Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maoni ya Biblia

Kwa Nini Mungu Hajamwangamiza Ibilisi?

Kwa Nini Mungu Hajamwangamiza Ibilisi?

IKIWA ungekuwa na uwezo wa kuondoa kuteseka kwa mtu fulani, je, ungefanya hivyo? Kwa kawaida wafanyakazi wa kutoa msaada hufika upesi mahali penye msiba ili kuwasaidia watu wanaoteseka na pia kuokoa uhai wa watu wasiowajua. Kwa hiyo huenda ukauliza, ‘Kwa nini Mungu asifanye haraka kumharibu Ibilisi, ambaye ndiye anayesababisha wanadamu wateseke sana?’

Ili kujibu swali hilo, hebu wazia kesi kubwa inayoendeshwa kwenye mahakama. Mwuaji, anajaribu kwa vyovyote vile kukatiza kesi hiyo kwa madai ya kuwa hakimu si mtu mnyoofu kwa namna anavyoendesha shughuli za mahakamani, na hata anadai kwamba amewapa rushwa watu wote walio katika jopo la waamuzi. Kwa hiyo, mashahidi wengi sana wanaombwa watoe ushahidi.

Hakimu huyo anajua kwamba kadiri kesi hiyo inavyochukua muda mrefu, ndivyo itakavyosababisha matatizo zaidi, na hivyo angependa kumaliza kesi hiyo bila kuchelewa mno. Hata hivyo, anatambua kwamba ili aweze kutoa hukumu ambayo itafuatwa kama kielelezo kwa kesi nyingine kama hizo, ni lazima pande zote mbili zipewe wakati wa kutosha ili kutoa ushahidi.

Ili hukumu itolewe ambayo itaweka msingi wa kimaadili, wahusika wote wanapaswa kupewa wakati wa kutosha ili watoe ushahidi

Mfano huo una uhusiano gani na dai ambalo Ibilisi—anayejulikana kama “joka,” “nyoka,” na “Shetani”—alimtolea Yehova, ‘Aliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote’? (Ufunuo 12:9; Zaburi 83:18) Kwa kweli Ibilisi ni nani? Na ni mashtaka gani ambayo ametoa dhidi ya Yehova Mungu? Pia, Mungu atamharibu wakati gani?

Uhitaji wa Kuweka Kielelezo cha Maadili

Hapo mwanzo Ibilisi alikuwa mtu mkamilifu wa kiroho, mmoja wa malaika wa Mungu. (Ayubu 1:6, 7) Alijifanya kuwa Ibilisi wakati alipotamani sana kwa ubinafsi kuabudiwa na wanadamu. Kwa hiyo, alitilia shaka haki ya Mungu ya kutawala, na hata alisingizia kwamba Mungu hastahili kupewa utii. Alidai eti wanadamu wanamtumikia Mungu tu wanapohongwa kwa kupewa baraka. Shetani alidai kwamba chini ya hali ngumu, wanadamu wote ‘watamlaani’ Muumba wao.—Ayubu 1:8-11; 2:4, 5.

Madai hayo ya uwongo hayangejibiwa kwa kutumia nguvu tu. Kwa kweli, ikiwa Ibilisi angeharibiwa katika shamba la Edeni basi huenda watu fulani wangeona kuwa madai yake ni ya kweli. Kwa hiyo, Mungu akiwa na mamlaka yote, alifungua kesi ambayo ingesuluhisha masuala hayo katika akili za wote waliokuwa wakitazama.

Kulingana na kanuni zake na haki yake kamilifu, Yehova Mungu alionyesha kwamba kila upande ungetokeza mashahidi ambao wangetoa ushahidi wenye kuunga mkono upande wao. Muda ambao Mungu ameruhusu upite umewapa wazao wote wa Adamu nafasi ya kuishi na kuongeza ushahidi wao kwa upande wa Mungu kwa kuchagua kudumisha utimilifu wao kwake wakichochewa na upendo licha ya magumu.

Itachukua Muda Gani Zaidi?

Yehova Mungu anajua kwamba kadiri kesi hiyo inavyoendelea, ndivyo wanadamu wanavyoendelea kuteseka. Hata hivyo, ameazimia kumaliza kesi hiyo haraka iwezekanavyo. Biblia inamtaja yeye kuwa “Baba ya rehema nyororo na Mungu wa faraja yote.” (2 Wakorintho 1:3) Ni wazi kwamba “Mungu wa faraja yote” hatamruhusu Ibilisi aendelee kuishi kwa muda mrefu kuliko inavyohitajika, wala hataruhusu matatizo aliyoyasababisha yaendelee kuwapo. Kwa upande mwingine, Mungu hatamwangamiza Ibilisi kabla ya wakati, kabla kesi yake haijamalizika kabisa.

Masuala hayo yatakapotatuliwa, haki ya Yehova ya kutawala itakuwa imetetewa kabisa. Uamuzi wa kesi dhidi ya Shetani utatumika ukiwa kiwango cha kisheria kwa umilele wote. Iwapo suala kama hilo litawahi kutokea tena, mfano wa Shetani unaweza kutumiwa na hakutakuwa na haja ya kurudia kesi yote.

Kwa wakati unaofaa, Yehova Mungu atamwongoza Mwana wake aliyefufuliwa kumwondoa Ibilisi na kutangua kazi zake zote. Biblia inaeleza kuhusu wakati Kristo “atakapomkabidhi ufalme Mungu wake ambaye pia ni Baba yake, wakati atakapokuwa ameangamiza serikali yote na mamlaka yote na nguvu zote. Kwa maana ni lazima atawale akiwa mfalme mpaka Mungu awe ameweka adui zote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo.”—1 Wakorintho 15:24-26.

Kwa furaha, Biblia inaahidi kwamba hali za Paradiso zitaenea ulimwenguni pote. Kama Mungu alivyokusudia hapo awali, watu wataishi katika paradiso yenye amani! “Wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.” Naam, “waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:11, 29.

Fikiria matarajio haya mazuri kwa ajili ya watumishi wa Mungu yanayofafanuliwa katika Biblia: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”—Ufunuo 21:3, 4.