Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kutumikia Pamoja na Mlinzi

Kutumikia Pamoja na Mlinzi

Kutumikia Pamoja na Mlinzi

“Ee Bwana, mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa mchana, na kila usiku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu.”—ISAYA 21:8.

1. Yehova anashuhudia mwenyewe ahadi zipi tukufu?

YEHOVA ndiye Mkusudiaji Mkuu. Malaika mwasi aliyekuja kuwa Shetani Ibilisi hawezi kwa vyovyote kuzuia kusudi Lake kuu la kutakasa jina Lake mwenyewe na kuanzisha utawala mtukufu wa Ufalme juu ya dunia paradiso. (Mathayo 6:9, 10) Chini ya utawala huo, wanadamu watabarikiwa kwelikweli. Mungu “a[ta]meza mauti hata milele; na Bwana MUNGU atafuta machozi katika nyuso zote.” Wanadamu wenye furaha, walioungana, watafurahia amani na ufanisi milele na milele. (Isaya 25:8; 65:17-25) Yehova anajishuhudia mwenyewe kuhusiana na ahadi hizo tukufu!

2. Yehova amewainua mashahidi gani wa kibinadamu?

2. Hata hivyo, Muumba mtukufu pia ana mashahidi wa kibinadamu. Kabla ya Ukristo, ‘wingu la mashahidi,’ kuanzia Abeli, walikimbia shindano la uvumilivu, mara nyingi wakikabiliwa na magumu makubwa. Vielelezo vyao bora huwatia moyo Wakristo waaminifu-washikamanifu leo. Kristo Yesu ndiye kielelezo bora zaidi cha shahidi mwenye moyo mkuu. (Waebrania 11:1–12:2) Kwa kielelezo, kumbuka ushuhuda wake wa mwisho mbele ya Pontio Pilato. Yesu alitangaza hivi: “Kwa ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja kuingia ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli.” (Yohana 18:37) Tangu mwaka wa 33 W.K. hadi mwaka wa 2000 W.K., Wakristo wenye bidii wamefuata kielelezo cha Yesu nao wameendelea kutoa ushahidi, wakitangaza kwa moyo mkuu “mambo yenye fahari ya Mungu.”—Matendo 2:11.

Mafarakano ya Kibabiloni

3. Shetani amepingaje ushahidi unaotolewa kumhusu Yehova na mapenzi yake?

3 Kwa maelfu ya miaka, Mpinzani mkuu, Shetani Ibilisi, ametafuta kwa uovu kudhoofisha ushuhuda wa mashahidi wa Mungu. Akiwa “baba ya uwongo,” huyo “joka kubwa mno, nyoka wa awali,” amekuwa “[aki]iongoza vibaya dunia nzima inayokaliwa.” Amepigana bila kukoma dhidi ya wale “washikao amri za Mungu,” hasa katika siku hizi za mwisho.—Yohana 8:44; Ufunuo 12:9, 17.

4. Babiloni Mkubwa ilianzaje?

4 Miaka ipatayo 4,000 iliyopita, baada ya Furiko la siku ya Noa, Shetani alimwinua Nimrodi, “mwindaji hodari kwa kumpinga Yehova.” (Mwanzo 10:9, 10, NW) Jiji kubwa zaidi la Nimrodi, Babiloni (Babeli), likawa kituo cha dini ya roho waovu. Yehova alipovuruga lugha ya wajenzi wa mnara wa Babeli, watu hao walitawanyika duniani kote, nao wakaenda pamoja na dini yao isiyo ya kweli. Basi Babiloni likawa chanzo cha milki ya ulimwengu ya dini isiyo ya kweli, iitwayo Babiloni Mkubwa katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu hicho chatabiri kuangamizwa kwa mfumo huo wa kale wa dini.—Ufunuo 17:5; 18:21.

