Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Matatizo Yako Ni Adhabu Kutoka kwa Mungu?

Je, Matatizo Yako Ni Adhabu Kutoka kwa Mungu?

 Maoni ya Biblia

Je, Matatizo Yako Ni Adhabu Kutoka kwa Mungu?

“Ninahisi kana kwamba ninaadhibiwa,” anasema mwanamke mwenye umri wa miaka 55 hivi baada ya kujua kwamba ana kansa. Akitafakari kuhusu makosa aliyofanya miaka kadhaa mapema, alikata kauli hivi, “Lazima hii iwe njia ya Mungu ya kuniambia kwamba nimetenda dhambi.”

WANAPOPATWA na matatizo, watu wengi huhisi kwamba Mungu anawaadhibu kwa sababu ya makosa fulani waliyofanya. Wanapokumbwa na msururu wa matatizo, wanaweza kusikika wakisema: “Kwa nini mambo haya yananipata mimi? Nilifanya nini ili nistahili kupatwa na mambo haya?” Je, tunapaswa kukata kauli kwamba matatizo yetu yanaonyesha Mungu anatuhukumu? Je, kweli matatizo ya kibinafsi ni adhabu kutoka kwa Mungu?

Watumishi Waaminifu Walipatwa na Matatizo

Fikiria kile ambacho Biblia inasema kumhusu mwanamume aliyeitwa Ayubu. Ghafula, alipoteza mali yake. Kisha, watoto wake wote kumi wakauawa katika dhoruba ya upepo. Muda mfupi baadaye, alipigwa na ugonjwa mbaya na wenye kuchukiza. (Ayubu 1:13-19; 2:7, 8) Matatizo kama hayo yalimfanya Ayubu aseme hivi: “Mkono wa Mungu umenipiga.” (Ayubu 19:21, Verbum Bible) Ni wazi kwamba kama watu wengi leo, Ayubu alihisi Mungu alikuwa akimwadhibu.

Hata hivyo, Biblia inafunua kwamba kabla ya majaribu ya Ayubu kuanza, Mungu alikuwa amemfafanua kuwa “mtu asiye na lawama na mnyoofu, mwenye kumwogopa Mungu na kujiepusha na ubaya.” (Ayubu 1:8) Kulingana na maneno hayo ya Mungu, ni wazi kwamba matatizo ya Ayubu hayakuwa adhabu kutoka kwa Mungu.

Ukweli ni kwamba Biblia ina masimulizi mengi sana ya watu wanyoofu waliopatwa na  matatizo. Ingawa alikuwa mtumishi mshikamanifu wa Mungu, Yosefu alifungwa isivyo haki kwa miaka mingi. (Mwanzo 39:10-20; 40:15) Timotheo aliyekuwa Mkristo mwaminifu aliteseka kwa sababu ya “ugonjwa . . . wa mara kwa mara.” (1 Timotheo 5:23) Hata Yesu Kristo ambaye hakutenda dhambi, alitendewa kikatili kabla ya kufa kifo cha uchungu. (1 Petro 2:21-24) Hivyo, ni kosa kuamini kuwa matatizo yanaonyesha kwamba Mungu anatuadhibu. Lakini ikiwa Mungu hasababishi matatizo, ni nani anayeyasababisha?

Chanzo cha Matatizo Yetu

Biblia inaonyesha kwamba matatizo ya Ayubu yalisababishwa na Shetani Ibilisi. (Ayubu 1:7-12; 2:3-8) Isitoshe, Biblia inamtambulisha Shetani kuwa chanzo kikuu cha matatizo yanayotupata leo, inaposema: “Ole wa dunia na wa bahari, kwa sababu Ibilisi ameshuka kwenu, akiwa na hasira kali, akijua kwamba ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Akiwa “mtawala wa ulimwengu huu,” Shetani amewafanya watu wengi wajihusishe katika matendo maovu ambayo yamesababisha uchungu mwingi sana.—Yohana 12:31; Zaburi 37:12, 14. *

Hata hivyo, hatupaswi kumlaumu Ibilisi kwa kila tatizo linalotupata. Kwa sababu ya dhambi tuliyorithi na kutokamilika, tuna mwelekeo wa kufanya maamuzi yasiyo ya hekima ambayo yanaweza kutuletea matatizo. (Zaburi 51:5; Waroma 5:12) Kwa mfano, fikiria mtu ambaye anaamua kutokula vizuri wala kupumzika vya kutosha. Mwishowe akipatwa na matatizo mabaya ya afya, je, atamlaumu Ibilisi? Hapana, mtu huyo anavuna matokeo mabaya ya maamuzi yake mwenyewe yasiyofaa. (Wagalatia 6:7) Katika kisa kama hicho, ni kama tu methali hii inavyosema: ‘Mtu anajiangamiza kwa upumbavu wake.’—Methali 19:3, Biblia Habari Njema.

Mwishowe, tunapaswa kutambua kwamba matatizo mengi yanayotupata yanasababishwa na “wakati na tukio lisilotazamiwa.” (Mhubiri 9:11) Mfikirie mtu anayejikuta katikati ya dhoruba ya mvua. Mahali anaposimama mvua inapoanza kunyesha, ndipo pataamua atalowa kwa kadiri gani. Vivyo hivyo, katika hizi “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo,” hali mbaya zinaweza kubadilika haraka na kusababisha matatizo mengi. (2 Timotheo 3:1-5) Mara nyingi, kadiri ambavyo tutaathiriwa itategemea wakati na hali, mambo ambayo huenda tusiwe uwezo wa kuyadhibiti. Je, hilo linamaanisha kwamba sikuzote tutapatwa na matatizo?

Matatizo Yote Yatakwisha Karibuni

Kwa kupendeza, Yehova Mungu atamaliza matatizo yote hivi karibuni. (Isaya 25:8; Ufunuo 1:3; 21:3, 4) Kwa sasa, anatuonyesha kwamba anatujali sana kwa “kutufundisha” na kutupa “faraja kutokana na Maandiko” ili tuweze kukabiliana na majaribu sasa huku tukitazamia wakati mzuri ajabu ulio mbele yetu. (Waroma 15:4; 1 Petro 5:7) Wakati huo, watu wanyoofu machoni pa Mungu watafurahia maisha yasiyo na mwisho katika ulimwengu mpya usio na matatizo yoyote.—Zaburi 37:29, 37.

[Maelezo ya Chini]

JE, UMEJIULIZA HIVI?

▪ Je, ni watenda-dhambi peke yao wanaopatwa na matatizo?—Ayubu 1:8.

▪ Je, Ibilisi anapaswa kulaumiwa kwa matatizo yetu yote?—Wagalatia 6:7.

▪ Je, matatizo yataendelea milele?—Ufunuo 21:3, 4.

[Blabu katika ukurasa wa 29]

“Wakati na tukio lisilotazamiwa huwapata wote.”—Mhubiri 9:11