Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Ni Nani Chanzo Halisi cha Uchawi?

Ni Nani Chanzo Halisi cha Uchawi?

 Ni Nani Chanzo Halisi cha Uchawi?

BIBLIA inasema hivi kumhusu Muumba wetu: “Mungu ni nuru na hakuna giza kamwe katika muungano na yeye.” (1 Yohana 1:5) Hilo ni kweli hasa kuhusu mambo ya kiroho. Kwa hiyo, je, Mungu wa kweli anaweza kuwa ndiye chanzo cha uchawi? Au je, kuna nguvu fulani ya uovu inayoongoza uchawi?

Baadhi ya mazoea ya kiuchawi ambayo watu hujihusisha sana nayo ni uaguzi na kuwasiliana na pepo kutia ndani unajimu, ubashiri wa kutumia namba, usomaji wa viganja, kuwasiliana na “wafu” na vilevile ulozi. Mazoea hayo yana historia ndefu, kwani mengi kati yake yalianzia Babiloni la kale, ambalo magofu yake yanapatikana huko Iraki. (Isaya 47:1, 12, 13) Kutoka Babiloni, mazoea ya uchawi yalienea kote katika ulimwengu wa kale na kutia mizizi katika tamaduni na jamii nyingi.

Fikiria tukio lililotokea katika jiji la Filipi lililokuwa katika Makedonia ya kale. Kikundi kidogo cha wahudumu Wakristo, kilichotia ndani mtume Paulo na daktari Luka, kilikutana na msichana aliyekuwa na nguvu za kufanya uchawi. Ona jinsi Luka, mwandikaji wa Biblia, alivyofunua  chanzo cha nguvu hizo. Aliandika hivi: “Kijakazi fulani mwenye roho, roho mwovu wa uaguzi, akakutana nasi. Yeye alikuwa akiwapatia mabwana zake faida nyingi kwa kufanya ufundi wa kubashiri.”—Matendo 16:16-18.

Naam, msichana huyo hakupata nguvu hizo kutoka kwa Mungu wa kweli, Yehova, bali kutoka kwa roho mwovu. Hiyo ndiyo sababu Paulo pamoja na waandamani wake walikataa kumsikiliza. Huenda unajiuliza hivi: ‘Roho waovu ni nani? Nao walitoka wapi?’ Hebu ona majibu ya Biblia.

Roho Waovu Ni Nani?

Mapema kabla ya kuwaumba wanadamu, Yehova aliumba ‘wana wa Mungu’ wa roho huko mbinguni, wenye akili na walio wengi sana. (Ayubu 38:4, 7) Kama wanadamu, wao pia wana uhuru wa kuchagua, na kwa muda mrefu walikuwa washikamanifu kwa Mungu. Lakini kwa ghafula hali hiyo ya furaha ilikatizwa. Jinsi gani?

Baada ya Mungu kuwaumba wanadamu, kiumbe mmoja wa roho alianza kutamani kitu ambacho hakikuwa chake —ibada. Kama vile mtu mwenye ustadi anavyoweza kufanya ionekane kana kwamba sauti inatoka katika mwanasesere, malaika huyo mwovu alitumia nyoka kumshawishi mwanamke wa kwanza, Hawa, asimtii Muumba wake. (Mwanzo 3:1-6) Biblia inamtaja malaika huyo mwasi kuwa “yule nyoka wa zamani, yeye anayeitwa Ibilisi na Shetani.” (Ufunuo 12:9) Yesu alimtaja kuwa “muuaji” ambaye “hakusimama imara katika kweli,” halafu akaongeza hivi: “Anaposema uwongo, yeye husema kulingana na mwelekeo wake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na ndiye baba ya uwongo.”—Yohana 8:44.

Baadaye, ‘wana wengine wa roho wa Mungu wa kweli’ walijiunga katika uasi huo wa Shetani. (Mwanzo 6:1, 2) Wanajulikana kama “wale malaika waliofanya dhambi” na wale “malaika ambao hawakubaki mahali pao pa kwanza bali wakayaacha makao yao wenyewe yanayofaa,” au mahali pao walipogawiwa huko mbinguni. (2 Petro 2:4; Yuda 6) Wakaja kujulikana kama roho waovu. (Yakobo 2:19) Zaidi ya hilo, wameazimia kuwaondoa watu wengi iwezekanavyo kutoka kwenye ibada ya kweli, kama vile tu walivyowafanya Waisraeli katika nyakati za Biblia. (Kumbukumbu la Torati 32:16, 17) Vivyo hivyo leo pia, kama vile ilivyokuwa nyakati zilizopita, Shetani pamoja na roho waovu hutumia ujanja kufundisha uwongo wa kidini.—2 Wakorintho 11:14, 15.

Jilinde!

Hata ingawa roho waovu wana nguvu zinazopita zile za wanadamu, kupitia msaada wa Mungu, tunaweza ‘kuchukua msimamo kuwapinga’ na kuwa washindi. (1 Petro 5:9) Hata hivyo, ili kupata msaada huo, tunahitaji kujifunza yale ambayo Mungu anataka tufanye na kutenda kupatana nayo. Akizungumza kuhusu Wakristo walioishi wakati wake, mtume Paulo aliandika hivi: “Sisi . . . hatujaacha kusali kwa ajili yenu na kuomba kwamba mjazwe ujuzi sahihi wa mapenzi yake katika hekima yote na utambuzi wa kiroho, ili mtembee kwa kumstahili Yehova kwa kusudi la kumpendeza yeye kikamili.”—Wakolosai 1:9, 10.

