Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Ungejibuje?

Ungejibuje?

Ungejibuje?

KUNA KASORO GANI KATIKA PICHA HII?

Taja mambo matatu ambayo hayapatani na masimulizi ya Biblia katika Mwanzo 3:1-5.

1. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

2. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

3. ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

▪ Zungumzeni Pamoja: Kwa nini Mungu aliwakataza Adamu na Hawa wasile kutoka kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Kwa nini unafikiri ni muhimu kutii amri za Yehova?

ILITUKIA LINI?

Chora mstari kuunganisha kila tukio la uumbaji na “siku” ambayo lilitukia.

Siku ya 1 Siku ya 2 Siku ya 3 Siku ya 4 Siku ya 5 Siku ya 6 Siku ya 7

4. Mwanzo 1:14-16

5. Mwanzo 1:24

6. Mwanzo 1:20, 21

MIMI NI NANI?

7. Nilikuwa mtu wa kwanza kujenga mji.

MIMI NI NANI?

8. Mimi ndiye mwanamke wa pili baada ya Hawa kutajwa kwa jina katika Biblia.

KATIKA TOLEO HILI

Jibu maswali haya na utaje mistari ya Biblia ambayo haijaonyeshwa.

Ukurasa wa 5 Ni mnyama gani aliyejulikana nyakati za Biblia kuwa ana uwezo wa kupanda milima? (Methali 30:____)

Ukurasa wa 9 Kwa nini Yehova anastahili sifa? (Ufunuo 4:____)

Ukurasa wa 20 Ujuzi wa hali ya juu unaopatikana katika Mwanzo unathibitisha nini? (2 Timotheo 3:____)

Ukurasa wa 25 Kila kitu kimefanywa kiwe nini “kwa wakati wake”? (Mhubiri 3:____)

Watoto Watafute Picha

Je, unaweza kupata picha hizi katika toleo hili? Kwa maneno yako mwenyewe, eleza jambo linalotendeka katika kila picha.

(Majibu yako katika ukurasa wa 12)

MAJIBU YA UKURASA WA 31

1. Nyoka alizungumza na Hawa, si Adamu.—Mwanzo 3:1.

2. Adamu na Hawa hawakupata watoto hadi walipofukuzwa kutoka Bustani ya Edeni.—Mwanzo 4:1.

3. Adamu na Hawa walikuwa uchi walipokuwa wakiishi kwenye bustani.—Mwanzo 2:25.

4. “Siku” ya 4.—Mwanzo 1:14-16, 19.

5. “Siku” ya 6.—Mwanzo 1:24, 31.

6. “Siku” ya 5.—Mwanzo 1:20, 21, 23.

7. Kaini.—Mwanzo 4:17.

8. Ada.—Mwanzo 4:19.

[Hisani ya Picha katika ukurasa wa 31]

First circle: Breck P. Kent; second circle: © Pat Canova/Index Stock Imagery