Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Nitafute Marafiki Wazuri Zaidi?

Je, Nitafute Marafiki Wazuri Zaidi?

 Vijana Huuliza

Je, Nitafute Marafiki Wazuri Zaidi?

“Ninapokasirika ninahitaji kumwambia mtu fulani hisia zangu. Ninapohuzunika, ninahitaji mtu wa kunifariji. Ninapofurahi, ninataka kufurahi pamoja na mtu mwingine. Kwa maoni yangu, ni muhimu kuwa na marafiki.”—Brittany.

IMESEMWA kwamba watoto wadogo wanahitaji watu wa kucheza nao, lakini vijana wanahitaji marafiki. Kuna tofauti gani?

Mtu unayecheza naye ni mtu unayepitisha tu wakati naye.

Rafiki ni mtu aliye na viwango sawa na vyako.

Isitoshe, Biblia inasema kwamba “rafiki wa kweli anapenda nyakati zote, naye ni ndugu aliyezaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu.” (Methali 17:17) Inawezekana kwamba andiko hilo linafafanua urafiki wa karibu zaidi kuliko ule unaoweza kupata unapocheza.

Jambo hakika: Unapoendelea kuwa mtu mzima unahitaji marafiki ambao

(1) Wana sifa zenye kuvutia.

(2) Wanaishi kupatana na viwango vya Biblia.

(3) Wana uvutano mzuri kwako.

Swali: Utajua jinsi gani ikiwa marafiki wako wanatimiza matakwa hayo? Acheni tuchunguze matakwa hayo moja baada ya lingine.

Takwa la Kwanza la Urafiki Sifa Zenye Kuvutia

Unachopaswa kujua. Si kila mtu anayedai kuwa rafiki ni rafiki wa kweli. Biblia hata inasema kwamba “kuna rafiki wanaoelekea kuvunjana vipande-vipande.” (Methali 18:24) Huenda maneno hayo yakaonekana kuwa yenye kutiliwa chumvi. Lakini fikiria hili: Je, umewahi kuwa na rafiki ambaye anakutumia vibaya? Umewahi kuwa na rafiki anayekusengenya au anayeeneza porojo za uwongo kukuhusu? Mambo hayo yanaweza kukufanya ukose kuwatumaini marafiki. * Sikuzote kumbuka kwamba  ni muhimu kuwa na marafiki wachache tu wazuri kuliko kuwa na marafiki wengi wasio wazuri!

Unachoweza kufanya. Chagua marafiki walio na sifa zinazostahili kuigwa.

“Kila mtu husema mambo mema kumhusu rafiki yangu Fiona. Ninataka watu waseme mambo mema kunihusu pia. Ninataka kuwa na sifa kama zake. Kwa maoni yangu, hilo ni jambo lenye kuvutia.”—Yvette, 17.

Jaribu kufanya hivi.

1. Soma Wagalatia 5:22, 23.

2. Jiulize, ‘Je, marafiki wangu wana sifa zinazotia ndani “matunda ya roho”?’

3. Andika hapa chini majina ya marafiki wako wa karibu. Kando ya kila jina, andika sifa kuu inayomfafanua rafiki huyo.

Jina Sifa

․․․․․ ․․․․․

․․․․․ ․․․․․

․․․․․ ․․․․․

Pendekezo: Ikiwa unaweza kufikiria tu sifa mbaya za marafiki wako, huenda ikafaa kutafuta marafiki wengine!

Takwa la Pili la Urafiki—Viwango vya Biblia

Unachopaswa kujua. Ukitaka sana kuwa na marafiki, yaelekea utachagua marafiki wabaya. Biblia inasema hivi: “Anayeshirikiana na wajinga atapatwa na mabaya.” (Methali 13:20) Neno “wajinga” halirejelei watu wasio na akili. Badala yake, linafafanua wale wanaopuuza mashauri yanayofaa na kufuata mwenendo uliopotoka kiadili. Unapaswa kujiepusha na marafiki kama hao.

Unachoweza kufanya. Badala ya kufanya urafiki na mtu yeyote tu anayetaka kuwa rafiki yako, uwe mteuzi. (Zaburi 26:4) Hilo halimaanishi uwabague watu. Katika muktadha huu, kuwa mteuzi kunamaanisha kwamba unapaswa kutumia uwezo wako wa kufikiri ‘kuona tofauti kati ya mwadilifu na mwovu, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na mtu ambaye hajamtumikia.’—Malaki 3:18.

Mungu hana ubaguzi, lakini yeye huwa mteuzi inapohusu ni nani atakayekuwa ‘mgeni katika hema lake.’ (Zaburi 15:1-5) Unaweza kufanya vivyo hivyo. Ishi kupatana na viwango vya Biblia na yaelekea utawapata wengine wanaojitahidi kuishi kupatana na viwango hivyo. Mwishowe, wao watakuwa marafiki wazuri sana!

“Ninawashukuru wazazi wangu kwa kunisaidia kupata marafiki—watu wa rika langu ambao wanaishi kupatana na viwango vya Biblia.”—Christopher, 13.

 Jaribu kufanya hivi.

Jibu maswali yafuatayo:

▪ Ninapokuwa na marafiki wangu, je, mimi huogopa kwamba watajaribu kunishinikiza nifanye jambo ninalojua ni kosa?

□ Ndiyo □ Hapana

▪ Je, ninasitasita kuwajulisha marafiki wangu kwa wazazi wangu, nikiogopa kwamba huenda wazazi wangu wataona kuwa hawafai?

