Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Unga Mkono Enzi Kuu ya Yehova!

Unga Mkono Enzi Kuu ya Yehova!

“Unastahili, Ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote.”​—UFU. 4:11.

NYIMBO: 12, 150

1, 2. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa amesadiki nini? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

KAMA ilivyoonyeshwa katika makala iliyotangulia, Ibilisi anadai kwamba Yehova anatawala kwa njia isiyofaa na kwamba wanadamu wangekuwa na maisha bora zaidi ikiwa wangejitawala wenyewe. Je, Shetani anasema kweli? Tuseme wanadamu wanaochagua kujitawala wangeishi milele. Je, wangekuwa na maisha bora zaidi ikiwa hawangetawaliwa na Mungu? Je, ungekuwa mwenye furaha zaidi ikiwa ungekuwa na uhuru kamili na uzima wa milele?

2 Hakuna anayeweza kujibu maswali hayo kwa niaba yako. Kila mtu anapaswa kufikiria kwa uzito kuhusu jambo hilo. Unapofanya hivyo, inapaswa kuwa wazi kwamba enzi kuu ya Mungu ndiyo inayofaa. Huo ndio utawala bora zaidi. Na kwa kuwa unastahili, tunapaswa kuuunga mkono kwa moyo wote. Biblia inaandaa msingi wa usadikisho huo. Kwa mfano, chunguza yale ambayo Maandiko yanatueleza kuhusu haki ya Yehova ya kuwa Mwenye enzi kuu.

YEHOVA ANA HAKI YA KUTAWALA

3. Kwa nini Yehova pekee ndiye anayestahili kuwa Mwenye Enzi Kuu?

3 Yehova ndiye Mwenye enzi kuu wa ulimwengu anayestahili kwa sababu yeye ndiye Mungu mweza yote na Muumba. (1 Nya. 29:11; Mdo. 4:24) Katika Ufunuo 4:11, wale 144,000 watakaotawala pamoja na Kristo mbinguni wanaonekana katika njozi  wakisema hivi: “Unastahili, Ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa.” Naam, kwa kuwa Yehova ndiye aliyeumba vitu vyote, ana haki kamili ya kuwa mtawala wa wanadamu na wa viumbe wa roho.

4. Kwa nini kupinga enzi kuu ya Mungu ni kutumia vibaya uhuru wa kuchagua?

4 Shetani hajaumba kitu chochote. Kwa hiyo, hana haki ya kudai kuwa mtawala wa ulimwengu. Yeye na wenzi wa ndoa wa kwanza walitenda kwa kiburi walipoasi enzi kuu ya Yehova. (Yer. 10:23) Ni kweli kwamba wakiwa viumbe walio na uhuru wa kuchagua, wangechagua kutoongozwa na Mungu. Lakini je, hilo lilimaanisha kwamba walikuwa na haki ya kufanya hivyo? Hapana. Uhuru wa kuchagua huwawezesha watu kufanya maamuzi mengi yanayofaa kila siku. Hata hivyo, uhuru huo hauwapi mamlaka ya kumwasi Muumba na Mpaji-Uhai wao. Ni wazi kwamba kumpinga Yehova ni kutumia vibaya uhuru wa kuchagua. Tukiwa wanadamu, tunapaswa kutawaliwa na utawala wenye uadilifu wa Yehova.

5. Kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba maamuzi ya Mungu ni ya haki?

5 Kuna sababu nyingine inayomfanya Yehova astahili kuwa Mwenye Enzi Kuu. Anatumia mamlaka yake kwa haki kamili. Anasema hivi: “Mimi ni Yehova, Yeye anayeonyesha fadhili zenye upendo, haki na uadilifu duniani; kwa maana mimi hupendezwa na mambo hayo.” (Yer. 9:24) Hafuati sheria yoyote iliyoandikwa na wanadamu wasio wakamilifu kuwa msingi wa kuamua kilicho haki na sawa. Yeye ndiye chanzo cha haki kamilifu, na kwa msingi huo, aliwaandalia wanadamu sheria zilizoandikwa. Tunaweza kuwa na uhakika kwamba sheria, kanuni, na maamuzi yake yote ni ya uadilifu kwa kuwa “uadilifu na hukumu ndizo mahali palipofanywa imara pa kiti [chake] cha ufalme.” (Zab. 89:14; 119:128) Kinyume cha hilo, Shetani ameshindwa kuleta ulimwengu ambamo haki hutekelezwa sikuzote licha ya dai lake kwamba enzi kuu ya Yehova imepungukiwa.

