Kumbukumbu la Torati 23:1-25

  • Wasioruhusiwa katika kutaniko la Mungu (1-8)

  • Usafi wa kambi (9-14)

  • Watumwa waliokimbia (15, 16)

  • Ukahaba wakatazwa (17, 18)

  • Riba na nadhiri (19-23)

  • Vitu ambavyo wapita njia wanaruhusiwa kula (24, 25)

23  “Mwanamume yeyote aliyehasiwa kwa kuminywa mapumbu au kwa kukatwa uume wake hapaswi kuja katika kutaniko la Yehova.+  “Hakuna mwanaharamu anayepaswa kuingia katika kutaniko la Yehova.+ Hata kufikia kizazi cha kumi, hakuna mzao wake yeyote anayepaswa kuja katika kutaniko la Yehova.  “Hakuna Mwamoni au Mmoabu anayepaswa kuja katika kutaniko la Yehova.+ Hata kufikia kizazi cha kumi, hakuna mzao wao yeyote anayepaswa kuja katika kutaniko la Yehova,  kwa sababu hawakuwasaidia kwa kuwapa chakula na maji mlipokuwa njiani kutoka Misri,+ na kwa sababu walimkodi Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori kule Mesopotamia ili awalaani ninyi.+  Lakini Yehova Mungu wenu alikataa kumsikiliza Balaamu.+ Badala yake, Yehova Mungu wenu alibadili laana hiyo ikawa baraka kwenu,+ kwa sababu Yehova Mungu wenu aliwapenda.+  Hampaswi kamwe kuhangaikia hali yao wala kuwasaidia kupata ufanisi siku zenu zote.+  “Msimchukie Mwedomu, kwa sababu yeye ni ndugu yenu.+ “Msimchukie Mmisri, kwa maana mlikuwa wakaaji wageni katika nchi yao.+  Kizazi cha tatu cha watoto wao kinaweza kuja katika kutaniko la Yehova.  “Mnapopiga kambi ili kuwashambulia maadui wenu, mnapaswa kuepuka kitu chochote kibaya.*+ 10  Ikiwa mwanamume ni mchafu kwa sababu ametokwa na shahawa usiku,+ anapaswa kwenda nje ya kambi, asirudi kambini. 11  Ifikapo jioni, anapaswa kuoga kwa maji, kisha anaweza kurudi kambini jua linapotua.+ 12  Mahali pa faragha* panapaswa kutengwa nje ya kambi, na mnapaswa kwenda kujisaidia huko. 13  Kati ya vifaa vyenu mtakuwa na kijiti. Mnapochuchumaa nje, mnapaswa kukitumia kuchimba shimo na kisha kufunika kinyesi chenu. 14  Kwa maana Yehova Mungu wenu anatembea katika kambi yenu+ ili awakomboe na kuwatia maadui wenu mikononi mwenu, na lazima kambi yenu iwe takatifu,+ ili asione kitu chochote kichafu ndani yenu, naye ageuke na kuacha kutembea pamoja nanyi. 15  “Mtumwa akimkimbia bwana wake na kuja kwako usimrudishe kwa bwana wake. 16  Anaweza kukaa pamoja nawe mahali popote atakapochagua katika mojawapo ya majiji yenu, popote anapopenda. Usimtese.+ 17  “Binti yeyote wa Israeli hapaswi kuwa kahaba wa hekaluni, + wala mwana yeyote wa Israeli hapaswi kuwa kahaba wa hekaluni.+ 18  Hampaswi kuleta mapato ya mwanamke kahaba au mapato* ya mwanamume kahaba* katika nyumba ya Yehova Mungu wenu ili kutimiza nadhiri, kwa sababu vyote viwili ni chukizo kwa Yehova Mungu wenu. 19  “Usimtoze riba ndugu yako,+ iwe ni riba ya mkopo wa pesa, chakula, au kitu chochote kinachoweza kutozwa riba. 20  Unaweza kumtoza riba mgeni,+ lakini usimtoze riba ndugu yako,+ ili Yehova Mungu wako akubariki katika kazi zote utakazofanya katika nchi mnayoenda kumiliki.+ 21  “Ukiweka nadhiri kwa Yehova Mungu wako,+ usikawie kuitimiza.+ Kwa maana Yehova Mungu wako kwa hakika atakudai; la sivyo, utakuwa umetenda dhambi.+ 22  Lakini usipoweka nadhiri, hutakuwa na hatia ya dhambi.+ 23  Unapaswa kutimiza maneno ya kinywa chako,+ na ni lazima utekeleze nadhiri uliyoweka kwa kinywa chako mwenyewe kama toleo la hiari kwa Yehova Mungu wako.+ 24  “Ukiingia katika shamba la mizabibu la jirani yako, unaweza kula zabibu za kutosha mpaka utosheke, lakini hupaswi kutia zabibu zozote katika chombo chako.+ 25  “Ukiingia katika shamba la nafaka la jirani yako, unaweza kukwanyua kwa mkono wako masuke yaliyokomaa, lakini hupaswi kutumia mundu kukata nafaka ya jirani yako.+

Maelezo ya Chini

Au “kinachochafua.”
Yaani, choo.
Au “malipo.” Tnn., “bei.”
Tnn., “mbwa.”