wa mambo yote umekaribia. Kwa hiyo, iweni timamu katika akili, na iweni wenye kukesha katika sala.” (1 Petro 4:7) Kwa wazi, sala ya bidii inapasa kuwa sehemu ya kawaida yetu ya Kikristo. Hakika, sisi huhitaji kumwomba Yehova daima ili atusaidie kufuliza kulinda.—Waroma 12:12; 1 Wathesalonike 5:17.

12. Kuna tofauti gani kati ya kukisia-kisia na kulinda?

12 Ona kwamba Petro alisema hivi pia: “Mwisho wa mambo yote umekaribia.” U karibu kadiri gani? Wanadamu hawawezi kujua siku na saa hususa. (Mathayo 24:36) Lakini, kuna tofauti kati ya kukisia-kisia, jambo ambalo Biblia haipendekezi, na kuutarajia mwisho, jambo ambalo Biblia hupendekeza. (Linganisha 2 Timotheo 4:3, 4; Tito 3:9.) Ni ipi njia mojawapo ambayo twaweza kuendelea kuutarajia mwisho? Ni kwa kuzingatia uthibitisho wa kwamba mwisho umekaribia. Basi, ebu tupitie sababu sita zinazothibitisha kwamba twaishi katika siku za mwisho za ulimwengu huu usiomcha Mungu.

Sababu Sita za Uthibitisho Wenye Kusadikisha

13. Unabii wa Paulo ulioandikwa kwenye 2 Timotheo sura ya 3 unakusadikishaje kwamba tunaishi katika “siku za mwisho”?

13 Kwanza, twaona wazi utimizo wa maneno ya Paulo kuhusu “siku za mwisho.” Paulo aliandika: “Katika siku za mwisho nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo zitakuwa hapa. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wapenda-fedha, wenye kujitanguliza, wenye kiburi, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio waaminifu-washikamanifu, wasio na shauku ya kiasili, wasiotaka upatano wowote, wachongezi, wasio na hali ya kujidhibiti, wakali, wasio na upendo wa wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, wenye kututumuka kwa kiburi, wenye kuzipenda raha badala ya kuwa wapenda-Mungu, wakiwa na namna ya ujitoaji-kimungu lakini wakithibitika kuwa si kweli kwa nguvu ya hiyo; na geukia mbali kutoka kwa hawa. Lakini watu waovu na walaghai wataendelea kutoka ubaya hadi ubaya zaidi, wakiongoza vibaya na kuwa wenye kuongozwa vibaya.” (2 Timotheo 3:1-5, 13) Je, hatuoni unabii huu ukitimizwa katika wakati wetu? Ni wale tu wanaopuuza mambo ya hakika ndio wawezao kukana! *

14. Maneno ya Ufunuo 12:9 yanatimizwaje leo kuhusu Ibilisi, naye atapatwa na nini hivi karibuni?

14 Pili, twaona matokeo ya kuondolewa kwa Shetani na roho wake waovu kutoka mbinguni, kwa utimizo wa Ufunuo 12:9. Hapo twasoma hivi: “Likavurumishwa chini hilo joka kubwa mno, nyoka wa awali, yeye aitwaye Ibilisi na Shetani, anayeiongoza vibaya dunia nzima inayokaliwa; akavurumishwa chini kwenye dunia, na malaika zake wakavurumishwa chini pamoja naye.” Jambo hilo limetokeza ole mkubwa kwa dunia. Kwa kweli wanadamu wamepata ole mwingi hasa tangu 1914. Lakini unabii huo katika Ufunuo waongezea kwamba Ibilisi anapotupwa duniani, yuajua “ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Katika kipindi hiki, Shetani anapiga vita dhidi ya wafuasi wa Kristo watiwa-mafuta. (Ufunuo 12:17) Kwa kweli tumeona matokeo ya shambulio lake wakati wetu. * Lakini, hivi karibuni Shetani atafungiwa katika abiso “ili asipate kuongoza mataifa vibaya tena kamwe.”—Ufunuo 20:1-3.

15. Andiko la Ufunuo 17:9-11 linathibitishaje kwamba twaishi katika wakati wa mwisho?

15 Sababu ya tatu, twaishi wakati wa “mfalme” wa nane na wa mwisho anayetajwa katika unabii uliorekodiwa kwenye Ufunuo 17:9-11. Hapo mtume Yohana ataja wafalme saba, wakiwakilisha serikali saba za ulimwengu—Misri, Ashuru, Babiloni, Umedi na Uajemi, Ugiriki, Roma, na serikali ya ulimwengu ya Uingereza na Marekani. Aona pia “mfalme wa nane” ‘achipukaye kutokana na wale saba.’ Mfalme huyu wa nane—mfalme wa mwisho ambaye Yohana amwona katika ono—sasa awakilisha shirika la Umoja wa Mataifa. Yohana asema kwamba mfalme huyo wa nane “huondoka kwenda zake katika uharibifu,” na baada yake hakuna wafalme wengine wa dunia wanaotajwa. *

16. Mambo ya hakika yanayotimizwa na ndoto ya Nebukadneza yanaonyeshaje kwamba tunaishi katika siku za mwisho?

16 Sababu ya nne, twaishi katika kipindi kinachowakilishwa na miguu ya sanamu ya ndoto ya Nebukadreza. Nabii Danieli alifasiri ndoto hiyo ya kifumbo ya sanamu kubwa sana yenye umbo la mwanadamu. (Danieli 2:36-43) Sehemu nne za metali za sanamu hiyo zawakilisha serikali mbalimbali za ulimwengu, kuanzia kichwa (Milki ya Babiloni) na kuendelea chini hadi kwenye nyayo za miguu na vidole vyake (serikali zinazotawala leo). Serikali zote za ulimwengu zinazowakilishwa katika sanamu hiyo zimetokea. Twaishi katika kipindi kinachofananishwa na nyayo za sanamu hiyo. Hakuna serikali nyingine zozote zinazosemwa kwamba zitakuja. *

17. Utendaji wetu wa kuhubiri juu ya Ufalme unaandaaje uthibitisho zaidi wa kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho?

