Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

MAKALA YA 7

WIMBO 51 Tumejiweka Wakfu kwa Mungu!

Mambo Tunayoweza Kujifunza Kutoka kwa Wanadhiri

Mambo Tunayoweza Kujifunza Kutoka kwa Wanadhiri

“Atakuwa mtakatifu kwa Yehova siku zote atakazokuwa Mnadhiri.”HES. 6:8.

JAMBO KUU

Jinsi mfano wa Wanadhiri unavyoweza kutusaidia kumtumikia Yehova kwa roho ya kujidhabihu na ujasiri.

1. Katika historia yote, waabudu wa Yehova wameonyesha mtazamo gani mzuri?

 JE, UNATHAMINI uhusiano wako na Yehova? Bila shaka! Na hauko peke yako. Tangu nyakati za kale, watu wengi wamehisi kama unavyohisi. (Zab. 104:​33, 34) Wengi wamejidhabihu ili kumwabudu Yehova. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Wanadhiri katika taifa la Israeli la kale. Walikuwa akina nani, na tunaweza kujifunza nini kutokana na mfano wao?

2. (a) Wanadhiri walikuwa nani? (Hesabu 6:​1, 2) (b) Kwa nini baadhi ya Waisraeli walichagua kuweka nadhiri ya kuwa Mnadhiri?

2 Neno “Mnadhiri” linatokana na neno la Kiebrania linalomaanisha “Aliyetengwa,” “Aliyewekwa Kando,” au “Aliyewekwa Wakfu.” Msemo huo unafafanua vizuri Waisraeli wenye bidii ambao walijidhabihu kibinafsi ili kumtumikia Yehova kwa njia ya pekee. Sheria ya Musa ilimruhusu mwanamume au mwanamke aweke nadhiri ya pekee kwa Yehova kwa kuchagua kuishi akiwa Mnadhiri kwa kipindi fulani cha wakati. a (Soma Hesabu 6:​1, 2.) Nadhiri hiyo, au ahadi nzito, ilihusisha kufuata miongozo ambayo Waisraeli wengine hawakuhitaji kufuata. Basi, kwa nini Mwisraeli angechagua kuweka nadhiri ya kuwa Mnadhiri? Inaelekea Mwisraeli huyo alichochewa na upendo wake wenye nguvu kwa Yehova, naye alithamini kutoka moyoni baraka Zake nyingi.—Kum. 6:5; 16:17.

3. Leo, watu wa Mungu wanafanana jinsi gani na Wanadhiri?

3 Mpango wa unadhiri uliisha wakati Sheria ya Musa ilipokoma na mahali pake kuchukuliwa na “sheria ya Kristo.” (Gal. 6:2; Rom. 10:4) Hata hivyo, kama Wanadhiri, leo watu wa Yehova wanaendelea kuonyesha tamaa ileile kubwa ya kumtumikia kwa moyo, nafsi, akili, na nguvu zao zote. (Marko 12:30) Kwa hiari tunaweka nadhiri ya kufanya hivyo tunapojiweka wakfu kwa Yehova. Kuishi kulingana na nadhiri yetu kunahusisha kufanya mapenzi ya Yehova na kujidhabihu. Tunapochunguza jinsi Wanadhiri walivyoishi kulingana na nadhiri yao, tunaweza kujifunza mambo muhimu kuhusu jinsi sisi tunavyoweza kuishi kulingana na nadhiri yetu. b (Mt. 16:24) Acheni tufikirie mifano kadhaa.

