Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Elimu Inayoongoza Kwenye Uhai

Elimu Inayoongoza Kwenye Uhai

 Elimu Inayoongoza Kwenye Uhai

“Biblia [ni] kiongozi bora zaidi katika ujuzi wa maisha.”—Thomas Tiplady, 1924.

SI KUTILIA chumvi kusema kwamba elimu inayotegemea Biblia inaweza kugeuza maisha. Imewapa kusudi na tumaini wale waliokuwa wapweke na waliotamauka. Mzazi mmoja mwenye watoto kutoka nchini Namibia aliandikia ofisi ya tawi ya Afrika Kusini ya Mashahidi wa Yehova:

“Nina umri wa miaka 29, nami nilisoma kitabu Maswali Ambayo Vijana Huuliza—Majibu Yafanyayo Kazi kwa siku mbili tu. Kiligusa moyo wangu sana kwa sababu mimi ni mpweke kwelikweli. Rafiki yangu wa kiume alikufa kwenye aksidenti ya gari na kuniacha nikiwa na watoto wawili. Tunateseka sana. Nyakati nyingine nilikuwa nikiwaza kwamba ingekuwa heri kuwaua na kisha kujiua. Lakini nilipopokea kitabu hicho, nilibadili mawazo yangu. Tafadhali nisaidieni kupitia funzo la Biblia bila malipo.”

Biblia ni kiongozi kinachoweza kuwasaidia watu wafanikiwe katika nyanja zote za maisha—katika mahusiano na familia zao, wafanyakazi wenzi, na watu katika jamii. (Zaburi 19:7; 2 Timotheo 3:16) Huandaa mwelekezo unaofaa kuhusu namna ya kufuatia lililo jema na kuepuka lililo baya. Ni kitabu kinachoshughulikia maisha kwa njia halisi. Unapoisoma, utagundua kwamba ina masimulizi chungu nzima ya watu halisi. Utaona kile kilichofanya maisha ya baadhi yao yawe yenye furaha na yenye kuthawabisha na ya wengine yawe machungu na yenye taabu. Hivyo utaelewa kinagaubaga mambo yanayofaa na yale yasiyofaa.

Elimu Inayoongoza Kwenye Uhai Yatolewa Sasa

Biblia hukazia umuhimu wa hekima inayotumika. Inasema: “Bora hekima, basi jipatie hekima.”  (Mithali 4:7) Inakiri pia kwamba mara nyingi wanadamu hukosa hekima, na hivyo inaonya hivi kwa upole: “Ikiwa yeyote kati yenu anakosa hekima, acheni afulize kumwomba Mungu, kwa maana yeye huwapa wote kwa ukarimu.”—Yakobo 1:5.

Muumba wetu, Yehova Mungu, hupaje watu hekima kwa ukarimu? Yeye hufanya hivyo kupitia Neno lake, Biblia, na yeye hututia moyo tuisome. Mungu anasihi hivi: “Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu, na kuyaweka akiba maagizo yangu; hata ukatega sikio lako kusikia hekima . . . , ndipo utakapofahamu kumcha BWANA, na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa BWANA huwapa watu hekima.” (Mithali 2:1, 2, 5, 6) Tunapotumia shauri lililo katika Neno la Mungu na kuona jinsi linavyotumika, tunang’amua kwamba kwa kweli linadhihirisha hekima ya kimungu.

Mathalani, fikiria tatizo la kukabiliana na umaskini. Biblia inapendekeza bidii ya kazi na kuonya dhidi ya utendaji unaotapanya mali chache alizo nazo mtu. Hivyo basi, mazoea mabaya kama vile utumiaji wa tumbaku na kunywa vileo kupita kiasi kwa wazi hupingana na kanuni za Biblia.—Mithali 6:6-11; 10:26; 23:19-21; 2 Wakorintho 7:1.

Marafiki wetu wanawezaje kuathiri maisha yetu? Biblia husema: “Enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima; bali rafiki wa wapumbavu ataumia.” (Mithali 13:20) Je, umeona kwamba msongo wa marika mara nyingi umewatumbukiza watu—wachanga kwa wazee—katika ulevi, matumizi mabaya ya dawa za kulevya, na ukosefu wa adili? Naam, tukishirikiana na watu wanaozoea mambo hayo, tutakuwa kama wao, ni kama Biblia inavyosema: “Mashirika mabaya huharibu mazoea yenye mafaa.”—1 Wakorintho 15:33.

Bila shaka, sote tunataka kuwa wenye furaha. Lakini inawezekanaje? Je, unajua Biblia husema kwamba furaha yetu haitegemei vitu lakini, badala yake, hutegemea mitazamo na mahusiano yanayofaa, hasa uhusiano mzuri pamoja na Mungu? (1 Timotheo 6:6-10) Yesu Kristo, kwenye Mahubiri yake maarufu ya Mlimani, alisema kwamba walio na furaha kikweli ni wale “wenye kuona uhitaji wao wa kiroho,” “wenye tabia-pole,” “walio na kiu kwa ajili ya uadilifu,” “wenye rehema,” “wenye kutakata moyoni,” na “wenye kufanya amani.”—Mathayo 5:1-9.

Unapofikiria kwa uzito kuhusu mafundisho ya Biblia, utathamini namna ambavyo yanaweza kutusaidia kuelekeza maisha yetu. Biblia ni chanzo cha pekee sana cha kutoa ushauri. Shauri lake hunufaisha sikuzote—si la kinadharia tu na haliwezi kamwe kutudhuru. Wale wanaotumia mashauri ya Biblia hunufaika daima.

Elimu Inayoongoza Kwenye Uhai

Kwa kuongezea, pamoja na kutunufaisha sasa hivi, Biblia huandaa tumaini la uhai wakati ujao. Hueleza kuhusu kuondolewa kwa uchafu wote duniani na kugeuzwa kwake kuwa makao maridadi sana kwa ajili ya wale wanaomtumikia Mungu. Zingatia maelezo haya yenye kuchangamsha moyo kuhusu wakati ujao: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa vikundi vya watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kabisa kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala ombolezo wala kupaaza kilio wala umivu halitakuwapo tena kamwe. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”—Ufunuo 21:3, 4; Mithali 2:21, 22.

Hebu wazia: Watoto wagonjwa-wagonjwa hawatakuwako tena, njaa haitakuwako tena, magonjwa hatari yanayodhoofisha mwili hayatakuwako tena, maumivu makali hayatakuwako tena! Machozi ya kuvunjika moyo, kukata tamaa, na huzuni yatatoweka, kwa kuwa hali zinazosababisha mambo hayo zitabadilishwa au kuondolewa. Kwa kuwa watu wanaofanya maovu kimakusudi wataangamizwa na jeshi la Mungu la malaika, wezi, wauaji, waongo, na wengineo wanaofanya maisha yasiwe salama hawatakuwako tena. Watu wataweza kuwa na nyumba zao nao wataishi humo kwa usalama.—Isaya 25:8, 9; 33:24; 65:17-25.

Je, mambo hayo yanakuvutia? Je, ungependa kujifunza mengi zaidi kuhusu kutumia kanuni za Biblia ili uweze kujinufaisha sasa na hata wakati ujao? Ikiwa ndivyo, tafadhali wasiliana na Mashahidi wa Yehova, nao watafurahia kukuhusisha wewe na familia yako katika programu yao ya ulimwenguni pote ya “elimu inayoongoza kwenye uhai.”