Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MAONI YA BIBLIA

Kutunza wakati

Kutunza wakati

Watu wengi ambao hushindwa kutunza wakati wanaamini kwamba ni muhimu kufanya hivyo. Biblia inatoa ushauri wenye hekima kuhusiana na jambo hilo.

Kwa nini ni muhimu kutunza wakati?

KWA NINI NI MUHIMU

Wengine wamegundua kwamba kufika mapema hupunguza mkazo. Pia, kutunza wakati kunafanya mtu aheshimike. Jinsi gani?

Kutunza wakati huonyesha kwamba wewe ni mwenye kutumainika. Unapofika kwa wakati, unaonyesha kuwa unaongoza maisha yako badala ya kuruhusu hali zikuamulie mambo ya kufanya.

Kutunza wakati huonyesha kwamba wewe ni mwenye kutegemeka. Katika jamii mara nyingi ahadi huvunjwa na mapatano hupuuzwa, hivyo, watu huwathamini sana wale wanaoshikamana na ahadi walizotoa. Watu wenye kutegemeka huheshimiwa na washiriki wa familia na vilevile marafiki. Waajiri huwathamini watu wanaofika kwa wakati kazini na kumaliza kazi walizopangiwa kwa muda uliowekwa. Mtu mwenye kutegemeka anaweza hata kuongezwa mshahara na kutumainiwa zaidi.

BIBLIA INASEMA NINI?

Kuna sehemu kadhaa katika Maandiko zinazotaja kuhusu kutunza wakati. Kwa mfano, Biblia inasema hivi: “Mambo yote na yatendeke kwa adabu na kwa mpango.” (1 Wakorintho 14:40) Watu wawili wanapokubaliana kukutana wakati na mahali fulani, inafaa kuhakikisha kwamba wanatunza wakati. Biblia pia inasema hivi: “Kuna wakati uliowekwa wa kila kitu, hata kuna wakati wa kila jambo chini ya mbingu.” (Mhubiri 3:1) Mstari unaofuata unasema kwamba kuna “wakati wa kupanda na wakati wa kung’oa.” (Mhubiri 3:2) Mkulima hupanda mazao yake kwa wakati unaofaa ili avune mazao mengi kadiri iwezekanavyo. Kwa maneno mengine, mkulima anayetunza wakati hupata mavuno mengi zaidi.

Biblia inaeleza sababu ya msingi ya kutunza wakati: Kutunza wakati kunaonyesha kwamba tunawaheshimu wengine na muda wao. (Wafilipi 2:3, 4) Kwa upande mwingine, kuwa na kawaida ya kuchelewa na kufanya wengine wakusubiri ni sawa na kuiba muda wao.

“Mkiendelea kuangalia, si faida za kibinafsi za mambo yenu wenyewe tu, bali pia faida za kibinafsi za wengine.” Wafilipi 2:4.

 Unaweza kufanya nini ili uwe mwenye kutunza wakati?

BIBLIA INASEMA NINI?

Biblia inatutia moyo kupanga mambo mapema. (Methali 21:5) Ikiwa una kawaida ya kuchelewa, huenda sababu ni kwamba ratiba yako ina mambo mengi. Ni muhimu upunguze mambo yasiyo ya lazima ambayo hupoteza wakati wako! Panga uwe na wakati wa kutosha kati ya ahadi moja na nyingine, na uazimie kufika mapema. Hilo litaruhusu wakati kwa ajili ya mambo ya dharura, kama vile foleni ya magari na hali mbaya ya hewa.

Pia, Biblia inatutia moyo tuwe wenye kiasi. (Methali 11:2) Hilo linamaanisha kujua mipaka yako. Kabla ya kukubali ahadi yoyote, chunguza ikiwa inapatana na ratiba yako. Kukubali au kupanga kufanya mambo mengi, kutakuletea mkazo na kukuchanganya wewe na watu wengine!

Biblia inatuhimiza tutumie kwa hekima wakati wetu. (Waefeso 5:15, 16) Tanguliza mambo ya maana zaidi. (Wafilipi 1:10) Kwa mfano, unapotumia usafiri wa umma au kumsubiria mwingine, tumia wakati huo kusoma au kupanga ratiba ya mambo utakayofanya siku hiyo.

“Mipango ya mwenye bidii bila shaka huleta faida.”Methali 21:5.