Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

MAONI YA BIBLIA

Msalaba

Msalaba

Watu wengi huona msalaba kuwa alama ya kutambulisha Ukristo. Hata hivyo, si wote wanaoamini kwamba msalaba unapaswa kuvaliwa au kutundikwa nyumbani au kanisani.

Je, Yesu alikufa msalabani?

WATU HUSEMA NINI?

 

Waroma walimuua Yesu kwa kumtundika kwenye msalaba uliotengenezwa kwa mbao mbili.

BIBLIA INASEMA NINI?

 

Yesu aliuawa ‘kwa kutundikwa mtini.’ (Matendo 5:30) Maneno yaliyotumiwa na waandikaji wa Biblia kuelezea kifaa ambacho Yesu alitundikwa juu yake humaanisha mbao moja, wala si mbili. Kulingana na kitabu Crucifixion in Antiquity, neno la Kigiriki stau·rosʹ hurejelea “nguzo katika maana pana zaidi. Ni kitu tofauti kabisa na ‘msalaba.’” Neno xyʹlon linalotumiwa katika Matendo 5:30 ni “mti au nguzo iliyonyooka ambayo Waroma waliwatundika kwa kuwapigilia misumari wale waliohukumiwa kifo.” *

Kwa kuongezea, Biblia inahusianisha jinsi Yesu alivyouawa na sheria ya Waisraeli wa kale. Sheria hiyo ilisema hivi: “Na ikiwa mtu atakuwa na dhambi inayostahili hukumu ya kifo, naye ameuawa, nawe umemtundika juu ya mti, . . . mtu aliyetundikwa ni kitu kilicholaaniwa na Mungu.” (Kumbukumbu la Torati 21:22, 23) Akirejelea sheria hiyo, mtume Mkristo Paulo, aliandika kwamba Yesu alifanywa kuwa “laana badala yetu, kwa sababu imeandikwa: ‘Amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti [xyʹlon].’” (Wagalatia 3:13) Hivyo, Paulo alionyesha kwamba Yesu alikufa juu ya nguzo, yaani, kipande kimoja cha ubao.

“Walimwangamiza pia kwa kumtundika mtini.”Matendo 10:39.

Je, wanafunzi wa Yesu walitumia msalaba ili kumwabudu Mungu au kuwa alama ya Ukristo?

BIBLIA INASEMA NINI?

 

Biblia haitaji popote kwamba Wakristo wa mapema walitumia msalaba kuwa alama ya kidini. Badala yake, Waroma wa nyakati hizo ndio waliotumia mfano wa msalaba kuwakilisha miungu yao. Kisha, miaka 300 hivi baada ya kifo cha Yesu, Mtawala Mroma Constantine alianza kutumia msalaba kuwa ishara katika jeshi lake, na baadaye msalaba ukaanza kuhusianishwa na kanisa la “Kikristo.”

Kwa kuwa wapagani walitumia msalaba kuabudu miungu yao, je, inawezekana kwamba wanafunzi wa Yesu walitumia msalaba kwenye ibada ya Mungu wa kweli? Hapana. Kinyume cha hilo, walijua kwamba tangu zamani Yehova alikataza matumizi ya “umbo la mfano wowote” katika ibada na kuwa Wakristo walipaswa ‘kuikimbia ibada ya sanamu.’ (Kumbukumbu la Torati 4:15-19; 1 Wakorintho 10:14) “Mungu ni Roho,” kwa hiyo hawezi kuonekana kwa macho ya mwanadamu. Hivyo, Wakristo wa mapema hawakutumia vitu vinavyoonekana au mifano ili iwasaidie kumkaribia zaidi Mungu. Badala yake, walimwabudu “kwa roho,” wakiongozwa na roho yake takatifu isiyoonekana, na kwa “kweli” ambayo inapatana na kusudi la Mungu kama linavyofunuliwa katika Maandiko.—Yohana 4:24.

“Waabudu wa kweli watamwabudu Baba kwa roho na kweli.”Yohana 4:23.

Wakristo wanapaswa kuonyeshaje kwamba wanamheshimu Yesu Kristo?

WATU HUSEMA NINI?

 

“Ni jambo la kawaida na linalopatana na akili kuheshimu na kuabudu kifaa ambacho kilitumiwa kutukomboa. . . . Yule anayeheshimu sanamu, anamheshimu yule anayewakilishwa nayo.”—New Catholic Encyclopedia.

BIBLIA INASEMA NINI?

 

Wakristo wana deni kwa Yesu, kwa sababu kifo chake kinawawezesha kupata msamaha wa dhambi, kumkaribia Mungu, na kuwa na tumaini la uzima wa milele. (Yohana 3:16; Waebrania 10:19-22) Hawajaagizwa waonyeshe heshima kwa zawadi hiyo kwa kutundika au kuvalia sanamu ya Yesu au kwa kusema tu kwamba wanamwamini. Ni wazi kwamba, “imani, ikiwa haina matendo, imekufa.” (Yakobo 2:17) Ni lazima Wakristo wadhihirishe imani katika Yesu. Jinsi gani?

Biblia inasema hivi: “Kwa maana upendo alio nao Kristo hutulazimisha, kwa sababu hili ndilo tumehukumu, kwamba mtu mmoja alikufa kwa ajili ya wote . . . Wale wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili ya yeye aliyekufa kwa ajili yao na kufufuliwa.” (2 Wakorintho 5:14, 15) Wakristo huchochewa na upendo mwingi wa Kristo kupatanisha maisha yao ili wafuate kielelezo chake. Kwa kufanya hivyo, wanamheshimu Yesu kwa njia bora zaidi kuliko kutumia sanamu katika ibada yao.

“Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba kila mtu ambaye humtazama Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele.”Yohana 6:40.

^ fu. 8 Kitabu A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Toleo la 11, kilichoandikwa na Ethelbert W. Bullinger, ukurasa wa 818-819.