Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MAONI YA BIBLIA

Ufalme wa Mungu

Ufalme wa Mungu

Je, Ufalme wa Mungu uko katika moyo wa mtu?

“Wewe huko mbali na ufalme wa Mungu.”—Marko 12:34.

WATU HUSEMA NINI?

Watu wengi wana maoni kama ya dini moja kuu inayodai kuwa ya Kikristo iliyosema kwamba Ufalme wa Mungu ni “utawala wa Mungu katika moyo na maisha ya mtu.”

BIBLIA INASEMA NINI?

Ufalme wa Mungu ni serikali halisi, na si kitu kinachotumiwa kwa njia ya mfano kuonyesha jinsi mtu anavyojitoa kwa Mungu moyoni mwake. Ufalme wa Mungu utatawala dunia yote.—Zaburi 72:8; Danieli 7:14.

Basi tueleweje maneno ya Yesu kwamba “ufalme wa Mungu umo ndani yenu”? (Italiki ni zetu; Luka 17:21, Union Version) Yesu hakuwa akimaanisha kwamba Ufalme ulikuwa ndani ya mioyo ya wasikilizaji wake. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo alikuwa akizungumza na Mafarisayo. Yesu alisema kwamba hawangeingia katika Ufalme kwa sababu ibada yao ilikuwa ya kinafiki na kwa hiyo Mungu alikuwa ameikataa. (Mathayo 23:13) Hata hivyo, Yesu alikuwa sahihi aliposema kwamba Ufalme wa Mungu umo “ndani yenu” au, kama vile Tafsiri ya Ulimwengu Mpya inavyosema, “katikati yenu.” Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu yeye, akiwa Mfalme wa wakati ujao wa Ufalme huo, alikuwa amesimama katikati yao.—Luka 17:21.

 Ufalme wa Mungu ni nini?

“Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.”Mathayo 6:10.

BIBLIA INASEMA NINI?

Ufalme huo ni serikali halisi ya Mungu na Yesu Kristo ndiye Mtawala wake. (Mathayo 28:18; 1 Timotheo 6:14, 15) Lengo la Ufalme huo ni kutimiza mapenzi ya Mungu mbinguni na duniani. (Mathayo 6:10) Hivyo, kupitia Ufalme wake, Mungu ataondoa matatizo ya wanadamu. Ufalme huo utatimiza yale ambayo serikali za kibinadamu zimeshindwa kutimiza.

Chini ya Ufalme wa Mungu, wanadamu wataishi kwa amani, usalama, na ufanisi kwenye paradiso duniani. (Zaburi 46:9; Isaya 35:1; Mika 4:4) Hakuna mtu atakayekuwa mgonjwa au kufa tena, na magonjwa yataondolewa. (Isaya 33:24; Ufunuo 21:4) Hata madhara ya kuzeeka yataondolewa. Biblia inatabiri hivi: “Nyama yake na iwe laini kuliko wakati wa ujana; na arudi kwenye siku za nguvu za ujana wake.”—Ayubu 33:25.

UNAWEZA KUFANYA NINI?

Haidhuru umetoka katika jamii au kabila gani, unaweza kuwa raia wa Ufalme wa Mungu ikiwa unafanya yale ambayo Mungu anataka ufanye. Biblia inasema: “Mungu hana ubaguzi, bali katika kila taifa mtu ambaye anamwogopa na kutenda uadilifu anakubalika kwake.”—Matendo 10:34, 35.

Je, Ufalme wa Mungu utakuja kupitia jitihada za wanadamu?

“Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaharibiwa kamwe.”—Danieli 2:44.

WATU HUSEMA NINI?

Watu fulani huamini kwamba wanadamu watasimamisha Ufalme wa Mungu hapa duniani, iwe ni kwa kugeuza watu imani au kwa kuleta amani na undugu ulimwenguni.

BIBLIA INASEMA NINI?

Mungu—si mwanadamu—ndiye anayeusimamisha Ufalme huo. (Danieli 2:44) Wakati wa kusimamishwa kwa Ufalme huo, Mungu alisema hivi: “Mimi, naam, mimi nimemweka mfalme wangu.” (Zaburi 2:6) Si wanadamu wanaoleta Ufalme wa Mungu, na hawawezi kuvuruga shughuli zake, kwa kuwa utatawala dunia ukiwa mbinguni.—Mathayo 4:17.

KWA NINI SWALI HILO NI MUHIMU?

Ni jambo la kawaida kutamani kwamba siku moja wanadamu wataleta amani na umoja. Hata huenda ukashiriki katika jitihada za kuleta amani na umoja lakini ukate tamaa malengo yako yasipotimia. Kujua kwamba Mungu ndiye anayeongoza Ufalme wake kutafanya utumie nguvu zako kwa njia nzuri na kuwa raia wa Ufalme huo.