Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Burnett, Simone, Eston, na Caleb

Walijitoa Wenyewe kwa Hiari​—Oceania

Walijitoa Wenyewe kwa Hiari​—Oceania

RENEÉ, dada mwenye umri wa miaka 30 hivi, alizaliwa katika familia ya Mashahidi wenye bidii nchini Australia. Anasema hivi: “Tulihamia mara kwa mara katika maeneo yenye uhitaji mkubwa wa wahubiri wa Ufalme. Baba na Mama walifanya mambo yawe yenye kufurahisha, kusisimua na kuburudisha! Nilipopata watoto wawili, nilitaka wao pia wafurahie maisha kama hayo.”

Mume wa Reneé, Shane, ambaye ni ndugu mwenye umri wa miaka karibu 40, alikuwa na malengo ya kiroho kama hayo. Anaeleza hivi: “Baada ya mtoto wetu wa pili kuzaliwa, tulisoma kwenye gazeti la Mnara wa Mlinzi kuhusu familia fulani ya Mashahidi ambayo ilienda kusini magharibi mwa Pasifiki kwa boti ili kuhubiri katika visiwa vya Tonga. * Makala hiyo ilituchochea tuandikie ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova ya Australia na New Zealand ili kuuliza ni eneo gani lenye uhitaji mkubwa wa wahubiri wa Ufalme. * Walitualika tuhamie katika visiwa vya Tonga—eneo lilelile ambalo tulisoma habari zake katika gazeti la Mnara wa Mlinzi!”

Jacob, Reneé, Skye, na Shane

Baada ya Shane, Reneé, na watoto wao, Jacob na Skye, kuishi katika visiwa vya Tonga kwa mwaka mmoja hivi, walilazimika kurudi Australia kwa sababu ya vurugu zilizotokea huko, lakini bado hawakubadili lengo lao la kupanua huduma. Mwaka 2011 walihamia Kisiwa cha Norfolk, mojawapo ya visiwa vidogo vya Pasifiki, kilicho kilometa 1,500 hivi mashariki mwa Australia. Walipata manufaa gani? Jacob, mwenye umri wa miaka 14, anasema hivi: “Yehova alitutunza na pia alitusaidia tufurahie huduma!”

KUTUMIKIA WAKIWA FAMILIA

Kama Shane, Reneé, na watoto wao, familia nyingi za Mashahidi zimejitoa kwa hiari ili kutumikia katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Ni nini kilichowachochea kufanya hivyo?

“Watu wengi walipenda kusikiliza habari njema. Tulitaka kuwapa fursa ya kujifunza Biblia kwa ukawaida.”—Burnett

Burnett na Simone, wenzi wa ndoa wenye umri wa miaka 30 hivi, pamoja na wana wao, Eston na Caleb, wenye umri wa miaka 12 na miaka 9, walihamia katika mji ulio mbali wa Burketown, Queensland, Australia. Burnett, anaeleza hivi: “Mashahidi walihubiri katika eneo hilo kila baada ya miaka mitatu au minne hivi. Watu wengi walipenda kusikiliza habari njema. Tulitaka kuwapa fursa ya kujifunza Biblia kwa ukawaida.”

Jim, Jack, Mark, na Karen

Mark na Karen, ambao sasa wana umri wa miaka 50 hivi, pamoja na watoto wao watatu, Jessica, Jim, na Jack, walitumikia katika makutaniko kadhaa yaliyo karibu na jiji la Sydney, Australia, kabla ya kuhamia mji wenye migodi wa Nhulunbuy, katika Eneo la Kaskazini. Mark anasema hivi: “Ninawapenda watu, hivyo nilitaka kuwa mahali ambapo ningekuwa na shughuli nyingi za kufanya kutanikoni na katika huduma.” Hata hivyo, Karen alisita kuhama. Anasema hivi: “Lakini baada ya Mark na wengine kunitia moyo, niliamua kujaribu. Sasa ninafurahi kwamba nilifanya hivyo!”

Benjamin, Jade, Bria, na Carolyn

Katika mwaka 2011, Benjamin na Carolyn, na binti zao wawili, Jade na Bria, ambao bado hawakuwa wameanza shule, walihama kutoka Queensland, Australia, kwenda Timor Mashariki, nchi ndogo iliyo kwenye Kisiwa cha Timor ambacho ni mojawapo ya visiwa vya Indonesia. Ben, anasema hivi: “Miaka ya nyuma, mimi na Carolyn tulitumikia tukiwa mapainia wa pekee nchini Timor Mashariki. Kazi ya kuhubiri ilifurahisha, na ndugu na dada walitutegemeza sana. Ingawa tulihuzunika tulipoondoka, tuliazimia kurudi. Watoto wetu walipozaliwa, tuliahirisha mipango yetu lakini hatukuibadili.” Carolyn, anaongeza hivi: “Tulitaka watoto wetu wawe karibu na wamishonari, Wanabetheli, mapainia wa pekee, na wapate mazoezi mazuri ya kiroho.”

KUJITAYARISHA KUHAMA

Yesu aliwaambia hivi wafuasi wake: “Ni nani kati yenu anayetaka kujenga mnara ambaye haketi kwanza na kuhesabu gharama?” (Luka 14:28) Vivyo hivyo, familia inapofikiria kuhamia eneo lingine, ni muhimu kuwa na mipango mizuri. Wanaweza kufikiria mahitaji gani?

