Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Hawakuchoka Kunisaidia

Hawakuchoka Kunisaidia

Nilikuwa mjeuri na mlevi. Kisha siku moja nilipata habari mbaya, ambazo zilifanya nichunguze tena maisha yangu. Acha nisimulie.

NILIZALIWA mwaka wa 1943 katika mji wa Rubottom, jimbo la Oklahoma, Marekani. Niliishi maisha ya jeuri. Katika mwaka wangu wa mwisho nilipokuwa shule ya sekondari, nilianza kunywa pombe na kulewa. Kwa sababu baba yangu pia alikuwa mlevi na mwenye jeuri, tabia hizo zilitufanya tuwe marafiki. Tulienda kwenye dansi na sherehe nyingine ili kulewa na kupigana.

Nilifunga ndoa na Shirley katika mwaka wa 1966, na tukapata watoto wawili, Angela na Shawn. Hata hivyo, niliendelea kunywa kupindukia. Ili nipate pesa zaidi, nilianza kukuza na kuuza bangi. Pia nilifanya kazi ya kuzuia fujo kwenye baa, kazi ambayo ilinipatia nafasi ya kutosheleza kiu changu cha ulevi na jeuri. Wakati huo, sikumwogopa mtu yeyote wala kitu chochote na pia sikujali hisia za wengine.

“Usimlete Mtu Yeyote Kuzungumza Nami!”

Binamu ya Shirley alihamia California ambako baada ya kujifunza Biblia, akawa Shahidi wa Yehova. Aliporudi Oklahoma, alimwambia Shirley mambo ambayo alikuwa amejifunza, na mara moja Shirley akatambua kwamba huo ulikuwa ndio ukweli. Baada ya kujifunza Biblia kwa kina, Shirley pia akaamua kuwa Shahidi, na alibatizwa mwaka wa 1976. Sikutaka kujihusisha kabisa na dini yake. Nilimwambia, “Usimlete mtu yeyote kuzungumza nami kwa sababu sitamsikiliza.”

Shirley hakuacha kushikilia kanuni za Biblia, na bado aliendelea kunipenda. Kila mara kabla ya yeye na watoto kwenda kuhudhuria mikutano ya Kikristo kwenye Jumba la Ufalme, alinialika niandamane nao. Vilevile, Angela angeniambia, “Baba, tungependa uende pamoja nasi.”

Kwa sababu ya shughuli zangu zisizo halali, nilibeba bastola mara kwa mara. Zaidi ya hayo, wakati mwingine sikurudi nyumbani kwa siku kadhaa, jambo ambalo lilisababisha mkazo kwenye ndoa yangu. Niliporejea nyumbani ningejaribu kunyoosha mambo na Shirley kwa kuhudhuria mikutano kadhaa. Mara zote Mashahidi walinitendea kwa fadhili, na mafundisho yao yalieleweka.

Baada ya muda, mzee wa kutaniko aliniuliza ikiwa ningependa kujifunza Biblia pamoja naye. Nilikubali. Hata hivyo, mambo niliyojifunza hayakuweza kunisaidia sana kwa sababu bado niliendelea kushirikiana na rafiki zangu wa zamani. Mzee huyo alipotambua hilo, alinionyesha kanuni za Biblia zinazozungumzia hatari ya kuwa na marafiki wasiofaa. (1 Wakorintho 15:33) Ingawa shauri lake lilitoka kwenye Biblia, niliudhika, nikaacha kujifunza Biblia, na kuzidi kujishughulisha na mambo yangu ya zamani. Kiburi changu kiliwaumiza sana Shirley na watoto!

“Bado Tunakupenda”

Katika mwaka wa 1983, nilipata habari mbaya. Mpwa wangu ambaye nilimpenda sana, alikufa. Habari hizo ziliniumiza sana na zilinifanya nichunguze tena maisha yangu. Nilitambua kwamba nilikuwa nikihatarisha mambo niliyoyaona kuwa yenye thamani, yaani, ndoa yangu na familia yangu. Baada ya kutambua hilo, niliamua kufanya mabadiliko. Kwenye mazishi ya mpwa wangu, Shahidi wa Yehova mwenye umri mkubwa anayeitwa John aliweka mkono wake kwenye bega langu na kuniambia, “Nataka ujue kwamba bado tunakupenda.” Maneno hayo yalinifariji sana! Nilimpigia simu John siku iliyofuata na kumwambia kwamba nilitaka kuanza tena kujifunza Biblia, nikitumaini kwamba wakati huu ningefanya mabadiliko niliyopaswa kufanya muda mrefu uliopita.