Taifa la Mashahidi

5. Ni taifa gani ambalo Yehova alilipanga liwe shahidi wake, lakini kwa nini aliliruhusu lipelekwe uhamishoni?

5 Karibu miaka 500 baada ya wakati wa Nimrodi, Yehova aliwapanga wazao wa Abrahamu mwaminifu kuwa taifa la Israeli ili liwe shahidi Wake duniani. (Isaya 43:10, 12) Watu wengi katika taifa hilo walimtumikia Yehova kwa uaminifu-mshikamanifu. Hata hivyo, karne zilipozidi kupita, itikadi zisizo za kweli za mataifa jirani zilifisidi Israeli, na watu wa agano wa Yehova wakamwacha na kuanza kuabudu miungu isiyo ya kweli. Basi, mwaka wa 607 K.W.K., majeshi ya Babiloni, yakiongozwa na Mfalme Nebukadreza, yakaharibu Yerusalemu na hekalu lake na kuwateka Wayahudi wengi hadi uhamishoni Babiloni.

6. Mlinzi katika unabii wa Yehova alitangaza habari gani njema, nayo ilitimizwa lini?

6 Dini isiyo ya kweli ilikuwa imepata ushindi ulioje! Hata hivyo, mamlaka ya Babiloni ilikuwa ya muda mfupi tu. Miaka ipatayo 200 kabla ya tukio hilo, Yehova aliamuru hivi: “Enenda, weka mlinzi; aonayo na ayatangaze.” Mlinzi huyo alikuwa na habari gani za kutangaza? “Babeli umeanguka, umeanguka; na sanamu zote za miungu yake zimevunjwa chini.” (Isaya 21:6, 9) Kwa hiyo, mwaka wa 539 K.W.K., tangazo hilo la unabii likatimia. Babiloni lenye nguvu lilianguka, na punde si punde watu wa agano wa Mungu wakarudi nchini kwao.

7. (a) Wayahudi walijifunza nini kutokana na nidhamu ya Yehova? (b) Wayahudi wa baada ya uhamisho walinaswa na mtego gani, na tokeo likawa nini?

7 Wayahudi waliokuwa wakirudi walikuwa wamepata nidhamu na kuacha ibada ya sanamu na dini ya uwasiliani-roho. Hata hivyo, miaka ilipopita walinaswa na mitego mingine. Baadhi yao walinaswa na falsafa ya Kigiriki. Wengine wakaanza kukazia mapokeo ya wanadamu kuliko Neno la Mungu. Wengine nao wakashawishwa na utukuzo wa taifa. (Marko 7:13; Matendo 5:37) Kufikia wakati Yesu alipozaliwa, taifa hilo lilikuwa limeiacha tena ibada safi. Ingawa Wayahudi mmoja-mmoja waliitikia habari njema ambayo Yesu alitangaza, taifa hilo kwa jumla lilimkataa na basi likakataliwa na Mungu. (Yohana 1:9-12; Matendo 2:36) Israeli halikuwa tena shahidi wa Mungu, na mwaka wa 70 W.K., Yerusalemu na hekalu lake likaharibiwa tena, mara hii na jeshi la Waroma.—Mathayo 21:43.

8. Ni taifa gani lililokuja kuwa shahidi wa Yehova, na kwa nini onyo la Paulo kwa shahidi huyo lilitolewa kwa wakati unaofaa?

8 Wakati uleule, taifa la “Israeli [wa Kikristo] wa Mungu,” likazaliwa, nalo sasa likawa shahidi wa Mungu kwa mataifa. (Wagalatia 6:16) Mara Shetani akapanga njama ya kulifisidi taifa hilo jipya la kiroho. Kufikia mwishoni mwa karne ya kwanza, uvutano wa mafarakano ulionekana makutanikoni. (Ufunuo 2:6, 14, 20) Onyo la Paulo lilitolewa kwa wakati ufaao: “Jihadharini: labda huenda kukawa na mtu fulani ambaye atawachukua nyinyi kama windo lake kupitia falsafa na udanganyo mtupu kulingana na mapokeo ya wanadamu, kulingana na mambo ya msingi ya ulimwengu na si kulingana na Kristo.”—Wakolosai 2:8.