□ Ndiyo □ Hapana

Pendekezo: Ikiwa umejibu ndiyo kwa maswali yaliyo juu, tafuta marafiki walio na viwango vya juu zaidi. Mbona usianze kwa kutafuta marafiki walio na umri mkubwa kidogo kuliko wewe ambao wanaweka mfano mzuri wa kuishi kupatana na viwango vya Kikristo?

Takwa la Tatu la UrafikiUvutano Mzuri

Unachopaswa kujua. Biblia inasema: “Mashirika mabaya huharibu tabia nzuri.” (1 Wakorintho 15:33) Kijana anayeitwa Lauren anasema hivi: “Wanafunzi wenzangu walinikubali tu nilipofanya kile walichoniambia nifanye. Nilijihisi mpweke kwa hiyo niliamua kutenda kama wao ili niwe rafiki yao.” Lauren aligundua kwamba ukifuata viwango vya wengine, unaweza kuwa kama kete katika mchezo wa chesi, na marafiki wako wanakusogeza wanavyotaka. Huhitaji marafiki kama hao!

Unachoweza kufanya. Katisha uhusiano wowote na watu wanaosisitiza kwamba ubadili viwango vyako ili vipatane na vyao. Ukichukua hatua hiyo, utajiheshimu na utapata marafiki wazuri watakaokuwa na uvutano mzuri kwako.—Waroma 12:2.

“Clint, rafiki yangu wa karibu hufanya maamuzi mazuri na ana hisia-mwenzi, na kwa hiyo amenitia moyo sana.”—Jason, 21.

Jaribu kufanya hivi.

Jiulize maswali yafuatayo:

▪ Je, mimi hubadili njia yangu ya kuvaa, kuzungumza, au kutenda ili tu niwapendeze marafiki wangu?

□ Ndiyo □ Hapana

▪ Je, mimi hujikuta nikienda sehemu zinazotiliwa shaka ambazo singeenda ikiwa marafiki wangu hawangenishinikiza niende?

□ Ndiyo □ Hapana

Pendekezo: Ikiwa umejibu ndiyo kwa maswali yaliyo hapo juu, omba mashauri kutoka kwa wazazi wako au mtu mwingine mkomavu. Ikiwa wewe ni Shahidi wa Yehova, unaweza kumfikia mzee Mkristo na kumwomba akusaidie kuchagua marafiki wenye uvutano mzuri kwako.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 14 Bila shaka, kila mtu hukosea. (Waroma 3:23) Kwa hiyo, rafiki anapokuumiza hisia lakini aombe msamaha, kumbuka kwamba “upendo hufunika dhambi nyingi.”—1 Petro 4:8.

MAMBO YA KUFIKIRIA

▪ Ni sifa gani ambazo ungependa rafiki yako awe nazo, na kwa nini?

▪ Ni sifa gani unazohitaji kusitawisha ili uwe rafiki mzuri?

[Sanduku/Picha katika ukurasa wa 19]

VIJANA WENZAKO WANASEMA NINI?

“Wazazi wangu waliponikataza kushirikiana na marafiki fulani, nilijiambia kwamba ni hao tu niliotaka kushirikiana nao. Hata hivyo, mashauri ya wazazi wangu yalikuwa mazuri na nilipoyafikiria kwa uzito, nilitambua kwamba ningeweza kupata marafiki wengi wazuri zaidi.”—Cole.

“Niligundua kwamba kushiriki katika huduma ya Kikristo ndiyo njia bora zaidi ya kuwafahamu watu katika kutaniko. Kufanya hivyo kunaniwezesha kushirikiana na watu mbalimbali, vijana kwa wazee. Na ninatumia wakati pamoja na watu wanaompenda Yehova.”—Yvette.

“Nilisali ili nipate marafiki lakini nikagundua kwamba sikuwa ninajitahidi kuwatafuta. Kwa hiyo, nilianza kuzungumza na wengine katika mikutano ya Kikristo. Muda si muda nilipata marafiki wengi wapya. Siku hizi sijihisi nikiwa mpweke.”—Sam.

[Sanduku katika ukurasa wa 20]

JARIBU MAPENDEKEZO HAYA

Zungumza na wazazi wako kuhusu marafiki. Waulize walikuwa na marafiki wa aina gani walipokuwa na umri wako. Je, wanajuta kwamba walifanya urafiki na watu fulani? Ikiwa ndivyo, kwa nini? Waulize jinsi unavyoweza kuepuka baadhi ya matatizo waliyopata.

Wajulishe marafiki wako kwa wazazi wako. Ikiwa unasita kufanya hivyo, jiulize, ‘Kwa nini ninasita?’ Je, kuna jambo fulani kuhusu marafiki wako ambalo unajua wazazi wako hawatapenda? Ikiwa kunalo, huenda ukahitaji kuwa mteuzi unapochagua marafiki wako.

[Sanduku katika ukurasa wa 20]

NJIA TATU ZA KUDUMISHA MARAFIKI WAZURI

▪ Uwe msikilizaji mzuri. Pendezwa na masilahi na mahangaiko ya marafiki wako.—Wafilipi 2:4.

▪ Uwe mwenye kusamehe. Usitarajie ukamilifu. “Sisi sote hujikwaa mara nyingi.”—Yakobo 3:2.

▪ Si lazima uwe nao wakati wote. Usiwafuate nyakati zote. Marafiki wa kweli watakuwapo unapowahitaji.—Mhubiri 4:9, 10.

[Picha katika ukurasa wa 18, 19]

Ukifuata viwango vya wengine ili tu ukubaliwe, unaweza kuwa kama kete katika mchezo wa chesi, na marafiki wako wanakusogeza wanavyotaka