Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unaweza Kutegemea Mashauri ya Biblia?

Je, Unaweza Kutegemea Mashauri ya Biblia?

 Je, Unaweza Kutegemea Mashauri ya Biblia?

‘Je, niamini kile ambacho mtu huyu ananieleza?’ Huenda ukajiuliza swali hilo mfanyabiashara anapojaribu kukuuzia gari lililotumika au mwanasiasa anapotoa ahadi kwenye kampeni ya uchaguzi. Hungependa kupoteza pesa au wakati wako kwa vitu au habari zenye thamani ndogo.

HUENDA ukajiuliza pia: ‘Je, Biblia ina kitu chochote chenye thamani ambacho ninaweza kujifunza? Nikisoma na kujifunza kitabu hicho, je, ninaweza kuwa na hakika kwamba wakati na jitihada zangu hazitapotea bure?’ Jibu la maswali hayo linapatikana katika mstari wa Biblia unaosema: “Hekima husimama au kuanguka kwa matokeo yake.” (Mathayo 11:19, Phillips) Naam, matokeo ambayo watu hupata kwa kutumia aina fulani ya mashauri, au “hekima,” huthibitisha ikiwa mashauri hayo yanafaa. Yafuatayo ni maelezo ya watu ambao walitumia wakati kujifunza Biblia. Maelezo yao yatakusaidia uamue ikiwa unapaswa kusoma na kujifunza kitabu hicho cha pekee.

Maswali Yanayohusu Kifo na Maisha Baada ya Kifo

Wakati fulani uliopita, mama ya Karen alikufa. Tangu alipokuwa mtoto, Karen, anayeishi Marekani aliamini kwamba watu wote wema wanapokufa wanaenda mbinguni. Imani hiyo haikumfariji sana. Alijiuliza hivi: ‘Kwa kuwa mama yangu sasa yuko mbinguni, anafananaje? Nitampataje nikifika huko? Je, nitafika huko? Nitakapokufa, je, kuna uwezekano kwamba nitakwenda mahali pengine?’

Karen alianza kujifunza Biblia kwa uangalifu pamoja na Mashahidi wa Yehova. Alijifunza kwamba wafu hawako mbinguni lakini wamelala usingizi mzito. “Hawajui lolote kamwe,” linasema andiko la Mhubiri 9:5. Lakini, je, inawezekana amwone mama yake tena?

Maneno yafuatayo kutoka katika Biblia yalimpa faraja na tumaini: “Msistaajabie jambo hili, kwa sababu saa inakuja ambayo wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti [ya Kristo] na kutoka.” (Yohana 5:28, 29) Karen alijifunza kwamba Mungu wa Biblia kupitia Mwana wake, atawafufua wafu waishi hapahapa duniani. Karen alisema hivi: “Mafundisho ya Biblia yanayohusu kifo na ufufuo yanapatana na akili.”

Ni Ibada Gani Iliyo Sahihi?

Angela, msichana Mrumania alipokuwa na umri wa miaka 14, kasisi wa dini ya Pentekoste alimwombea ili apokee roho takatifu, naye akaanza kusema kwa lugha. Lakini wazazi wake walihisi kwamba mafundisho ya dini ya Pentekoste yanapingana na Biblia. Familia yao iliacha kwenda kanisani na ikaanza kujifunza Biblia pamoja na Mashahidi wa Yehova.

Ingawa alivunjika moyo mwanzoni, baada ya muda mfupi Angela alianza kuona tofauti kati ya dini yake ya zamani na mafundisho ya Biblia. Kwa mfano, alisoma andiko la Yohana 17:3, ambalo linasema: “Uzima wa milele ndio huu, waendelee kupata ujuzi juu yako wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na juu ya yule uliyemtuma, Yesu Kristo.” Angela alijifunza kwamba wale wanaopata upendeleo wa Mungu lazima kwanza wawe na ujuzi kumhusu. Angela alijiuliza hivi: “Ningepokeaje roho takatifu ya Mungu kwa njia ya pekee wakati sikuwa naelewa chochote  kumhusu?” Anaendelea kusema: “Ninamshukuru Yehova kwa kunisaidia kupata njia inayofaa ya kumwabudu kupitia Neno lake lililoongozwa na roho.”