6. Taja sababu moja inayofanya Yehova awe na haki ya kuongoza ulimwengu.

6 Isitoshe, Yehova ndiye Mwenye Enzi Kuu anayestahili kwa sababu ana ujuzi na hekima inayohitajiwa ili kuutunza ulimwengu. Kwa mfano, fikiria kwamba Mungu alimwezesha Mwana wake kuponya magonjwa ambayo madaktari hawangeweza kutibu. (Mt. 4:23, 24; Marko 5:25-29) Kwa maoni ya Yehova, huo haukuwa muujiza. Anaelewa yale yanayohusika na ana uwezo wa kutangua madhara yoyote. Na hilo ni kweli pia inapohusu uwezo wake wa kuwafufua wafu na kuzuia misiba ya asili.

7. Ni katika njia gani hekima ya Yehova ni bora zaidi kuliko ile ya ulimwengu unaoongozwa na Shetani?

7 Ulimwengu unaoongozwa na Shetani bado unatafuta njia ya kusuluhisha vita vya kitaifa na vya kimataifa. Yehova pekee ndiye aliye na hekima ya kuleta amani ulimwenguni. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Tunapojifunza kuhusu ujuzi na hekima ya Yehova, tunahisi kama mtume Paulo aliyeongozwa na roho kuandika maneno haya: “Lo! Jinsi kilivyo kina cha utajiri wa Mungu na hekima na ujuzi! Jinsi hukumu zake zisivyochunguzika na njia zake zisivyotafutika!”—Rom. 11:33.

UTAWALA WA YEHOVA NDIO BORA

8. Ni nini kinachogusa moyo wako kuhusu njia ya Yehova ya kutawala?

8 Biblia haionyeshi tu kwa nini Yehova ndiye anayestahili kutawala. Inaonyesha pia kwa nini enzi yake kuu ni bora kuliko utawala mwingine wowote. Sababu moja ni kwamba anatawala kwa upendo. Kwa kweli,  mioyo yetu huguswa tunapoona jinsi anavyochagua kutumia mamlaka yake akiwa Mwenye Enzi Kuu. Yeye ni “mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo na kweli.” (Kut. 34:6) Mungu huwatendea watumishi wake wa kibinadamu kwa heshima na staha. Anatutunza kwa njia nzuri zaidi kuliko tunavyoweza kujitunza. Tofauti na dai la Ibilisi, Yehova hawanyimi waabudu wake waaminifu kitu chochote chema. Hata alimtoa Mwana wake mpendwa ili tuwe na tumaini la kuishi milele!—Soma Zaburi 84:11; Waroma 8:32.

9. Tunajuaje kwamba Mungu anamjali mtu mmoja-mmoja?

9 Yehova hawahangaikii tu watu wake wakiwa kikundi, bali pia anamjali sana mtu mmoja-mmoja. Kwa mfano, fikiria karne tatu ambazo Yehova alikuwa akiwachagua na kuwatia nguvu waamuzi ili kukomboa taifa la Israeli kutoka kwa wakandamizaji. Katika kipindi hicho chenye msukosuko, alimtambua Ruthu ambaye hakuwa Mwisraeli. Ruthu alijidhabihu sana ili ajiunge na ibada ya kweli. Yehova alimbariki Ruthu kwa kumpa mume na mwana. Lakini hakuachia hapo. Atakapofufuliwa, Ruthu atagundua kwamba mwanawe alikuwa katika ukoo uliomtokeza Masihi. Na wazia jinsi atakavyoguswa moyo atakapogundua kwamba simulizi la maisha yake liliandikwa katika kitabu cha Biblia chenye jina lake!—Rut. 4:13; Mt. 1:5, 16.

10. Kwa nini enzi kuu ya Yehova haitunyimi uhuru?

10 Yehova hatawali kwa njia yenye kukandamiza au yenye kubana. Utawala wake unatupatia uhuru na unaendeleza shangwe. (2 Kor. 3:17) Daudi alieleza hivi kuhusu njia ya Yehova ya kutawala: “Utukufu na fahari ziko mbele [za Mungu], nguvu na shangwe zipo mahali pake.” (1 Nya. 16:7, 27) Vivyo hivyo, mtunga zaburi Ethani aliandika hivi: “Wenye furaha ni watu wanaojua vigelegele vya shangwe. Ee Yehova, katika nuru ya uso wako wanaendelea kutembea. Katika jina lako wana shangwe mchana kutwa na katika uadilifu wako wanainuliwa.”—Zab. 89:15, 16.