9. Kama vile tu Paulo alivyokuwa ameonya, ni matukio gani yaliyoanzisha Jumuiya ya Wakristo?

9 Hatimaye, falsafa ya Kigiriki, mawazo ya dini za Kibabiloni, na baadaye “hekima” ya binadamu kama vile nadharia ya mageuzi na uhakiki wa Biblia zikachafua dini ya wengi waliodai kuwa Wakristo. Hali ikawa kama Paulo alivyotabiri: “Mimi najua kwamba baada ya kwenda zangu mbwa-mwitu wenye kuonea wataingia miongoni mwenu na hawatalitendea kundi kwa wororo, na kutoka miongoni mwenu nyinyi wenyewe wanaume watainuka na kusema mambo yaliyopotoka ili kuvuta wanafunzi wawafuate wao wenyewe.” (Matendo 20:29, 30) Basi uasi-imani huo ukaanzisha Jumuiya ya Wakristo.

10. Ni matukio gani yaliyofanya iwe wazi kwamba si kila mtu alijiingiza katika ibada yenye ufisadi katika Jumuiya ya Wakristo?

10 Ilibidi wale ambao kwa kweli walikuwa wamejitoa kwa ibada safi “[wa]fanye pigano kali kwa ajili ya imani ambayo ilikabidhiwa mara moja kwa wakati wote kwa watakatifu.” (Yuda 3) Je, ushuhuda unaotolewa kwa ibada safi na kwa Yehova ungekwisha duniani? La. Wakati ulipokaribia wa kumharibu mwasi Shetani na kazi zake zote, ikawa wazi kwamba si kila mtu alijiingiza kwenye ibada ya uasi-imani katika Jumuiya ya Wakristo. Mwishoni mwa karne ya 19, huko Pittsburgh, Pennsylvania, Marekani, kikundi cha wanafunzi wa Biblia wenye moyo mnyofu kilianzishwa nacho kikawa kiini cha jamii ya shahidi wa Mungu leo. Wakristo hao walikazia uthibitisho wa Kimaandiko kwamba umalizio wa mfumo wa mambo wa ulimwengu uliopo umekaribia. Kama tu unabii wa Biblia ulivyoonyesha, “umalizio” wa ulimwengu huu ulianza mwaka wa 1914, nao ulitiwa alama kwa kulipuka kwa vita ya ulimwengu ya kwanza. (Mathayo 24:3, 7) Kuna uthibitisho wenye nguvu kwamba Shetani na majeshi yake ya roho waovu walitupwa kutoka mbinguni kufuatia mwaka huo. Karne ya 20 yenye kujaa matatizo imeandaa uthibitisho ulio wazi wa utendaji wa Shetani na wa utimizo wenye kutokeza wa ishara ya kuwapo kwa kifalme kwa Yesu katika mamlaka ya Ufalme mbinguni.—Mathayo, sura ya 24 na 25; Marko, sura ya 13; Luka, sura ya 21; Ufunuo 12:10, 12.

11. Shetani alijaribu kufanya nini, lakini jaribio lake lilishindwaje?

11 Mwezi wa Juni 1918, Shetani alijaribu sana kuwaangamiza kabisa wanafunzi hao wa Biblia, ambao kufikia wakati huo walikuwa wanahubiri katika nchi kadhaa. Pia alitafuta kuliharibu shirika lao la kisheria, liitwalo Watch Tower Bible and Tract Society. Maofisa wa Sosaiti wenye madaraka walitiwa gerezani, wakashtakiwa kwa uwongo kuwa wachochezi, kama alivyofanyiwa Yesu katika karne ya kwanza. (Luka 23:2) Lakini mwaka wa 1919, maofisa hao waliachiliwa, hatua iliyowawezesha kuendeleza huduma yao. Baadaye, waliondolewa mashtaka kabisa.