UWE MWENYE KUJIDHABIHU

4. Kulingana na Hesabu 6:​3, 4, mnadhiri alijidhabihu kwa njia gani?

4 Soma Hesabu 6:​3, 4. Wanadhiri walipaswa kuepuka kileo cha aina yoyote na kitu chochote kilichotokana na mzabibu, kama vile zabibu na zabibu zilizokaushwa. Watu waliowazunguka walifurahia kwa ukawaida vyakula vya aina hiyo, na walikuwa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu vyakula hivyo havikuwa na kasoro yoyote. Biblia inasema “divai inayofanya moyo wa mwanadamu ushangilie” ni zawadi kutoka kwa Mungu. (Zab. 104:​14, 15) Hata hivyo, kwa hiari Wanadhiri walidhabihu haki yao ya kufurahia mambo hayo. c

Je, uko tayari kujidhabihu kama Wanadhiri walivyofanya? (Tazama fungu la 4-6)


5. Madián na Marcela walijidhabihu kwa njia gani, na kwa nini?

5 Kama Wanadhiri, sisi pia tunajidhabihu ili tumtumikie Yehova kikamili zaidi. Fikiria mfano wa Madián na Marcela. d Wenzi hao wa ndoa Wakristo walikuwa na maisha yenye kustarehesha. Madián alikuwa na kazi nzuri iliyowawezesha kuishi kwenye nyumba nzuri. Hata hivyo, walitamani kufanya mengi zaidi katika utumishi wa Yehova. Ili kufikia lengo hilo, waliamua kufanya mabadiliko kadhaa. Walisema hivi: “Tulianza kupunguza matumizi yetu. Tukahamia kwenye nyumba ndogo zaidi na kuuza gari letu.” Haikuwa lazima kwa Madián na Marcela kujidhabihu kwa njia hizo—walichagua kufanya hivyo kwa sababu kuliwaruhusu kupanua huduma yao. Maamuzi yao yamewaletea furaha na wameridhika.

6. Kwa nini Wakristo leo wanajidhabihu? (Tazama pia picha.)

6 Leo, Wakristo wanapata shangwe wanapojidhabihu kwa njia mbalimbali ili watumie muda mwingi zaidi katika utendaji wa kitheokrasi. (1 Kor. 9:​3-6) Yehova hajatuwekea takwa la kujidhabihu kwa njia hizo; wala si kosa kuwa na vitu hivyo. Kwa mfano, baadhi ya watu wamedhabihu kazi walizopenda, nyumba, au hata mnyama kipenzi. Wengi wameamua kuahirisha kuoa au kuolewa na kuwa na familia. Wengine wamechagua kutumikia katika eneo lenye uhitaji mkubwa, ingawa hilo linafanya waishi mbali na wapendwa wao. Wengi wetu tumejidhabihu kwa hiari kwa sababu tunataka kumpa Yehova kilicho bora. Uwe na uhakika kwamba Yehova anathamini sana dhabihu yoyote, kubwa au ndogo, ambayo unachagua kutoa ili kumtumikia.—Ebr. 6:10.

UWE TAYARI KUWA TOFAUTI

7. Ni changamoto gani ambayo Mnadhiri angekabili aliposhikamana na nadhiri yake? (Hesabu 6:5) (Tazama pia picha.)

7 Soma Hesabu 6:5. Wanadhiri waliweka nadhiri ya kutokata nywele zao. Hiyo ilikuwa njia ya kuonyesha wanajitiisha kikamili kwa Yehova. Ikitegemea urefu wa kipindi cha Unadhiri wa Mwisraeli huyo, wengine wangeona wazi nywele zake ambazo hazijakatwa. Ikiwa watu waliomzunguka waliunga mkono tamaa yake ya kushikamana na Unadhiri wake, kuwa tofauti na wengine hakungetokeza changamoto. Hata hivyo, kwa kusikitisha nyakati fulani katika historia ya Israeli, Wanadhiri hawakuthaminiwa au kuungwa mkono. Wakati wa nabii Amosi, Waisraeli walioasi imani “[waliendelea] kuwapa Wanadhiri divai wanywe,” inaelekea ili kuwashawishi wavunje nadhiri yao ya kuepuka divai. (Amo. 2:12) Wakati mwingine, Wanadhiri walihitaji kuwa jasiri sana ili washikamane na nadhiri yao na kuwa tofauti na wengine.