11. Tunaweza kuimarishaje usadikisho wetu kwamba enzi kuu ya Yehova ndiyo bora zaidi?

11 Kutafakari kwa ukawaida kuhusu wema wa Yehova kunaweza kuimarisha usadikisho wetu kwamba utawala wake ndio bora zaidi. Tunaanza kuhisi kama mtunga zaburi aliyesema hivi: “Siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku elfu moja kwingineko.” (Zab. 84:10) Bila shaka tunahisi hivyo! Akiwa Mbuni na Muumba wetu mwenye upendo, Yehova anajua tunachohitaji ili tuwe na furaha ya kweli, naye hutimiza uhitaji huo kwa ukarimu. Chochote anachotaka tufanye kinatunufaisha na mwishowe hutuletea shangwe nyingi. Tunapata shangwe hata ikiwa matakwa yake yanahusisha kujidhabihu kwa njia fulani.—Soma Isaya 48:17.

12. Ni nini hasa kinachotuchochea kuunga mkono enzi kuu ya Yehova?

12 Biblia inaonyesha kwamba baada ya Utawala wa Miaka Elfu wa Kristo, baadhi ya watu watachagua kuasi enzi kuu ya Yehova. (Ufu. 20:7, 8) Ni nini ambacho huenda kitawashawishi kufanya hivyo? Atakapofunguliwa na akiwa na nia ya kuwapotosha wanadamu, hapana shaka kwamba Ibilisi atawachochea wawe na ubinafsi. Amekuwa akifanya hivyo sikuzote. Huenda akajaribu kuwasadikisha watu kwamba wanaweza kuishi milele bila kumtii Yehova. Bila shaka, huo ni uwongo. Lakini swali kuu ni hili: Je, dai hilo la uwongo linaweza kutuvutia? Ikiwa tunampenda Yehova na kumtumikia kwa sababu ya wema wake na kwa sababu yeye ndiye Mwenye Enzi Kuu wa ulimwengu anayestahili, basi dai kama hilo la kiibilisi litatuchukiza sana. Hatuwezi  kutamani kamwe kuishi chini ya utawala mwingine wowote isipokuwa chini ya enzi kuu ya Yehova inayostahili na yenye upendo.

UNGA MKONO KWA USHIKAMANIFU ENZI KUU YA MUNGU

13. Tunapomwiga Mungu tunaonyeshaje kwamba tunamuunga mkono?

13 Kwa kuwa enzi kuu ya Yehova inastahili, ni wazi kwamba tunapaswa kuiunga mkono kwa moyo wote. Kama ambavyo tumeona, ana haki ya kutawala na njia yake ya kutawala ndiyo bora. Tunaweza kuunga mkono enzi kuu ya Yehova kwa kudumisha utimilifu na kwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ni kwa njia gani nyingine tunaweza kuonyesha tunaunga mkono enzi yake kuu? Kwa kufanya mambo katika njia ya Yehova. Tunaposhughulikia mambo kama ambavyo Yehova angeyashughulikia, tunaonyesha kwamba tunapenda na kuunga mkono njia yake ya kutawala.—Soma Waefeso 5:1, 2.

14. Wazee na vichwa vya familia wanaweza kumwigaje Yehova?

14 Kupitia kujifunza Biblia, tunaona kwamba Yehova anatumia mamlaka yake kwa upendo. Kama Yehova, vichwa vya familia na wazee wanaopenda enzi yake kuu hawatakuwa wenye kudai mno kana kwamba wana enzi yao ndogo. Badala yake, watamwiga Yehova. Paulo alikuwa mwigaji wa Mungu na Mwana wake kwa njia hiyo. (1 Kor. 11:1) Paulo hakuwaaibisha wengine au kuwashinikiza wafanye mambo alivyotaka. Kinyume cha hilo, aliwasihi. (Rom. 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Hiyo ndiyo njia ya Yehova ya kufanya mambo. Na wale wote wanaopenda na kuunga mkono njia yake ya kutawala wanapaswa kufanya hivyo pia.

15. Kuheshimu ukichwa uliowekwa kitheokrasi kunaonyeshaje kwamba tunapenda njia ya Yehova ya kutawala?

15 Tuna maoni gani kuhusu mamlaka iliyowekwa na Mungu ili ituongoze? Tunaposhirikiana kwa heshima na wale wanaoongoza, tunaonyesha kwamba tunaunga  mkono enzi kuu ya Yehova. Hata ikiwa hatuelewi vizuri au kukubaliana na uamuzi fulani, bado tungependa kuunga mkono utaratibu wa kitheokrasi. Hilo ni tofauti sana na njia ya ulimwengu ya kufanya mambo, lakini hivyo ndivyo mambo yanavyopaswa kufanywa chini ya utawala wa Yehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Ebr. 13:17) Tunanufaika kwa kufanya hivyo, kwa kuwa Mungu anatutakia mema.