Shauri Linalobadili Maisha

“Nilikuwa mtu mwenye hasira sana,” anasema Gabriel, mwanamume kutoka India. “Nilipokasirishwa, ningepiga kelele, ningetupa-tupa vitu, na hata kuwaumiza watu. Funzo la Biblia lilinisaidia niweze kudhibiti hasira yangu. Sasa, hata hali iweje, ninaweza kujidhibiti.”

Gabriel alikuwa amesoma maandiko kama andiko la Methali 16:32, ambalo linasema hivi: “Asiye mwepesi wa hasira ni bora kuliko mwanamume mwenye nguvu, naye anayezuia roho yake ni bora kuliko mtu anayeteka jiji.” Mwanamume mwingine aitwaye Dhiraj, ambaye pia ameweza kuidhibiti hasira yake, anaeleza hivi, “Andiko hilohilo lilinisaidia kuona kwamba kuongozwa na hasira ni ishara ya udhaifu lakini kuidhibiti hasira ni ishara ya kujiweza.”

Philip alikuwa mshiriki wa genge la uhalifu nchini Afrika Kusini. Alizoea kupigana, kuiba, na kutumia lugha chafu. Alifungwa jela kwa sababu ya makosa yake. Ijapokuwa alikuwa akiishi maisha mabaya, Philip alitamani kumjua Mungu. Baada ya kujifunza Biblia pamoja na Mashahidi wa Yehova, alisitawisha tamaa ya kumtumikia Mungu na akaamua kusafisha maisha yake. Aliacha mazoea yake mabaya na akakatisha uhusiano pamoja na rafiki zake wahalifu. Ni kweli gani za Biblia zilizomchochea kufanya mabadiliko hayo?

Mashahidi wa Yehova walimwonyesha maneno ya Yesu yanayopatikana katika andiko la Yohana 6:44, ambalo linasema hivi: “Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa Baba, aliyenituma, amvute.” Philip anasema hivi: “Yehova aliona jambo fulani zuri ndani yangu naye akanivuta kwa watu wake, undugu mzuri kama nini!” Pia, Philip alithamini masimulizi ya Biblia kuhusu huruma za Yehova kuwaelekea watenda-mabaya wanaotubu. Philip anasema hivi: “Masimulizi hayo, yalinisaidia kuona jinsi Yehova alivyo na usawaziko anaposhughulika na wanadamu wasio wakamilifu wanaotubu.”—2 Samweli 12:1-14; Zaburi 51.

Mwanamume Mwaustralia aitwaye Wade alikuwa na zoea la kutumia kileo vibaya na dawa za kulevya, alicheza kamari, na alijihusisha sana katika upotovu wa kingono. Hata hivyo, hakupata furaha. Siku moja alikuwa na mazungumzo na Mashahidi wa Yehova na akakubali kujifunza Biblia. Wade alijifunza nini?

“Nilipendezwa sana na jinsi ambavyo Yesu aliwatendea wengine,” anasema Wade. “Yesu aliwaonyesha fadhili, aliwaonyesha huruma, na kuwapenda watu wote kutia ndani watoto. Kadiri nilivyojifunza ndivyo nilivyotaka kuwa kama yeye. Biblia ilinifundisha jinsi ya kuwa mwanamume halisi na jinsi ya kubadili utu wangu.” Vipi kuhusu matendo yote mabaya aliyofanya? Wade anaendelea kusema hivi: “Biblia ilinifundisha kwamba ikiwa ningetubu dhambi na kubadili mwenendo  wangu, Mungu angenisamehe. Kwa kweli, nitaishi milele katika paradiso duniani. Hatimaye nilikuwa na matumaini!” (Mathayo 5:5) Wade alisafisha maisha yake na sasa anamwabudu Yehova akiwa na dhamiri safi.

Maelezo ambayo umetoka kuyasoma yametoka kwa watu ambao walitaka kuboresha hali zao za maisha. Walichunguza Biblia ili waone ikiwa mafundisho yake yangeweza kuwasaidia kushughulika na matatizo yao na kujibu maswali yao. Matokeo mazuri ambayo wamepata yanathibitisha kwamba wanaweza kutegemea mwongozo unaofaa unaopatikana katika Biblia. Wewe pia unaweza kutegemea mwongozo huo.

