Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kaza Macho Yako Kwenye Suala Kuu

Kaza Macho Yako Kwenye Suala Kuu

“Ili watu wajue kwamba wewe, ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote.”​—ZAB. 83:18.

NYIMBO: 9, 22

1, 2. (a) Wanadamu wote wanakabili suala gani kuu? (b) Kuthamini suala hilo ni muhimu kadiri gani?

SUALA kuu maishani mwa watu wengi leo ni pesa. Wanazingatia sana kujikusanyia utajiri au kuhifadhi mali walizo nazo. Wengine wanaona suala kuu maishani mwao kuwa familia, afya, au mafanikio ya kibinafsi.

2 Hata hivyo, suala kubwa sana ambalo sisi sote tunakabili ni kutetewa kwa enzi kuu ya Yehova. Tunahitaji kuwa macho ili tusisahau suala hilo muhimu. Hilo linawezekanaje? Tunaweza kuzama sana katika shughuli za kila siku za maisha hivi kwamba tukasahau jinsi kutetewa kwa enzi kuu ya Mungu kulivyo muhimu. Au tukaruhusu majaribu ya kibinafsi yafanye tukose kukazia fikira suala hilo kubwa. Kwa upande mwingine, tunapothamini sana kutetewa kwa enzi kuu ya Yehova, tutakuwa tayari zaidi kukabiliana na matatizo ya kila siku maishani. Na kwa kufanya hivyo, tutamkaribia zaidi Yehova.

KWA NINI NI MUHIMU SANA?

3. Shetani anadai nini kuhusiana na utawala wa Mungu?

3 Tendo la Shetani Ibilisi limezusha swali kuhusu haki ya Yehova ya kutawala. Anadai kwamba utawala wa Mungu ni wenye ufisadi  na kwamba Yehova anawanyima viumbe wake kilicho bora. Kulingana na dai la Ibilisi, wanadamu wangekuwa na furaha na maisha mazuri zaidi ikiwa wangejitawala. (Mwa. 3:1-5) Pia, Shetani amedai kwamba hakuna mwanadamu aliye mshikamanifu kwa Mungu kutoka moyoni, na kwamba yeyote akiwa chini ya mkazo mkali, atakataa utawala wa Yehova. (Ayu. 2:4, 5) Ili kujibu madai ya Ibilisi, Yehova ameruhusu muda upite ili wanadamu wajionee matokeo mabaya ya kuishi bila utawala wenye uadilifu wa Mungu.

4. Kwa nini ni lazima suala la enzi kuu litatuliwe?

4 Bila shaka, Yehova anajua madai ya Ibilisi ni ya uwongo. Hivyo basi, kwa nini Mungu ameamua kuruhusu suala hilo liendelee na kumpa Shetani wakati wa kujaribu kuthibitisha madai yake? Jibu la swali hilo linawahusu viumbe wote wenye akili. (Soma Zaburi 83:18.) Kwa kweli, wenzi wa ndoa wa kwanza walikataa utawala wa Yehova, na tangu wakati huo watu wengi wamewaiga. Hilo linaweza kufanya baadhi ya watu waanze kujiuliza ikiwa dai la Ibilisi ni la kweli. Maadamu suala hilo bado halijatatuliwa akilini mwa wanadamu au malaika, kutopatana kutaendelea kati ya mataifa, jamii, makabila, familia, na watu mmoja-mmoja. Lakini baada ya enzi kuu ya Yehova kutetewa, wote watajitiisha kwa umilele chini ya utawala wake wenye uadilifu. Amani ya ulimwenguni pote itakuwa imerudishwa.—Efe. 1:9, 10.

5. Tuna jukumu gani katika kuunga mkono upande wa Yehova kwenye suala la enzi kuu?

5 Haki ya Mungu ya kutawala itatetewa na utawala wa Shetani na wanadamu utashindwa kabisa na kuondolewa. Utawala wa Mungu kupitia Ufalme wa Kimasihi utafanikiwa, na watu watimilifu watakuwa wamethibitisha kwamba wanadamu wanaweza kuunga mkono utawala wa Mungu. (Isa. 45:23, 24) Je, ungependa kuwa miongoni mwa wale watakaohesabiwa kuwa walidumisha utimilifu kwa kuunga mkono enzi kuu ya Yehova? Bila shaka ungependa. Ili tudumishe utimilifu, tunahitaji kukaza macho yetu kwenye suala hilo kuu na kuelewa jinsi lilivyo muhimu.