16. Wale wanaounga mkono enzi kuu ya Mungu wanafanyaje maamuzi ya kibinafsi?

16 Tunaweza pia kuonyesha tunaunga mkono enzi kuu ya Mungu kupitia maamuzi yetu ya kibinafsi. Yehova hatoi amri hususa kuhusu kila hali. Hiyo si njia yake ya kufanya mambo. Badala yake, anafunua njia yake ya kufikiri kwa jinsi anavyotuongoza. Kwa mfano, hajatoa sheria hususa kuhusu mavazi yanayowafaa Wakristo. Kinyume chake, anaeleza kwamba angependa tuchague mitindo ya mavazi na mapambo yanayoonyesha kiasi na yanayowafaa wahudumu Wakristo. (1 Tim. 2:9, 10) Pia, hangependa tuwakwaze wengine au kuwasumbua kupitia maamuzi yetu. (1 Kor. 10:31-33) Tunapofanya maamuzi kwa kuzingatia hasa mambo ambayo Yehova anapenda na njia yake ya kufikiri badala ya mambo tunayopenda, tunaonyesha kwamba tunapenda na kuunga mkono njia yake ya kutawala.

Unga mkono enzi kuu ya Yehova unapofanya maamuzi na katika shughuli za familia (Tazama fungu la 16 hadi 18)

17, 18. Ni katika njia zipi wenzi wa ndoa wanaweza kuonyesha kwamba wanaunga mkono enzi kuu ya Yehova?

17 Fikiria hali moja ambayo wenzi wa ndoa Wakristo wanaweza kutii sheria za Yehova na hivyo kuonyesha wanaunga mkono enzi yake kuu. Vipi ikiwa maisha ya ndoa yanakuwa yenye changamoto kuliko ulivyotarajia? Au hata yanakutamausha? Kwa nini usitue na kutafakari jinsi Yehova alivyoshughulika na Waisraeli? Anasema alikuwa kama mume wa taifa hilo la kale. (Isa. 54:5; 62:4) Hiyo ilikuwa “ndoa” ngumu sana! Lakini Yehova hakukata tamaa haraka. Alionyesha taifa la Israeli rehema tena na tena na alikuwa mshikamanifu kwa agano lake pamoja nao. (Soma Zaburi 106:43-45.) Je, upendo huo mshikamanifu wa Yehova hautuvuti kwake?

18 Vivyo hivyo, wenzi wa ndoa wanaopenda sheria za Yehova humwiga. Hawatafuti njia isiyo ya Kimaandiko ya kujiondoa katika ndoa yenye matatizo. Wanatambua kwamba Yehova amewaunganisha na anataka ‘washikamane.’ Msingi pekee wa Kimaandiko wa talaka ambao huenda ukaruhusu mtu afunge ndoa tena ni uasherati. (Mt. 19:5, 6, 9) Wenzi wa ndoa wanapojitahidi wawezavyo kufanikisha ndoa yao na hata kujaribu kuiboresha, wanaunga mkono njia ya Yehova ya kutawala yenye uadilifu.

19. Tunapaswa kufanya nini ikiwa kwa njia fulani tumekosa kuunga mkono enzi kuu ya Mungu?

19 Kwa kuwa sisi si wakamilifu, mara kwa mara tutafanya mambo yanayomkasirisha Yehova. Anajua hilo na ameandaa kwa upendo fidia ya Kristo kwa ajili yetu. Kwa hiyo, tunapopungukiwa kwa njia fulani, tunapaswa kumwomba Yehova msamaha. (1 Yoh. 2:1, 2) Badala ya kuendelea kujilaumu, tunapaswa kujitahidi kujifunza kutokana na kosa letu. Ikiwa tutaendelea kuwa karibu na Yehova, atatusamehe na kutusaidia kupona na kushughulikia hali kama hizo kwa njia inayofaa wakati ujao.—Zab. 103:3.

20. Kwa nini tunapaswa kuunga mkono enzi kuu ya Yehova sasa?

20 Katika ulimwengu mpya, watu wote watakuwa chini ya enzi kuu ya Yehova na watajifunza njia zake za uadilifu. (Isa. 11:9) Hata hivyo, tunapokea elimu nyingi kama hiyo sasa. Na suala la enzi kuu linaendelea kutatuliwa. Huu ndio wakati wa kuunga mkono enzi kuu ya Mungu kupitia utimilifu, huduma, na jitihada zetu za bidii za kumwiga katika kila kitu tunachofanya.