“Mlinzi” Akaa Macho

12. Ni nani leo walio jamii ya mlinzi, nao wamekuwa na mtazamo gani?

12 Basi, “wakati wa mwisho” ulipoanza, mara nyingine tena Yehova akamtokeza mlinzi, anayewatolea watu onyo juu ya matukio yahusuyo utimizo wa makusudi Yake. (Danieli 12:4; 2 Timotheo 3:1) Hadi leo hii, jamii hiyo ya mlinzi—Wakristo watiwa-mafuta, Israeli wa Mungu—imekuwa ikitenda kupatana na ufafanuzi wa unabii wa Isaya kuhusu mlinzi: “[Alisikiliza] sana, akijitahidi kusikiliza. Ndipo akalia kama simba, Ee Bwana, mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa mchana, na kila usiku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu.” (Isaya 21:7, 8) Huyo ni mlinzi anayechukua kazi yake kwa uzito!

13. (a) Mlinzi wa Yehova ametangaza ujumbe gani? (b) Inaweza kusemwaje kwamba Babiloni Mkubwa ameanguka?

13 Mlinzi huyo aliona nini? Mara nyingine tena, mlinzi wa Yehova, jamii yake ya shahidi, alitangaza hivi: “Babeli umeanguka, umeanguka; na sanamu zote za miungu yake [Yehova amezivunja] chini”! (Isaya 21:9) Mara hii, baada ya Vita ya Ulimwengu ya Kwanza, ni Babiloni Mkubwa, milki ya ulimwengu ya dini isiyo ya kweli, anayenyang’anywa mamlaka yake. (Yeremia 50:1-3; Ufunuo 14:8) Si ajabu! Vita Kubwa, kama ilivyojulikana wakati huo, ilianzia katika Jumuiya ya Wakristo, ambako makasisi wa pande zote walichochea mapigano kwa kuwatia moyo vijana wao wenye nguvu waende vitani. Ni aibu iliyoje! Mwaka wa 1919, Babiloni Mkubwa hangeweza kuwazuia Wanafunzi wa Biblia, kama vile Mashahidi wa Yehova walivyojulikana wakati huo, wasitoke katika hali yao ya kutotenda na kuanza kampeni ya kutoa ushahidi ulimwenguni kote ambayo bado yaendelea. (Mathayo 24:14) Jambo hilo likawa ishara ya kuanguka kwa Babiloni Mkubwa, kama vile tu kuachiliwa kwa Israeli katika karne ya sita K.W.K. kulivyokuwa ishara ya kuanguka kwa Babiloni la kale.

14. Jamii ya mlinzi ya Yehova imetumia gazeti gani kwa njia yenye kutokeza, na Yehova amebarikije utumizi wake?

14 Nyakati zote jamii ya mlinzi imefanya kazi yake kwa bidii ikiwa na hamu kubwa ya kufanya lililo jema. Mwezi wa Julai 1879, Wanafunzi wa Biblia walianza kuchapisha gazeti hili, ambalo wakati huo liliitwa Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. Kila toleo tangu mwaka wa 1879 hadi Desemba 15, 1938, lilikuwa na maneno haya kwenye jalada la mbele “‘Ee Mlinzi, Habari Gani za Usiku?’—Isaya 21:11.” * Kwa miaka 120, gazeti la Mnara wa Mlinzi limekuwa likilinda kwa uaminifu juu ya matukio ya ulimwengu na maana yake ya unabii. (2 Timotheo 3:1-5, 13) Jamii ya Mungu ya mlinzi na waandamani wake wa “kondoo wengine” wametumia gazeti hili kutangazia wanadamu kwa bidii kwamba utetezi wa enzi kuu ya Yehova kupitia Ufalme wa Kristo u karibu. (Yohana 10:16) Je, Yehova amelibariki gazeti hili? Naam, tangu toleo la kwanza la nakala 6,000 mwaka wa 1879, gazeti la Mnara wa Mlinzi limeongezeka kufikia nakala zaidi ya 22,000,000 zinazopelekwa ulimwenguni kote katika lugha 132—na lugha 121 kati ya hizo huchapishwa sawia. Basi yafaa kama nini kwamba gazeti la kidini lenye kuenezwa kwa wingi zaidi ya yote duniani liwe gazeti ambalo latukuza jina la Mungu wa kweli, Yehova!