KUTETEWA KWA ENZI KUU NI MUHIMU KULIKO WOKOVU

6. Kutetewa kwa enzi kuu ya Yehova ni muhimu kadiri gani?

6 Kama ilivyotajwa, kutetewa kwa enzi kuu ya Yehova ndilo suala muhimu linalowahusu wanadamu. Suala hilo ni muhimu kuliko furaha ya mtu mmoja-mmoja. Je, hilo linamaanisha kwamba wokovu wetu hauna thamani au kudokeza kuwa Yehova hatujali? La hasha. Kwa nini?

7, 8. Kwa nini kutetewa kwa enzi kuu ya Mungu kunatia ndani kutimizwa kwa ahadi zake?

7 Yehova anawathamini na kuwapenda sana wanadamu. Alikuwa tayari kutumia damu ya Mwana wake ili kutuwezesha kupata wokovu wa milele. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9) Ikiwa Yehova angeshindwa kutimiza ahadi zake, Ibilisi angepata kisingizio cha kusema kuwa Mungu ni mwongo, naye huwanyima watu mambo mazuri na anatawala kwa njia isiyo ya haki. Pia, hilo lingewaunga mkono wapinzani wanaouliza hivi kwa dhihaka: “Huku kuwapo kwake kulikoahidiwa kuko wapi? Kwani, tangu siku mababu zetu walipolala katika kifo, mambo yote yanaendelea sawasawa kama tangu mwanzo wa uumbaji.” (2 Pet. 3:3, 4) Kwa hiyo, Yehova atahakikisha kwamba kutetewa kwa enzi kuu yake kunatia ndani wokovu wa wanadamu watiifu! (Soma Isaya 55:10, 11.) Isitoshe, enzi kuu ya Yehova inaongozwa na sifa ya upendo. Hivyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba sikuzote atawapenda, kuwathamini, na kuwaona  watumishi wake washikamanifu kuwa wenye thamani.—Kut. 34:6.

8 Kutambua umuhimu wa enzi kuu ya Yehova hakumaanishi tunadharau wokovu wetu au kupuuza thamani yetu machoni pake. Badala yake, kunamaanisha kwamba tunadumisha maoni yaliyosawazika kuelekea enzi kuu na wokovu wetu. Ni muhimu kuwa na maoni kama hayo ikiwa tungependa kuendelea kukaza macho yetu kwenye suala hilo kuu na kuunga mkono utawala wa Yehova wenye uadilifu.

KUJIFUNZA SOMO KUHUSU MTAZAMO

9. Shetani alidai nini kumhusu Ayubu? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

9 Uhitaji wa kuwa na mtazamo unaofaa unaonyeshwa wazi katika kitabu cha Ayubu, ambacho ni mojawapo ya vitabu vya Biblia vilivyoandikwa zamani zaidi. Katika kitabu hicho tunajifunza kuhusu dai la Shetani kwamba ikiwa Ayubu angeteseka sana, angemkana Mungu. Shetani alipendekeza kwamba Mungu mwenyewe amtese Ayubu. Yehova hakufanya hivyo, lakini alimruhusu Shetani amjaribu Ayubu kwa kumwambia hivi: “Kila kitu alicho nacho kimo mkononi mwako.” (Soma Ayubu 1:7-12.) Kwa muda mfupi, Ayubu alipoteza watumishi wake, njia yake ya kupata riziki, na watoto wake kumi wapendwa. Shetani alifanya hivyo kwa njia ambayo ilionekana kana kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyemletea Ayubu matatizo. (Ayu. 1:13-19) Kisha Shetani akamletea Ayubu ugonjwa wenye maumivu na wenye kuchukiza. (Ayu. 2:7) Ayubu alifadhaika hata zaidi aliposikia maneno yenye kuvunja moyo ya mke wake na ya waandamani wake watatu waliotenda kana kwamba walikuwa rafiki zake.—Ayu. 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Ayubu alifanya nini kilichoonyesha kwamba alikuwa mtimilifu kwa Mungu? (b) Alipungukiwa katika njia gani?

