Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Biblia​—Kitabu cha Unabii Sahihi Sehemu ya 7

“Ule Mwisho Utakuja”

Biblia​—Kitabu cha Unabii Sahihi Sehemu ya 7

Katika mfululizo huu wa makala nane, gazeti la “Amkeni!” litazungumzia jambo la pekee kuhusu Biblia—unabii wake, au utabiri. Makala hizi zitakusaidia kujibu maswali haya: Je, unabii wa Biblia ulibuniwa na wanadamu werevu? Au kuna mambo yanayoonyesha kwamba uliongozwa na roho ya Mungu? Tunakukaribisha uchunguze uthibitisho.

JE, hukasirika unapoona serikali zenye ufisadi zikiwakandamiza na kuwapunja raia wake? Je, unaudhika unapoona ukosefu wa haki wakati biashara kubwa zinapozidi kuwatajirisha matajiri huku maskini wakizidi kukandamizwa? Je, unakasirika unapoona viongozi wa kidini wakiwatapeli waumini wao au kuwafundisha uwongo mtupu? Ikiwa unahisi hivyo, huenda ukapendezwa kujua kwamba Biblia pia inashutumu maovu hayo. Makala hii itazungumzia (1) unabii wa Biblia unaotabiri mwisho wa uovu na watu waovu na (2) kwa nini tunapaswa kuamini kabisa unabii huo.

Mwisho wa Uovu

Makala iliyopita ya mfululizo huu, ilizungumzia ile ishara yenye mambo mengi ambayo Yesu alitoa kuonyesha kwamba mwisho wa ulimwengu huu uko karibu. Ishara hiyo inatia ndani kutangazwa ulimwenguni pote kwa habari njema ya Ufalme wa Mungu, yaani, serikali ya Mungu ambayo hivi karibuni itatawala dunia yote. (Danieli 2:44; Mathayo 24:3, 14) Yesu alisema kwamba kazi hiyo itakapomalizika, ‘ule mwisho utakuja.’ Huenda ukashangaa kujifunza kwamba kitu cha kwanza ambacho Mungu ataondoa ni dini ya uwongo ambayo haiwafundishi watu ukweli kumhusu. Katika Biblia, dini ya uwongo inafananishwa na kahaba anayeitwa “Babiloni Mkubwa.”​—Ufunuo 17:1, 5

Unabii wa 1:

“Mapigo yake [Babiloni Mkubwa] yatakuja, kifo na kuomboleza na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa sababu Yehova Mungu, aliyemhukumu, ni mwenye nguvu.”​—Ufunuo 18:2, 8.

Utimizo: Biblia inafunua kwamba kwa wakati wake uliowekwa, Mungu atafanya serikali za ulimwengu zimshambulie Babiloni Mkubwa na kumwangamiza. Zitamfanya “kuwa ukiwa na uchi” na zitakula “sehemu zake zenye nyama.” (Ufunuo 17:16) Hilo linamaanisha kwamba zitafunua mwenendo wake wa aibu na kupora utajiri wake mwingi. Uharibifu wake utafanyika haraka na utakuwa kamili hivi kwamba hakuna sehemu yoyote yake itakayobaki.​—Ufunuo 18:21.

Watawala wa serikali hizo watadhani kwamba wao ndio waliotunga wazo hilo. Hata hivyo, kutimizwa kwa unabii huo wenye kustaajabisha kutathibitisha kwamba uharibifu wa Babiloni ulisababishwa na Mungu. Yeye ndiye ‘atalitia hilo ndani ya mioyo yao ili kutekeleza wazo lake.’​—Ufunuo 17:17.

Unabii wa 2:

“Katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme. . . . Utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote [za wanadamu], nao utasimama mpaka wakati usio na kipimo.”​—Danieli 2:44.

Utimizo: Baada ya kuondoa dini ya uwongo, Mungu atageuza fikira zake kwa mashirika mengine​—ya kisiasa na ya kibiashara—​na pia watu waovu. (Methali 2:22; Ufunuo 19:17, 18) Kama vile mwenye nyumba anavyowafukuza wapangaji waharibifu, Mungu ‘atawaharibu wale wanaoiharibu dunia.’ Atawaharibu wale ambao wameijaza dunia jeuri na matendo mapotovu ya kingono.​—Ufunuo 11:18; Waroma 1:18, 26-29.

Ni nani watakaookoka? Biblia inajibu: “Wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.”​—Zaburi 37:11; 72:7.

Je, tunaweza kuamini unabii wa Biblia? Je, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu ataondoa uovu na kuteseka na kuwakomboa waadilifu? Ndiyo!

Unabii wa Biblia Unategemeka

Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba Yehova Mungu ndiye Mtungaji wa Biblia na kwamba atatimiza kila ahadi ambayo ametoa. (2 Timotheo 3:16) Je, inapatana na akili kuamini hivyo?

Ikiwa mtu fulani amekuwa rafiki yako kwa muda mrefu na anakupenda sana na hajawahi kukudanganya, je, utamwamini akiahidi atakutendea jambo fulani jema na unajua kwamba ana uwezo wa kutimiza alichoahidi? Bila shaka utamwamini. Mungu ni bora kuliko rafiki yeyote wa kibinadamu tunayeweza kuwa naye. “Mungu . . . hasemi uongo.”​—Tito 1:2, Biblia Habari Njema.

Mungu hataki tuamini tu mambo bila kuwa na msingi wowote. Kwa sababu hiyo, alitumia roho yake kuwaongoza waandikaji wa Biblia waandike unabii mwingi ambao ni yeye tu akiwa Mweza-Yote anayeweza kuutimiza. Baadhi ya unabii huo na jinsi ulivyotimizwa kwa njia yenye kushangaza ulizungumziwa katika sehemu sita za kwanza za mfululizo wa makala hizi. Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atatimiza unabii unaohusu wakati wetu ujao, kutia ndani unabii uliotajwa katika makala hii.

Kwa kweli, Muumba atakomesha dini ya uwongo, utawala wenye kukandamiza, na biashara zenye pupa za ulimwengu huu. Ungependa kujifunza mengi kuhusu yale yatakayofuata baada ya mambo hayo kutukia? Toleo lifuatalo la Amkeni! litakusaidia. Litakuwa na makala ya mwisho ya mfululizo huu.