Utakasaji Wenye Kuendelea

15. Ni utakasaji gani wenye kuendelea ulioanza hata kabla ya mwaka wa 1914?

15 Kwa miaka ipatayo 40 hadi utawala wa mbinguni wa Kristo ulipoanza mwaka wa 1914, Wanafunzi wa Biblia walikuwa wamewekwa huru kutoka kwa mafundisho mengi yasiyo ya Kibiblia ya Jumuiya ya Wakristo, kama vile ubatizo wa vitoto vichanga, kutokufa kwa nafsi ya mwanadamu, purgatori, moto wa helo, na Mungu wa Utatu. Lakini ilichukua muda zaidi kuondoa mawazo yote yenye makosa. Kwa kielelezo, katika miaka ya 1920 Wanafunzi wengi wa Biblia walivaa nembo yenye msalaba na taji, nao walisherehekea Krismasi na sikukuu nyingine za kipagani. Hata hivyo, ili ibada iwe safi, ni sharti vitu vyote vya ibada ya sanamu vitupiliwe mbali. Sharti Neno la Mungu, Biblia Takatifu, liwe msingi pekee wa imani ya Mkristo na njia yake ya maisha. (Isaya 8:19, 20; Waroma 15:4) Ni makosa kuongeza au kuondoa chochote kutoka kwenye Neno la Mungu.—Kumbukumbu la Torati 4:2; Ufunuo 22:18, 19.

16, 17. (a) Jamii ya mlinzi ilishikilia dhana gani isiyo ya kweli kwa miongo kadhaa? (b) Ni maelezo gani yaliyo sahihi kuhusu “madhabahu” na “nguzo” katika “Misri”?

16 Kielelezo kimoja kitakazia umuhimu wa kanuni hiyo. Mwaka wa 1886 C. T. Russell alipochapisha kitabu ambacho kilikuja kuitwa The Divine Plan of the Ages, buku hilo lilikuwa na ramani iliyohusianisha vizazi vya mwanadamu na Piramidi Kuu ya Misri. Ilidhaniwa kwamba piramidi hiyo ya kumkumbuka Farao Khufu ndiyo nguzo inayotajwa kwenye Isaya 19:19, 20: “Katika siku hiyo itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri kwa BWANA, na nguzo mpakani mwake kwa BWANA. Nayo itakuwa ishara na ushuhuda kwa BWANA wa majeshi katika nchi ya Misri.” Piramidi hiyo ingekuwa na uhusiano gani na Biblia? Basi, kwa kielelezo, ilidhaniwa kuwa urefu wa vijia fulani katika Piramidi Kuu hiyo ulidokeza wakati wa mwanzo wa “dhiki kubwa” ya Mathayo 24:21, kama ilivyoeleweka wakati huo. Baadhi ya Wanafunzi wa Biblia wakaanza kujishughulisha sana kupima sehemu mbalimbali za piramidi hiyo ili kubainisha mambo kama vile siku watakapoenda mbinguni!

17 Hiyo Piramidi Kuu iliheshimiwa sana kwa miongo kadhaa, hadi matoleo ya Mnara wa Mlinzi ya Novemba 15 na Desemba 1, 1928, yaliposema waziwazi kwamba Yehova hahitaji nguzo ya jiwe iliyojengwa na mafarao wapagani na yenye ishara za roho waovu za unajimu ili kuthibitisha ushahidi ulio katika Biblia. Badala yake, ilitambuliwa kwamba unabii wa Isaya una utimizo wa kiroho. Kama ilivyo katika Ufunuo 11:8, “Misri” ni mfano wa ulimwengu wa Shetani. ‘Madhabahu hiyo kwa BWANA’ yatukumbusha dhabihu zenye kukubalika zinazotolewa na Wakristo watiwa-mafuta wakiwa wangali wakazi wa muda katika ulimwengu huu. (Waroma 12:1; Waebrania 13:15, 16) Nguzo iliyo ‘mpakani mwa Misri’ hurejezea kutaniko la Wakristo watiwa-mafuta, ambalo ni “nguzo na tegemezo la ile kweli” nalo ni ushahidi katika “Misri,” ulimwengu ambao watauacha hivi karibuni.—1 Timotheo 3:15.