10 Matokeo yalikuwa nini? Dai la Shetani lilithibitika kuwa la uwongo kabisa. Ayubu alikataa kumkana Mungu. (Ayu. 27:5) Hata hivyo, kwa muda mfupi Ayubu alipoteza usawaziko. Alihangaikia sana kuthibitisha kuwa yeye ni mwadilifu, hata akadai aelezwe sababu ya kuteseka kwake. (Ayu. 7:20; 13:24) Huenda tukaona kuwa jambo hilo linapatana na akili tunapofikiria mateso yote aliyopitia. Hata hivyo, Mungu aliona uhitaji wa kurekebisha njia ya Ayubu ya kufikiri. Yehova alimwambia nini?

11, 12. Yehova alimsaidia Ayubu kuthamini nini, na Ayubu aliitikiaje?

11 Maneno ya Mungu kwa Ayubu yanapatikana katika sura nne za kitabu cha Ayubu, kuanzia sura ya 38 hadi 41. Lakini hatusomi  popote ambapo Mungu anamwambia Ayubu sababu hususa ya mateso yake. Kusudi kuu la Yehova halikuwa kumweleza Ayubu kwa nini aliteseka, kana kwamba alihitaji kujitetea. Badala yake, Yehova alitaka Ayubu atambue jinsi alivyo duni akilinganishwa na ukuu wa Mungu. Na alimsaidia Ayubu kuona kwamba kulikuwa na masuala muhimu zaidi ambayo alihitaji kuyafikiria. (Soma Ayubu 38:18-21.) Hilo lilimsaidia Ayubu kupata tena usawaziko.

12 Je, Yehova alikuwa mkali kwa kumpa Ayubu shauri hilo la moja kwa moja baada ya kuvumilia majaribu makali hivyo? La hasha, na Ayubu hakufikiri hivyo. Licha ya matatizo aliyokabili, Ayubu alianza kuzungumza kwa njia inayoonyesha kwamba alithamini shauri la Mungu. Hata alisema hivi: “Ninayatangua niliyosema, nami ninatubu katika mavumbi na majivu.” Hayo yalikuwa matokeo ya shauri la Yehova la moja kwa moja lakini lenye kuburudisha. (Ayu. 42:1-6) Mapema, Ayubu alikuwa amepokea shauri kutoka kwa kijana Elihu. (Ayu. 32:5-10) Baada ya Ayubu kukubali kurekebishwa na Mungu na kubadili mtazamo wake, Yehova aliwaambia wengine kwamba Ayubu alikuwa na kibali chake kwa sababu ya kudumisha uaminifu wake alipojaribiwa.—Ayu. 42:7, 8.

13. Shauri la Yehova lingemnufaishaje Ayubu muda mrefu baada ya majaribu yake?

13 Shauri la Yehova lingeendelea kumnufaisha Ayubu hata baada ya majaribu yake kwisha. Jinsi gani? Ingawa “Yehova [aliubariki] mwisho wa Ayubu baadaye kuliko mwanzo wake,” kupona na kurudia hali ya zamani kulichukua muda. Baadaye, “akawa na wana saba na binti watatu.” (Ayu. 42:12-14) Bila shaka, Ayubu aliwakosa sana watoto wake ambao waliuawa na Shetani. Inaelekea kwa muda fulani, alikumbuka vizuri mateso yake. Hata ikiwa mwishowe alielewa vizuri sababu ya majaribu yake, huenda nyakati nyingine alijiuliza kwa nini ilikuwa lazima ateseke kadiri hiyo. Hata iwe aliwaza nini, angeweza kutafakari shauri la Mungu. Kufanya hivyo kungemsaidia kudumisha mtazamo unaofaa, na hivyo kumfariji.—Zab. 94:19.

Je, tunaweza kuacha kufikiria matatizo yetu na kukaza macho kwenye suala kuu? (Tazama fungu la 14)

14. Tunajifunza nini kutokana na kisa cha Ayubu?

14 Sisi pia tunaweza kuwa na mtazamo unaofaa na kupata faraja kwa kusoma simulizi la Ayubu. Kwa kweli, Yehova aliruhusu simulizi hilo lihifadhiwe “ili kutufundisha sisi, ili kupitia uvumilivu wetu na kupitia faraja kutokana na Maandiko tuwe na tumaini.” (Rom. 15:4) Tunajifunza nini? Kimsingi tunajifunza hili: Tusihangaikie sana maisha yetu hivi kwamba tukose kukazia fikira suala kuu, yaani, kutetewa kwa enzi kuu  ya Yehova. Na acheni tutambue kwamba jukumu letu katika suala hilo muhimu linahusisha kudumisha uaminifu hata tunapokabili hali ngumu, kama Ayubu.