Mnadhiri aliyeshikamana na nadhiri yake, alikuwa tayari kuonwa kuwa tofauti (Tazama fungu la 7)


8. Ni jambo gani linalokutia moyo kuhusu kisa cha kijana Benjamin?

8 Kwa msaada wa Yehova, sisi pia kwa ujasiri tunaweza kuwa tofauti, hata ikiwa sisi ni wenye haya, au wenye aibu. Fikiria mfano wa Benjamin, Shahidi kutoka Norway mwenye umri wa miaka kumi. Shule anayosoma iliandaa tukio ili kuunga mkono nchi ya Ukrainia iliyokuwa vitani. Watoto waliambiwa waimbe wimbo wakiwa wamevaa rangi za taifa la Ukrainia. Benjamin alipanga kuepuka tukio hilo la kizalendo kwa kukaa mbali na eneo ambalo tukio hilo lingefanywa. Hata hivyo, mwalimu mmoja alimwona na kumwambia kwa sauti: “Ni lazima uje sasa hivi na kujiunga nasi. Sote tunakusubiri wewe!” Kwa ujasiri Benjamin alimfuata mwalimu huyo na kumwambia: “Siungi mkono upande wowote, na sishiriki katika maandamano ya kisiasa. Kwa kweli, Mashahidi wa Yehova wengi wamefungwa gerezani kwa sababu ya kukataa kwenda vitani.” Mwalimu huyo alikubali maelezo ya Benjamin na kumruhusu asihudhurie tukio hilo. Hata hivyo, wanafunzi wenzake walianza kumuuliza kwa nini hakwenda kushiriki nao. Benjamin alikuwa na wasiwasi sana hivi kwamba kidogo aanze kulia; hata hivyo, kwa ujasiri alirudia mambo aliyomwambia mwalimu mbele ya darasa zima. Baadaye, Benjamin aliwaambia wazazi wake kuwa alihisi kwamba Yehova alimsaidia kutetea imani yake.

9. Ni kwa njia gani tunaweza kufanya moyo wa Yehova ushangilie?

9 Kwa sababu tunachagua kujitiisha chini ya mapenzi ya Yehova, tunakuwa tofauti na watu wanaotuzunguka. Tunahitaji kuwa na ujasiri ili kujitambulisha kuwa Mashahidi wa Yehova tukiwa kazini au shuleni. Na kadiri mtazamo na mwenendo wa ulimwengu huu unavyoendelea kutoka ubaya mpaka ubaya zaidi, inaelekea ndivyo itakavyokuwa vigumu zaidi kuishi kulingana na kanuni za Biblia na kuwahubiria wengine habari njema. (2 Tim. 1:8; 3:13) Hata hivyo, sikuzote kumbuka kwamba ‘tunaufanya moyo wa Yehova ushangilie’ tunapoonyesha ujasiri na kuwa tofauti na watu ambao hawamtumikii.—Met. 27:11; Mal. 3:18.

MTANGULIZE YEHOVA MAISHANI MWAKO

10. Huenda kufuata agizo lililo kwenye Hesabu 6:​6, 7 kulitokeza changamoto gani kwa Wanadhiri?

10 Soma Hesabu 6:​6, 7. Wanadhiri hawakuruhusiwa kukaribia maiti. Huenda mwanzoni hilo lisionekane kuwa kujidhabihu kwa njia kubwa. Hata hivyo, katika nyakati za Biblia, hiyo ilikuwa changamoto kubwa kwa Mnadhiri ambaye alifiwa na mtu wa ukoo wa karibu. Desturi za mazishi za wakati huo, zilihusisha mtu kuwa karibu na mwili wa aliyekufa. (Yoh. 19:​39, 40; Mdo. 9:​36-40) Nadhiri ambayo Mnadhiri aliweka ingemzuia kufuata desturi hizo. Hata waliposhughulika na hali mbalimbali za kifamilia wakiwa na huzuni kubwa ya kufiwa, Wanadhiri walionyesha imani yenye nguvu kwa kushikamana na nadhiri yao. Kwa hakika, Yehova aliwaimarisha waabudu hao waaminifu ili wafaulu kushughulikia changamoto zozote walizokabili.