18. (a) Yehova ameendeleaje kufanya mambo yawe wazi zaidi kwa wanafunzi wa Biblia wenye mioyo minyofu? (b) Ikiwa Mkristo aona kuwa maelezo fulani mapya ya Maandiko ni magumu kuelewa, apaswa kuwa na mtazamo gani wenye hekima?

18 Miaka isongapo, Yehova aendelea kufanya kweli iwe wazi, kutia ndani kufanya neno lake la unabii kuwa wazi zaidi. (Mithali 4:18) Katika miaka ya hivi majuzi, tumetiwa moyo kuangalia tena kwa uelewevu zaidi—miongoni mwa mambo mengine—kizazi ambacho hakitapitilia mbali kabla ya mwisho kuja, mfano wa kondoo na mbuzi, kitu chenye kuchukiza sana na wakati kitakaposimama mahali patakatifu, agano jipya, mgeuko-umbo, na ono la hekalu katika kitabu cha Ezekieli. Huenda nyakati nyingine ikawa vigumu kuelewa maelezo hayo yaliyorekebishwa, lakini sababu za maelezo hayo huwa wazi muda upitapo. Ikiwa Mkristo haelewi vizuri maelezo mapya juu ya andiko fulani, ni vema ayarudie kwa unyenyekevu maneno ya nabii Mika: “Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu.”—Mika 7:7.

19. Mabaki watiwa-mafuta na waandamani wao wa kondoo wengine wameonyeshaje ujasiri kama wa simba katika siku hizi za mwisho?

19 Kumbuka kwamba mlinzi “[alilia] kama simba, Ee Bwana, mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa mchana, na kila usiku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu.” (Isaya 21:8) Mabaki watiwa-mafuta wamedhihirisha moyo mkuu kama wa simba katika kufichua dini isiyo ya kweli na kuonyesha watu njia iendayo kwenye uhuru. (Ufunuo 18:2-5) Wakiwa “mtumwa mwaminifu na mwenye busara,” wameandaa Biblia, magazeti, na vichapo vinginevyo katika lugha nyingi—‘chakula kwa wakati ufaao.’ (Mathayo 24:45) Wameongoza katika kukusanya “umati mkubwa . . . kutoka katika mataifa yote na makabila na vikundi vya watu na lugha.” Umati huo pia hutakaswa kwa damu ya Yesu yenye kufidi nao pia ni jasiri kama simba katika kumtolea Mungu “utumishi mtakatifu mchana na usiku.” (Ufunuo 7:9, 14, 15) Kikundi kidogo kinachosalia cha Mashahidi watiwa-mafuta wa Yehova na waandamani wao wa umati mkubwa kimepata matunda gani mwaka uliopita? Makala yetu inayofuata itatueleza.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 14 Kuanzia Januari 1, 1939, maneno hayo yalibadilishwa yakawa “‘Nao watajua ya kuwa mimi ndimi BWANA [“Yehova,” NW].’—Ezekieli 35:15.”

Je, Wakumbuka?

• Yehova amewainua mashahidi gani katika miaka ambayo imepita?

• Ni nini lililokuwa chanzo cha Babiloni Mkubwa?

• Kwa nini Yehova aliruhusu Yerusalemu, jiji kuu la taifa lake la mashahidi, liharibiwe mwaka wa 607 K.W.K.? na mwaka wa 70 W.K.?

• Jamii ya mlinzi ya Yehova na waandamani wake wameonyesha roho gani?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 7]

“Ee Bwana, mimi nasimama daima juu ya mnara”

[Picha katika ukurasa wa 10]

Jamii ya mlinzi ya Yehova huchukua kazi yake kwa uzito