Maneno yaliyoongozwa na roho yanasema: “Mwenye furaha ni mtu ambaye amepata hekima, na mtu anayepata utambuzi, kwa maana kuwa nayo kama mapato ni bora kuliko kuwa na mapato ya fedha na kuwa nayo kama mazao ni bora kuliko dhahabu yenyewe. Ina thamani kuliko marijani, na mapendezi yako mengine yote hayawezi kulinganishwa nayo. Urefu wa siku uko katika mkono wake wa kuume; na katika mkono wake wa kushoto kuna utajiri na utukufu. Njia zake ni njia za uzuri, na barabara zake zote ni amani. Ni mti wa uzima kwa wale wanaoishika, na wale wanaoishika sana wataitwa wenye furaha.”—Methali 3:13-18.

[Sanduku/Picha katika ukurasa wa 25]

JINSI BIBLIA ILIVYOMSAIDIA MFUNGWA

Mwanamume anayeitwa Bill alikuwa na ndoa yenye furaha sana. Lakini kabla ya kumaliza mwaka mmoja katika ndoa hiyo, alifungwa jela kwa sababu ya makosa aliyofanya miaka mingi mapema.

Baada ya kipindi fulani cha kuhuzunika kwa kupoteza uhuru wake, Bill aliamua kutumia miaka iliyofuata vizuri huko gerezani. Anasema hivi: “Niliketi kitandani nikisoma na kujifunza Biblia.” Pia, alianza kutenda kupatana na mambo aliyokuwa akijifunza. “Nilikuwa mwenye fadhili na urafiki kuwaelekea wafungwa wenzangu, ambao waliona kwamba sikutaka kushiriki katika mambo mabaya waliyofanya. Mara kwa mara wangesema hivi kunihusu: ‘Bill anataka kutumikia kifungo chake kwa njia tofauti, amjue Mungu na aielewe Biblia. Hatamsumbua mtu yeyote.’

“Kwa sababu ya sifa zangu, wafungwa wengine hawakunihusisha katika migogoro yao na hali nyingine zisizopendeza. Walinzi waligundua kwamba siwezi kuwasumbua. Wakaanza kupendekeza nifanye kazi ambazo zilinifanya nisihitaji kushirikiana na wafungwa wengine kwa muda mrefu. Kutenda kulingana na mambo niliyojifunza kulinilinda sana.”

Bill alihudhuria mikutano ya Mashahidi wa Yehova iliyofanywa gerezani na aliwaambia wafungwa wengine kuhusu mambo aliyojifunza. Alibatizwa na kuwa Shahidi wa Yehova alipokuwa gerezani. Akikumbuka wakati huo, anasema: “Nilipoteza karibu miaka 50 ya maisha yangu, na sasa nilitaka kufanya marekebisho. Nina hakika kwamba njia bora zaidi ambayo mfungwa anaweza kufanya hivyo ni kwa kufuata mafundisho ya Biblia. Na njia ya kujifunza Biblia kwa usahihi ni kujifunza na Mashahidi wa Yehova. Ni dini yao tu inayofundisha ukweli wa Biblia. Hakuna anayeweza kupinga hilo.”

Sasa Bill ametoka gerezani na anashirikiana na kutaniko moja la Mashahidi wa Yehova nchini Marekani. Yeye pamoja na mke wake wanaendelea kujifunza Neno la Mungu na kuishi kupatana na mafundisho yake. Wanathamini sana maneno yanayopatikana katika Isaya 48:17, 18: “Mimi, Yehova, ni Mungu wako, Yeye anayekufundisha ili ujifaidi mwenyewe, Yeye anayekufanya uende katika njia unayopaswa kutembea ndani yake. Laiti ungesikiliza amri zangu! Ndipo amani yako ingekuwa kama mto, na uadilifu wako kama mawimbi ya bahari.”

[Picha katika ukurasa wa 23]

Karen, Marekani

[Picha katika ukurasa wa 23]

Angela, Romania

[Picha katika ukurasa wa 24]

Dhiraj, India

[Picha katika ukurasa wa 24]

Gabriel, India

[Picha katika ukurasa wa 24, 25]

Philip na familia yake, Afrika Kusini

[Picha katika ukurasa wa 24]

Wade, Australia