Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MAONI YA BIBLIA

Mbinguni

Mbinguni

Watu wamebishana na kukisia sana kuhusu maana ya neno mbingu. Hata hivyo, yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mbinguni ni tofauti kabisa na kile ambacho wengi wamefundishwa.

Mbingu ni nini?

WATU FULANI HUSEMA NINI?

Watu huamini mambo mbalimbali kuhusu mbingu na kusudi lake. Kwa mfano:

  • Wengi wanaodai kuwa Wakristo hukubaliana na kitabu New Catholic Encyclopedia, kinachosema kwamba mbinguni ni “makao ya mwisho ya wabarikiwa wanaokufa katika Bwana.”

  • Rabi Bentzion Kravitz anasema kwamba mafundisho ya Kiyahudi yanakazia zaidi maisha ya sasa kuliko ya baada ya kifo. Lakini anaona kwamba “mbinguni ni mahali ambapo nafsi hupata raha zaidi kuliko pengine popote—nafsi inatambua na kujihisi karibu zaidi na Mungu kuliko wakati mwingine wowote.” Hata hivyo, Kravitz anasema kwamba “ingawa dini ya Kiyahudi inafundisha kuhusu mbinguni, Torati hupazungumzia mara chache sana.”

  • Wahindu na Wabudha huamini kwamba mbinguni ni mojawapo ya makao ya kiroho. Ni makao ya muda tu, na baada ya hapo mtu ama huzaliwa upya duniani au hufikia Nirvana—hali ambayo ni ya kiroho zaidi kuliko hali iliyopo mbinguni.

  • Wengine hupinga mafundisho yote ya kidini kuhusu mbingu na kusema kwamba wazo la mbinguni ni upuuzi wa kitoto.

Kuna makisio mengi kuhusu mbinguni

BIBLIA INASEMA NINI?

Katika Biblia, neno “mbingu” lina maana zaidi ya moja. Kwa mfano:

  • Mwanzo 1:20 inaelezea uumbaji wa ndege ‘wanaoruka juu ya dunia kwenye uso wa anga la mbingu.’ Katika kisa hiki, neno “mbingu” linarejelea angahewa, yaani anga linaloonekana.

  • Isaya 13:10 inataja “nyota za mbinguni na makundi-nyota yake ya Kesili”—ikirejelea anga za juu.

  • Biblia inazumgumzia ‘makao ya mbinguni’ ya Mungu na pia inasema kuna ‘malaika mbinguni.’ (1 Wafalme 8:30; Mathayo 18:10) Ona kwamba hapa neno “mbinguni” halijatumiwa kwa njia ya mfano lakini linafafanua makao halisi. *

“Tazama kutoka mbinguni, uone kutoka katika makao yako yaliyoinuliwa ya utakatifu na uzuri.”Isaya 63:15.

 Je, watu wote wema huenda mbinguni wanapokufa?

Biblia haisemi kwamba dunia ni makao ya muda tu ambapo tunangoja kufa halafu twende tukaishi mbinguni. Biblia inaeleza wazi kwamba Mungu hakukusudia wanadamu wafe. Fikiria yafuatayo:

  • Mungu alimwambia mwanamume na mwanamke wa kwanza hivi: “Zaeni, muwe wengi, mjaze dunia.” (Mwanzo 1:28) Dunia ilipaswa kuwa makao ya kudumu ya wanadamu, mahali ambapo wangeishi milele. Mwanamume na mwanamke wa kwanza wangekufa ikiwa wangekosa kumtii Mungu. Inasikitisha kwamba waliamua kutomtii.—Mwanzo 2:17; 3:6.

  • Kutotii kwa mwanadamu wa kwanza kulileta kifo, si kwake na kwa mke wake tu, bali kwa uzao wao pia. (Waroma 5:12) Je, hilo linamaanisha kwamba wanadamu hawana tumaini lolote?

  • Biblia inasema kwamba “kulingana na ahadi yake tunangojea mbingu mpya na dunia mpya.” * (2 Petro 3:13) Kupitia Ufalme wake, Mungu atarekebisha hali duniani ziwe kama alivyokusudia mwanzoni, “na kifo hakitakuwapo tena.” (Ufunuo 21:3, 4) Je, ahadi hiyo ni ya maisha ya mbinguni ama ya duniani? Ili jambo ‘lisiwepo tena,’ ni lazima liwe lilikuwapo. Lakini kifo hakijawahi kuwapo mbinguni. Hivyo, ni wazi kwamba mstari huo unarejelea yale yatakayotukia duniani, ambapo tulikusudiwa kuishi na tunapotamani kuwapo pamoja na wapendwa wetu. Biblia pia hufunua kwamba wafu watafufuliwa na kuishi tena na wapendwa wao.—Yohana 5:28, 29.

Watu wengi wamefurahi sana kujifunza yale ambayo kwa kweli Biblia inafundisha kuhusu mbinguni. Kwa mfano, George aliyekuwa Mkatoliki anasema hivi: “Fundisho la Biblia kuhusu kuishi milele duniani lilinifariji. Lilipatana na akili zaidi kuliko kwenda mbinguni.” *

“Mbingu ni mbingu za Yehova, bali dunia amewapa wana wa binadamu.” Zaburi 115:16.

^ fu. 13 Bila shaka, Mungu ana mwili wa roho. (Yohana 4:24) Hivyo, lazima makao yake yawe ya kiroho na si sehemu ya ulimwengu wetu.

^ fu. 19 Maneno “dunia mpya” hayamaanishi sayari mpya; bali, ni maneno yanayorejelea jamii ya wanadamu wanaoishi duniani walio na kibali cha Mungu.—Zaburi 66:4.

^ fu. 20 Biblia inafundisha kwamba ni idadi hususa tu ya wanadamu—144,000—wanaochaguliwa kwenda mbinguni kutawala pamoja na Yesu.—1 Petro 1:3, 4; Ufunuo 14:1.