Siku ya kwanza ya masomo yetu, tulizungumza kuhusu sala na nikamwambia John kwamba ningejaribu kusali. Siku iliyofuata nilianza kutafuta kazi halali, lakini sikupata. Nilipokuwa ndani ya gari langu, niliamua kusali hivi kwa sauti, “Yehova, ikiwa unataka mimi niendelee kuishi katika eneo hili, unapaswa kunitafutia kazi.” Kisha nikajiambia, ‘Huu ni upuuzi​—ninawezaje kujizungumzia huku nikiendesha gari.’ Kwa kweli, imani yangu kwa Mungu akiwa “Msikiaji wa sala” haikuwa imara hata kidogo na pia nilihitaji kuboresha sala zangu. (Zaburi 65:2) Kwa kushangaza, nilipata kazi siku iliyofuata!

Kutambua kwamba Yehova hujibu sala kulifanya nimpende zaidi na kuimarisha uhakika wangu kwa mwongozo wake

Baada ya tukio hilo, nilianza kusali mara nyingi zaidi na kwa bidii. Tena na tena, nilijionea baraka za Yehova. Sikuzote niliamini kuna Mungu, lakini alipojibu sala zangu, nilijionea ukweli wa maneno ya andiko la 1 Yohana 5:14, ambalo linasema hivi: “Hata tukiomba nini kulingana na mapenzi yake, yeye hutusikia.” Kutambua kwamba Yehova hujibu sala kulifanya nimpende zaidi na kuimarisha uhakika wangu kwa mwongozo wake.​—Methali 3:5, 6.

Nilipoanza tena kuhudhuria mikutano ya Kikristo, Mashahidi walinikaribisha kwa uchangamfu. Zaidi ya hayo, nilianza kutambua kwamba kwa kweli ‘wanapendana sana kutoka moyoni,’ na hilo lilinigusa sana. (1 Petro 1:22) Pia nilianza kuelewa ukweli wa Methali 13:20, inayosema hivi: “Anayetembea na watu wenye hekima atakuwa na hekima, lakini anayeshirikiana na wajinga atapatwa na mabaya.”

Kwa miaka mingi niliitesa na kuiumiza familia yangu, lakini sasa nilikuwa nikijaribu kuwa mwenye amani na mwenye kuwasiliana vizuri, baba na mume bora. Nilianza kufuata shauri la Biblia kwamba “waume wanapaswa kuwa wakiwapenda wake zao kama miili yao wenyewe” na akina baba hawapaswi ‘kuwakasirisha watoto wao, ili wasivunjike moyo.’​—Waefeso 5:28; Wakolosai 3:21.

Kwa kweli, mabadiliko niliyofanya yalikuwa na matokeo mazuri kwa familia. Hilo lilithibitisha kwamba maneno ya Yesu katika Mathayo 5:3 ni kweli: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.” Hatimaye, nikapata furaha ya kweli!

Mwezi wa Juni, mwaka wa 1984, binti yangu Angela, alihojiwa kwenye kusanyiko la Mashahidi wa Yehova. Alizungumzia tabia ambazo nilikuwa nazo wakati uliopita na pia mabadiliko niliyokuwa nimefanya. Alimalizia kwa kusema kwamba alifurahi sana kuniona nikiwa nimeketi mstari wa mbele miongoni mwa wale ambao walitaka kubatizwa siku hiyo.

Ninashukuru sana kwamba Yehova hachoki kuwasaidia watu kama mimi! Nawashukuru sana Shirley na watoto wetu kwa sababu hawakuchoka kunisaidia. Mke wangu Shirley ambaye ni Mkristo wa kweli, alifuata kwa uaminifu himizo linalopatikana kwenye andiko la 1 Petro 3:1: “Wake, jitiisheni kwa waume zenu wenyewe, ili, ikiwa wowote si watiifu kwa lile neno, wavutwe bila neno kupitia mwenendo wa wake zao.” Kwa sababu ya ushikamanifu wake, subira, na mwenendo wake mzuri, niliweza kujifunza kweli niliporudiwa na fahamu zangu.

Tangu nilipobatizwa, nimeweza kutumia mfano wake kuwatia moyo wale ambao wana wenzi wa ndoa walio na imani tofauti na yao wasichoke kuwasaidia. Mimi huwaambia, “Katika wakati unaofaa, Yehova anaweza kutumia nguvu za Neno lake Biblia, na mwenendo wako mzuri, kumsaidia mwenzi wako wa ndoa afanye mabadiliko—hata ingawa mwanzoni huenda hilo likaonekana kuwa jambo lisilowezekana.”