11. Ni lazima Mkristo aazimie kufanya nini anaposhughulika na watu wa familia? (Tazama pia picha.)

11 Tukiwa Wakristo, tunachukua kwa uzito nadhiri tuliyotoa tulipojiweka wakfu kwa Yehova. Hilo linaongoza maamuzi na matendo yetu inapohusu masuala ya kifamilia. Tunatimiza kwa bidii majukumu yetu ya Kimaandiko inapohusu familia, lakini sikuzote tunatanguliza matakwa ya Yehova, badala ya maoni ya watu wa familia. (Mt. 10:​35-37; 1 Tim. 5:8) Nyakati nyingine, huenda hilo likamaanisha kudhabihu kwa kadiri fulani amani pamoja na watu wetu wa ukoo ili kumfurahisha Yehova.

Je, uko tayari kumtaguliza Yehova hata unapokabili hali ngumu zaidi? (Tazama fungu la 11) e


12. Alipokuwa akishughulikia hali ngumu katika familia, Alexandru alifanya nini na hakufanya nini?

12 Fikiria mfano wa Alexandru na Dorina, mke wake. Baada ya wenzi hao kujifunza Biblia kwa mwaka mmoja, Dorina aliamua kuacha kujifunza, na alitaka Alexandru aache pia. Hata hivyo, kwa busara na utulivu alimwambia Dorina kwamba angeendelea kujifunza. Dorina hakufurahishwa na jambo hilo, naye alijaribu kumlazimisha aache kujifunza. Alexandru anasema kwamba alijaribu kuelewa kwa nini Dorina alitenda hivyo, lakini haikuwa rahisi kuelewa. Nyakati nyingine, Dorina alipomchambua au kujibu kwa ukali, Alexandru alitamani kuacha kuendelea kujifunza. Hata hivyo, Alexandru aliendelea kumtanguliza Yehova, na wakati uleule alimwonyesha upendo mwingi na heshima mke wake. Mwishowe, mfano wake mzuri ulimchochea mke wake kuanza tena kujifunza Biblia, na baadaye akabatizwa.—Tazama kwenye jw.org video Alexandru na Dorina Văcar: “Upendo Ni Wenye Subira na Fadhili katika mfululizo “Kweli Hubadili Maisha.”

13. Tunawezaje kuonyesha upendo kwa Yehova na kwa familia yetu?

13 Yehova alianzisha mpango wa familia, na anataka tuwe na familia yenye furaha. (Efe. 3:​14, 15) Ikiwa tunataka kuwa na furaha ya kweli, tunahitaji kufanya mambo kwa njia ya Yehova. Kamwe usitilie shaka kwamba Yehova anathamini jitihada zako za kujidhabihu unapomwabudu huku ukiitunza familia yako na kuwatendea kwa upendo na heshima.—Rom. 12:10.

CHOCHEA ROHO YA UNADHIRI

14. Ni nani hasa tunaopaswa kujitahidi kuwatia moyo kupitia maneno yetu?

14 Ni lazima wote wanaochagua kumtumikia Yehova leo wawe tayari kujidhabihu wakichochewa na upendo. Pindi fulani, si rahisi kufanya hivyo. Tunaweza kusaidiana jinsi gani ili tuonyeshe mtazamo huo? Kwa kuwatia moyo wengine kupitia maneno yetu. (Ayu. 16:5) Je, katika kutaniko lenu kuna baadhi ya ndugu na dada ambao wanajaribu kurahisisha maisha yao ili washiriki zaidi katika utendaji wa kitheokrasi? Je, unawafahamu vijana ambao kwa ujasiri wanakubali kuwa tofauti na wengine shuleni, hata ingawa kufanya hivyo si rahisi kwao? Namna gani wanafunzi wa Biblia na waabudu wenzetu wanaopambana ili kuendelea kuwa waaminifu licha ya upinzani kutoka kwa watu wa familia? Acheni tutumie kila fursa tunayopata kuzungumza na waabudu wenzetu wapendwa kwa njia yenye kutia moyo, na kuwaeleza jinsi tunavyothamini roho yao ya kujidhabihu na ujasiri wao.—Flm. 4, 5, 7.