17 Sababu ya tano, twaona utimizo wa kazi ya kuhubiri duniani kote, ambayo Yesu alisema ingefanywa kabla tu ya mwisho wa mfumo huu. Yesu alisema hivi: “Habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa kwa ajili ya kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Leo unabii huo unatimizwa kwa kiwango kisicho na kifani. Ni kweli kwamba kuna maeneo ambayo bado hayajahubiriwa, na huenda ikawa kwamba kwa wakati ufaao wa Yehova, mlango mkubwa uongozao kwenye utendaji mwingi zaidi utafunguka. (1 Wakorintho 16:9) Hata hivyo, Biblia haisemi kwamba Yehova atangoja hadi kila mtu duniani awe ametolewa ushuhuda kibinafsi. Badala yake, habari njema lazima zihubiriwe mpaka Yehova aridhike. Kisha ule mwisho utakuja.—Linganisha Mathayo 10:23.

18. Inaonekana hali itakuwaje kwa baadhi ya watiwa-mafuta wakati dhiki kubwa izukapo, na twaweza kujuaje jambo hilo?

18 Sababu ya sita, idadi ya wanafunzi wa kweli wa Kristo ambao ni watiwa-mafuta inapungua, ingawa yaonekana wengine wangali watakuwa duniani dhiki kubwa ianzapo. Wengi wa mabaki wamezeeka sana, na katika miaka ambayo imepita idadi ya wale ambao kwa kweli wametiwa mafuta inazidi kupungua. Lakini akirejezea dhiki kubwa, Yesu alisema: “Kama siku hizo hazingekatwa ziwe fupi, hakuna mwili ambao ungeokolewa; lakini kwa sababu ya wale wachaguliwa siku hizo zitakatwa ziwe fupi.” (Mathayo 24:21, 22) Kwa hiyo, inaonekana baadhi ya “wale wachaguliwa” wa Kristo watakuwako duniani dhiki kubwa izukapo. *

Kuna Nini Mbele?

19, 20. Kwa nini ni muhimu zaidi leo kukaa macho na kufuliza kulinda kuliko wakati mwingine wowote?

19 Twatarajia nini wakati ujao? Nyakati zenye kusisimua zingali mbele. Paulo alionya kwamba “siku ya Yehova inakuja sawasawa kabisa na mwizi usiku.” Akirejezea watu waonekanao kuwa wenye hekima ya kilimwengu, yeye asema hivi: “Wakati wowote ule ambao wanasema: ‘Amani na usalama!’ ndipo uharibifu wa ghafula utakapokuwa hapohapo juu yao.” Kwa hiyo, Paulo awahimiza hivi wasomaji wa barua yake: “Acheni tusiendelee kulala usingizi kama wengine, bali acheni tukae macho na kutunza hisi zetu.” (1 Wathesalonike 5:2, 3, 6) Kwa kweli wale wanaotegemea mashirika ya kibinadamu yalete amani na usalama wanapuuza ukweli wa mambo. Watu kama hao wamelala fofofo!

20 Uharibifu wa mfumo huu wa mambo utakuja ghafula kabisa. Basi, itarajieni siku ya Yehova. Mungu mwenyewe alimwambia Habakuki hivi: “Haitachelewa”! Kwa kweli ni muhimu zaidi kufuliza kulinda sasa kuliko wakati mwingine wowote.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 10 Bwana-mkubwa hakuwa amefanya miadi yoyote na watumwa wake. Basi, hakuwa na wajibu wowote wa kuwajulisha watumwa utendaji wake, wala kuwaeleza sababu ya kule kulikoonekana kuwa kukawia kwake.

^ fu. 13 Kwa maelezo zaidi kuhusu unabii huu, ona sura ya 11 ya kitabu Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele, kilichochapishwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ fu. 14 Kwa habari zaidi, ona ukurasa wa 180-186 wa kitabu Ufunuo—Upeo Wao Mtukufu U Karibu!, kilichochapishwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ fu. 15 Ona Ufunuo—Upeo Wao Mtukufu U Karibu!, ukurasa wa 251-254.

^ fu. 16 Ona sura ya 4 ya kitabu Sikiliza Unabii wa Danieli!, kilichochapishwa na Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ fu. 18 Katika ule mfano wa kondoo na mbuzi, Mwana wa binadamu awasili katika utukufu wake wakati wa ile dhiki kubwa na kuketi ili kuhukumu. Kristo awahukumu watu kwa msingi wa kama walitegemeza ndugu zake watiwa-mafuta. Msingi huo wa kuhukumu haungekuwa na maana yoyote ikiwa wakati wa hukumu hiyo, ndugu wote wa Kristo wangekuwa tayari wameondoka duniani muda mrefu awali.—Mathayo 25:31-46.

Je, Wakumbuka?

• Ni vielelezo gani vya Kimaandiko vinavyoweza kutusaidia kufuliza kulinda?

Yesu alitoaje kielezi cha uhitaji wa kufuliza kulinda?

Ni sababu zipi sita zinazothibitisha kwamba tunaishi katika siku za mwisho?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa]

A. H. Macmillan alimtumikia Yehova kwa uaminifu kwa karibu miongo sita

[Picha katika ukurasa wa 10]

Yesu aliwalinganisha wanafunzi wake na watumwa wanaofuliza kulinda