MAHITAJI YA KIROHO: Ben, anasema hivi: “Tulitaka kuwatumikia wengine na si kuwa mzigo kwao. Hivyo, kabla ya kuhama, tulijitahidi kuimarisha hali yetu ya kiroho. Isitoshe, tuliongeza bidii yetu katika huduma na shughuli nyingine za kutaniko.”

Jacob, aliyetajwa awali, anaeleza hivi: “Kabla ya kuhamia katika Kisiwa cha Norfolk, tulisoma masimulizi mengi kwenye magazeti ya Mnara wa Mlinzi na Amkeni! kuhusu familia zilizohamia katika maeneo yenye uhitaji mkubwa wa wahubiri. Tulizungumzia changamoto walizokabili na jinsi Yehova alivyowatunza.” Mdogo wake wa kike, Skye, mwenye umri wa miaka 11, anaongeza hivi: “Nilitoa sala nyingi, nikiwa peke yangu na pamoja na Mama na Baba!”

MAHITAJI YA KIHISIA: Reneé, anaeleza hivi: “Kwa kuwa tuliishi katika eneo nililopenda, karibu na watu wa familia na marafiki, ingekuwa rahisi kuamua kubaki hapo. Hata hivyo, badala ya kufikiria mambo ambayo ningeacha, nilifikiria jinsi ambavyo familia yetu ingenufaika kwa kuhama.”

UTAMADUNI: Familia nyingi hufanya utafiti ili wajitayarishe kwa ajili ya mazingira mapya. Mark, anasema hivi: “Tulisoma mambo mengi iwezekanavyo kuhusu mji wa Nhulunbuy. Akina ndugu walioishi huko walitutumia nakala za gazeti la mji huo, ambazo zilitusaidia kuwaelewa watu wa eneo hilo na utamaduni wao.”

Shane, ambaye alihamia Kisiwa cha Norfolk, anaongeza hivi: “Zaidi ya yote, nilizingatia kuonyesha sifa za Kikristo. Nilijua kwamba ikiwa ningekuwa mnyofu, mpole, na mwenye bidii, ningeishi mahali popote ulimwenguni.”

KUSHINDA CHANGAMOTO

Wahubiri wanaotumikia katika maeneo yenye uhitaji mkubwa wanasema kwamba ni muhimu kubadilika kulingana na hali, na kuwa na maoni yanayofaa unapokabili changamoto ambazo hukutarajia. Fikiria mifano kadhaa:

Reneé anaeleza hivi: “Nilijifunza kufanya mambo kwa njia tofauti. Kwa mfano, bahari inapochafuka kwenye Kisiwa cha Norfolk, meli za bidhaa haziwezi kutia nanga, kwa hiyo vitu vinakuwa haba na bei inapanda. Hivyo ninapopika, ninajitahidi kutumia vitu kwa uangalifu.” Mume wake, Shane, anaongeza hivi: “Pia tunapunguza matumizi yetu ili tutumie kiasi tulichopanga kwenye bajeti yetu ya kila juma.”

Mwana wao, Jacob, anazungumzia changamoto tofauti. “Mbali na familia yetu, kutaniko letu jipya lilikuwa na watu saba, na wote walikuwa watu wazima. Hivyo, sikuwa na rafiki wa umri wangu! Lakini baada ya kuhubiri pamoja nao, tukawa marafiki.”

Jim, ambaye sasa ana umri wa miaka 21, alikabili hali kama hiyo. Anasema hivi: “Kutaniko lililo karibu zaidi na Nhulunbuy lipo kilometa 725 hivi, hivyo tunatumia vizuri fursa tunazopata kwenye makusanyiko. Tunawasili mapema ili kufurahia ushirika wa ndugu na dada. Tunaona pindi hizo kuwa za pekee kila mwaka!”

“NINAFURAHI SANA KWAMBA TULIKUJA HAPA!”

Biblia inasema hivi: “Baraka ya Yehova hiyo ndiyo hutajirisha.” (Met. 10:22) Wahubiri wengi wanaotumikia katika maeneo mbalimbali yenye uhitaji mkubwa wameshuhudia ukweli wa maneno hayo yaliyoongozwa na roho.

Mark anasema hivi: “Baraka kubwa ambayo tumepata ni kuona jinsi ambavyo watoto wetu wamenufaika kwa kuhamia katika eneo lenye uhitaji.” Kisha anaongeza hivi: “Watoto wetu wakubwa wana uhakika kabisa kwamba Yehova atawatunza wale wanaotanguliza masilahi ya Ufalme. Huwezi kupata uhakika huo mahali pengine popote.”

Shane anasema hivi: “Nina uhusiano mzuri zaidi pamoja na mke na watoto wangu. Ninapowasikia wakisimulia mambo ambayo Yehova amewafanyia, ninahisi vizuri sana.” Mwanaye, Jacob, anakubaliana naye kwa kusema hivi: “Nimefurahia sana. Ninafurahi sana kwamba tulikuja hapa!”

^ fu. 3 Tazama makala yenye kichwa “Marafiki wa Mungu Katika Visiwa vya Tonga,” kwenye gazeti la Mnara wa Mlinzi la Desemba 15, 2004, uku. 8-11.

^ fu. 3 Katika mwaka 2012, ofisi ya tawi ya Australia na ya New Zealand ziliunganishwa na kuwa tawi la Australasia.