Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 Maoni Ya Biblia

Je, Ni Lazima Uwe Mshiriki wa Dini Fulani?

Je, Ni Lazima Uwe Mshiriki wa Dini Fulani?

IKIWA umekatishwa tamaa na dini au umeona dini kuwa si muhimu, si wewe tu uliye na maoni kama hayo. Kwa kweli, idadi ya watu wanaokataa kujihusianisha na dini fulani hususa inazidi kuongezeka.

Watu fulani wameacha kuwa wafuasi wa dini kwa sababu wanaamini kwamba zina unafiki na ubaguzi. Wengine wanaona ni vigumu kufuata utaratibu fulani wa ibada. Na wengine wanahisi kwamba hawahitaji dini ili kumwabudu Mungu. Biblia inafundisha nini hasa kuhusu dini?

Rafiki za Mungu wa Nyakati za Kale

Biblia inaeleza waziwazi jinsi wazee wa ukoo kama vile Abrahamu, Isaka, na Yakobo walivyoabudu. Kwa mfano, pindi moja Mungu alisema hivi: “Nimefahamiana naye [Abrahamu] kusudi awaamuru wanawe na nyumba yake baada yake, ndipo washike njia ya Yehova ili kutenda uadilifu na haki.” (Mwanzo 18:19) Abrahamu alikuwa rafiki ya Mungu, kwa hiyo alikuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Muumba. Lakini pia aliabudu pamoja na watu wa nyumba yake. Vivyo hivyo, wazee wengine wa ukoo waliokuwa rafiki za Mungu waliabudu wakiwa kikundi, hasa pamoja na washiriki wa karibu na wa mbali wa familia kutia ndani watumishi wao.

Baada ya muda, Mungu aliwaagiza Waisraeli wa kale, na baadaye Wakristo wa karne ya kwanza, wakutanike pamoja kwa ajili ya ibada. (Mambo ya Walawi 23:2, 4; Waebrania 10:24, 25) Pindi hizo ambazo watu walikutanika ili kuabudu zilitia ndani kuimba, kusoma Maandiko, na sala kwa ajili ya watu wote. (Nehemia 8:1-8; Wakolosai 3:16) Maandiko pia yaliagiza kwamba kikundi cha wanaume wanaostahili waongoze kutaniko katika ibada.—1 Timotheo 3:1-10.

Manufaa ya Kukutanika Pamoja kwa Ajili ya Ibada

Kwa kutegemea vielelezo hivyo vya Kimaandiko, ni jambo linalopatana na akili kukata kauli kwamba leo pia Mungu anataka rafiki zake wakutanike pamoja kwa ajili ya ibada. Na kuna manufaa ya kumwabudu Mungu kwa njia hiyo.

Kwa mfano, Maandiko yanamfananisha mwabudu wa kweli na mtu anayesafiri katika barabara iliyo na nafasi ndogo; na pia inamfananisha na mkimbiaji katika mbio. (Mathayo 7:14; 1 Wakorintho 9:24-27) Mkimbiaji anapokimbia mbio ndefu zenye kuchosha katika eneo lenye milima-milima, huenda akachoka haraka na mwishowe akaondoka mbioni. Hata hivyo, mkimbiaji hujikakamua ikiwa atatiwa moyo na wengine. Vivyo hivyo, mtu anayetaka kumwabudu Mungu kwa njia inayofaa anaweza kudumisha uhusiano wake pamoja na Mungu licha ya magumu ikiwa atatiwa moyo na waabudu wenzake.

Hiyo ndiyo sababu Biblia inasema hivi kwenye Waebrania 10:24, 25: “Acheni tufikiriane ili kuchocheana katika upendo na matendo mazuri, bila kuacha kukusanyika pamoja sisi  wenyewe.” Maandiko yanasema kwamba waabudu wa kweli wataabudu pamoja wakiwa ndugu na dada, wakiwa na umoja kama mwili wa mfano.

Biblia inasema kwamba mwili huo, au kutaniko, limeunganishwa na kifungo cha upendo na amani. Kwa mfano, andiko la Waefeso 4:2, 3 linawahimiza waabudu wa kweli watende ‘wakiwa na unyenyekevu kamili wa akili na upole, wakiwa na ustahimilivu, wakivumiliana katika upendo, wakijitahidi sana kuushika umoja wa roho katika kifungo chenye kuunganisha cha amani.’ Utawezaje kufuata himizo hilo ikiwa utaabudu ukiwa umejitenga na waabudu wengine?

Ni mapenzi ya Mungu kwamba waabudu wa kweli waungane pamoja wakiwa jamii ya imani iliyo na uhusiano wa karibu badala ya kujitenga na kumwabudu Mungu wakiwa mtu mmoja mmoja. Biblia inawahimiza waabudu waseme kwa upatano, waepuke migawanyiko, na ‘waunganishwe vema katika akili ileile na katika njia ileile ya kufikiri.’ (1 Wakorintho 1:10) Maneno hayo hayangekuwa na maana yoyote ikiwa Mungu angetaka kila mtu amwabudu akiwa amejitenga na wengine.

Ni wazi kwamba uthibitisho wa Biblia unaonyesha kwamba Mungu anataka tumwabudu tukiwa kikundi. Na dini ambayo Biblia inafafanua, ile ambayo Mungu anaikubali, inaweza kukusaidia kutosheleza mahitaji yako ya kiroho.—Mathayo 5:3.

Ni kweli kwamba dini nyingi zina unafiki na ukatili mwingi. Lakini, hilo halipaswi kukufanya uchukie dini zote. Lazima kuwe na dini ambayo inawaonyesha upendo watu wote—dini ambayo huwaelimisha watu kuhusu kanuni za Mungu za maadili. Dini ya aina hiyo inaweza kukusaidia kuwa na imani ya kweli. Biblia ina madokezo yatakayokusaidia kutambua dini ambayo inakubalika mbele za Mungu.