15. Baadhi ya watu wamewasaidiaje watumishi wa wakati wote?

15 Nyakati nyingine, tunaweza kuwasaidia kwa njia hususa Wakristo wenzetu ambao ni watumishi wa wakati wote. (Met. 19:17; Ebr. 13:16) Dada mwaminifu mwenye umri mkubwa anayeishi nchini Sri Lanka, alitamani sana kufanya hivyo. Aliongezewa malipo yake ya kustaafu na alitaka kuwasaidia dada wawili vijana walio mapainia wa kawaida kuendelea na utumishi wao licha ya hali ngumu za kiuchumi. Hivyo, aliamua kuchangia kiasi fulani hususa kila mwezi kwa ajili ya malipo ya matumizi ya simu zao. Dada huyo anaonyesha mtazamo mzuri sana!

16. Tunajifunza nini kutokana na mpango wa kale wa Unadhiri?

16 Bila shaka, tunajifunza mambo mengi kutokana na mfano mzuri uliowekwa na Wanadhiri wa kale waliojitoa wenyewe! Hata hivyo, mpango huo unafunua jambo fulani kumhusu Baba yetu wa mbinguni, Yehova. Ana uhakika kwamba tunatamani kutoka moyoni kumfurahisha na kwamba tuko tayari kujidhabihu ili kuishi kulingana na nadhiri tuliyotoa tulipojiweka wakfu. Anaonyesha kwamba anatuheshimu kwa kutupa fursa ya kumwonyesha upendo wetu kwa njia ya kibinafsi. (Met. 23:​15, 16; Marko 10:​28-30; 1 Yoh. 4:19) Mpango wa Unadhiri unaonyesha kwamba Yehova anaona na kuthamini mambo yote tunayojidhabihu ili kumtumikia yeye. Acheni tuazimie kuendelea kumtumikia Yehova, na kumtolea kwa hiari kilicho bora kabisa.

UNGEJIBUJE?

  • Wanadhiri waliojitoa wenyewe walionyeshaje kwamba walijidhabihu na walikuwa jasiri?

  • Tunawezaje kuchochea roho ya Unadhiri leo?

  • Mpango wa Unadhiri unaonyeshaje uhakika ambao Yehova anao kuelekea waabudu wake?

WIMBO 124 Washikamanifu Sikuzote

a Ingawa Wanadhiri wachache waliwekwa kuwa Wanadhiri na Yehova, inaelekea wengi wao walikuwa Waisraeli waliojitolea kutumikia katika utumishi huo.—Tazama sanduku “ Wanadhiri Waliowekwa Rasmi na Yehova.”

b Pindi fulani, machapisho yetu yamewalinganisha Wanadhiri na watumishi wa wakati wote. Hata hivyo, katika makala hii, tutakazia jinsi watumishi wote wa Yehova waliojiweka wakfu wanavyoweza kuonyesha roho ya Unadhiri.

c Kwa ujumla, haielekei kwamba Mnadhiri alikuwa na majukumu ya ziada, kama vile mgawo wa kazi fulani, ambao alipaswa kufanya ili kutimiza nadhiri yake.

d Tazama kwenye jw.org makala “Tuliamua Kurahisisha Maisha Yetu” kwenye mfululizo “Masimulizi ya Mashahidi wa Yehova.”

e MAELEZO YA PICHA: Akiwa kwenye paa, Mnadhiri anatazama msafara wa mazishi wa mtu wa familia aliyempenda. Nadhiri aliyoweka inamzuia kushiriki katika mazishi akiwa karibu.