Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kutumia Hekima Tunapozungumza

Kutumia Hekima Tunapozungumza

Kutumia Hekima Tunapozungumza

‘LAITI nisingalisema jambo hilo!’ Je, umewahi kujiambia hivyo? Naam, sisi sote tunakabili ugumu wa kudhibiti ulimi wetu. Biblia inasema kwamba tunaweza kufuga mnyama yeyote, “lakini ulimi, hakuna hata mmoja wa wanadamu anayeweza kuufuga.” (Yakobo 3:7, 8) Kwa hiyo, je, tuache kujaribu kuudhibiti ulimi wetu? Hapana! Fikiria kanuni fulani za Biblia zinazoweza kutusaidia kudhibiti kiungo hiki kidogo lakini kilicho na nguvu.

“Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na kosa, lakini anayezuia midomo yake anatenda kwa busara.” (Methali 10:19) Kadiri tunavyozungumza zaidi, ndivyo tunavyokabili hatari ya kusema jambo la kipumbavu au lenye kuumiza. Kwa kweli, ulimi usiozuiwa unaweza kuwa kama moto, ukieneza uchongezi na porojo zenye kuumiza. (Yakobo 3:5, 6) Hata hivyo, ‘tunapozuia midomo yetu,’ au kufikiri kabla ya kusema, tunafikiria jinsi maneno yetu yanavyoweza kuwaathiri wengine. Katika njia hiyo, tunajulikana kuwa watu wenye busara, na wengine wanatuheshimu na kututegemea.

‘Uwe mwepesi kuhusu kusikia, si mwepesi wa kusema, si mwepesi wa ghadhabu.’ (Yakobo 1:19) Wengine wanathamini tunapowasikiliza, kwa sababu tunaonyesha kwamba si eti tunapendezwa tu bali pia kwamba tunawaheshimu. Lakini namna gani mtu anaposema jambo lenye kuumiza au linalokasirisha? Basi hatupaswi kuwa ‘wepesi wa ghadhabu’ na tusitende kama alivyotutendea. Huenda tusijue, lakini mtu huyo anaweza kuwa alikasirishwa na jambo fulani na huenda hata akaomba msamaha kwa jambo alilosema. Je, ni vigumu kwako kujizuia usiwe “mwepesi wa ghadhabu”? Basi sali kwa Mungu umwombe akusaidie kujizuia. Hawezi kupuuza maombi ya unyoofu kama hayo.—Luka 11:13.

“Ulimi wa upole unaweza kuvunja mfupa.” (Methali 25:15) Tofauti na maoni ya watu wengi, upole una nguvu. Kwa mfano, jibu lenye upole linaweza kushinda upinzani unaoonekana kuwa mgumu na usiopindika kama mfupa, labda unaoletwa na hasira au ubaguzi. Kwa kweli, huenda ikawa vigumu kuwa mpole hasa kunapokuwa na ugomvi. Kwa hiyo, fikiria kuhusu faida za kufanya kile ambacho Biblia inasema na madhara ya kutofanya hivyo.

Kwa kweli kanuni za Biblia ni “hekima inayotoka juu.” (Yakobo 3:17) Tunapotumia hekima hiyo katika usemi wetu, maneno yetu yatakuwa yenye heshima, yenye kuvutia, na yenye kujenga—kama “matunda ya mtofaa ya dhahabu kwenye chombo cha fedha,” maneno yanayofaa kabisa hali tunayokabili.—Methali 25:11.