15. Uaminifu wetu tunapojaribiwa hutimiza nini?

15 Kwa nini inafariji kutafakari thamani ya uaminifu wetu? Kwa sababu inamaanisha kuwa majaribu yetu yana kusudi. Majaribu hutuandalia njia ya kuonyesha kwamba tunaunga mkono enzi kuu ya Mungu, bali si ishara ya kwamba tumepoteza kibali cha Yehova. (Met. 27:11) Uvumilivu wetu hutokeza “hali yenye kukubaliwa” na kuimarisha tumaini letu. (Soma Waroma 5:3-5.) Kisa cha Ayubu kinaonyesha wazi kwamba “Yehova ni mwenye upendo mwororo sana na mwenye rehema.” (Yak. 5:11) Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba atatuthawabisha pamoja na wale wote wanaounga mkono enzi yake. Kujua hilo kunatusaidia “kuvumilia kikamili na kuwa wenye ustahimilivu pamoja na shangwe.”—Kol. 1:11.

ENDELEA KUKAZIA FIKIRA SUALA KUU

16. Kwa nini tunapaswa kujikumbusha umuhimu wa kutetea enzi kuu ya Yehova?

16 Ni kweli kwamba si rahisi kuendelea kukazia macho kutetewa kwa enzi kuu ya Yehova. Nyakati nyingine huenda matatizo yetu yakaonekana kutulemea. Hata matatizo madogo yanaweza kutulemea tukiendelea kuyafikiria. Hivyo, inafaa tuendelee kujikumbusha umuhimu wa kuunga mkono enzi kuu ya Mungu tunapokabili hali ngumu.

17. Kuendelea kushiriki kwa ukawaida katika kazi ya Yehova kutatusaidiaje kuendelea kukaza macho kwenye suala kuu?

17 Kuendelea kushiriki kwa ukawaida katika kazi ya Yehova kutatusaidia kuendelea kukaza macho kwenye suala kuu. Kwa mfano, Shahidi fulani anayeitwa Renee alipatwa na kiharusi, akavumilia maumivu makali, na ugonjwa wa kansa. Alipokuwa akitibiwa, aliwahubiria wahudumu wa hospitali, wagonjwa, na wageni. Katika hospitali moja, alihubiri saa 80 ndani ya majuma mawili na nusu tu. Hata alipokuwa karibu kufa, Renee hakuacha kamwe kukazia fikira enzi kuu ya Yehova. Kufanya hivyo kulimletea kitulizo kwa kiasi fulani.

18. Kisa cha dada mmoja kinaonyeshaje manufaa ya kuunga mkono enzi kuu ya Yehova?

18 Bila shaka, tungependa kukazia fikira enzi kuu ya Yehova tunapokabili mikazo ya kila siku na hali zisizotazamiwa. Jennifer alikaa siku tatu katika uwanja wa ndege akisubiri ndege ya kurudi nyumbani. Safari iliahirishwa mara kadhaa. Kwa sababu ya uchovu na upweke, dada huyo angeweza kujihurumia. Badala yake, alisali ili aweze kuwasaidia kiroho wengine waliokabili hali kama yake. Alipata matokeo gani? Aliwahubiria watu wengi na kuacha machapisho mengi. Anasema, “Nilihisi kwamba Yehova alinibariki licha ya kipindi kigumu nilichopitia na alinipa nguvu za kutosha kukweza jina lake.” Kwa hakika, aliendelea kukazia fikira kusudi la Yehova.

19. Watu wa Yehova wana msimamo gani kuelekea enzi yake kuu?

19 Kwa kuunga mkono enzi kuu ya Yehova, dini ya kweli imetofautishwa na dini ya uwongo. Watu wa Mungu wameendelea kufanya hivyo kwa miaka mingi. Kwa kuwa tunaunga mkono ibada ya kweli, kila mmoja wetu anapaswa kuazimia kudumisha mtazamo huo wa Kimaandiko.

20. Yehova anahisije kuhusu jitihada zako za kuunga mkono enzi yake kuu?

20 Uwe na uhakika kwamba Yehova anathamini jitihada zako za kuunga mkono enzi yake kuu unapomtumikia kwa uaminifu na kuvumilia majaribu. (Zab. 18:25) Makala inayofuata itaonyesha ni kwa nini unapaswa kuunga mkono kwa moyo wote enzi kuu ya Yehova na jinsi unavyoweza kufanya hivyo.