Wale ambao walipata ‘ujuzi huo sahihi’ walitia ndani watu kadhaa kutoka jiji la Efeso ambao walifanya uchawi. Ona jinsi ujuzi kuhusu kweli ulivyowasaidia. Biblia inasema hivi: “Hesabu kubwa  ya wale waliozoea kufanya ufundi wa uchawi wakaleta pamoja vitabu vyao wakaviteketeza mbele ya kila mtu.” Vitabu hivyo vilikuwa na thamani ya “vipande 50,000 vya fedha,” na hizo zilikuwa pesa nyingi sana! (Matendo 19:17-19) Mfano huo wa ujasiri ulirekodiwa kwa faida yetu.—2 Timotheo 3:16.

Kanuni Zitakazokulinda

Kuna mambo mengine tunayoweza kufanya ambayo yatatulinda kutokana na roho waovu. Hebu chunguza kanuni za Biblia zifuatazo.

“Msiamini kila neno lililoongozwa na roho, lakini yajaribuni maneno yaliyoongozwa na roho ili kuona kama yanatokana na Mungu.” (1 Yohana 4:1) Huenda mambo fulani yanayosemwa na wanajimu, watu wanaosoma akili za watu, watu wanaowasiliana na pepo, na wachawi yakawa ya kweli. Kwa mfano, yule msichana kutoka Filipi aliyekuwa na roho mwovu, alisema ukweli aliposema hivi kumhusu Paulo na waandamani wake: “Watu hawa ni watumwa wa Mungu Aliye Juu Zaidi, wanaowatangazia ninyi njia ya wokovu.” (Matendo 16:17) Hata hivyo, Paulo na waandamani wake hawakukubali awafuate. Badala yake, Paulo aliamuru roho huyo mwovu atoke ndani yake. Chunguza mambo ambayo dini zinasema na uyalinganishe na yale ambayo Biblia inasema.—Matendo 17:11.

“Basi, jitiisheni kwa Mungu; lakini mpingeni Ibilisi, naye atawakimbia ninyi.” (Yakobo 4:7) Roho waovu ni adui wa Mungu na wako pia. Usijaribu hata kidogo kuwa mdadisi kuhusu mambo yao yaliyofichika. Badala yake, jitiishe kwa Mungu kwa kutii amri zake zenye upendo, ambazo si zenye kulemea. (1 Yohana 5:3) Kwa mfano, Mungu aliliambia hivi taifa la kale la Israeli: “Asipatikane ndani yako yeyote . . . anayefanya uaguzi, mwenye kufanya uchawi au yeyote anayetafuta ishara za bahati au mlozi, au anayefunga wengine kwa kuwatakia maovu au yeyote anayetafuta shauri kwa mwenye kuwasiliana na pepo au mjuzi wa kubashiri matukio au yeyote anayeuliza habari kutoka kwa wafu. Kwa maana kila mtu anayefanya mambo hayo ni chukizo kwa Yehova.” (Kumbukumbu la Torati 18:10-12) Maoni ya Mungu hayajabadilika.—Wagalatia 5:19, 20.

“Hakuna apizo lolote la bahati mbaya juu ya [watumishi wa Yehova].” (Hesabu 23:23) Wale wote ambao wanataka kumpendeza Mungu hawapaswi kuwaogopa roho waovu. Kwa kweli, roho hao waovu hata “hutetemeka” mbele za Mungu, kwa sababu wanajua kwamba yeye ana nguvu nyingi, ambazo atatumia kuwaharibu. (Yakobo 2:19) Mungu ataonyesha “nguvu zake kwa ajili ya wale ambao moyo wao ni mkamilifu kumwelekea yeye,” na ‘hatamwacha mwadilifu atikisike kamwe.’—2 Mambo ya Nyakati 16:9; Zaburi 55:22.

“Walio hai wanajua kwamba watakufa; lakini wafu, hawajui lolote kamwe.” (Mhubiri 9:5) Neno la Mungu linafundisha kwamba mtu akifa, amekufa! Hatupaswi kuwaogopa, kwa sababu hawawezi kumdhuru mtu yeyote. (Isaya 26:14) Ili wawadanganye watu, wakati mwingine roho waovu hujifanya kuwa roho za wafu, na hilo linaweza kueleza kwa nini “roho” anayewatokea ni tofauti kabisa na mtu halisi walimjua.

“Hamwezi kuwa mkishiriki ‘meza ya Yehova’ na meza ya roho waovu.” (1 Wakorintho 10:21, 22) Wale wote wanaompenda Yehova kikweli wataepuka kabisa vitabu, sinema, na michezo ya kompyuta iliyo na mambo ya uchawi au inayochochea mazoea na imani zinazohusiana na uchawi. * Zaburi 101:3 inasema: “Sitaweka mbele ya macho yangu kitu chochote kisichofaa.” Zaidi ya hilo, mara nyingi burudani zinazohusisha uchawi hutukuza jeuri na mwenendo mpotovu, ambao ‘wale wanaompenda Yehova’ wanapaswa kukataa kabisa.—Zaburi 97:10.

Roho waovu wamejitahidi sana kuficha utu wao kutoka kwa wanadamu. Lakini hawajafaulu kabisa kufanya hivyo. Kupitia Biblia, Yehova amefunua kabisa jinsi walivyo—waongo wabaya sana na adui hatari wa wanadamu. Wao ni tofauti sana na Muumba wetu, Yehova Mungu! Kama vile habari ifuatayo inavyoonyesha, yeye anatupenda, sikuzote yeye hutueleza ukweli, na anataka tuishi milele kwa furaha.—Yohana 3:16; 17:17.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 19 Dhamiri za watu hutofautiana, ikitegemea malezi ya kidini na pia ukomavu wa kiroho. Jambo kuu ni kwamba kila mtu anapaswa kudumisha dhamiri safi mbele za Mungu na asisumbue dhamiri za watu wengine kutia ndani watu wa familia. Waroma 14:10, 12 linasema kwamba “sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.”