Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Pili cha Mambo ya Nyakati

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Sulemani aomba hekima (1-12)

  • Utajiri wa Sulemani (13-17)

 • 2

  • Matayarisho ya kujenga hekalu (1-18)

 • 3

  • Sulemani aanza kujenga hekalu (1-7)

  • Patakatifu Zaidi (8-14)

  • Nguzo mbili za shaba (15-17)

 • 4

  • Madhabahu, Bahari, na mabeseni (1-6)

  • Vinara vya taa, meza, na nyua (7-11a)

  • Vyombo vyote vya hekalu vyakamilishwa (11b-22)

 • 5

  • Matayarisho ya kuzindua hekalu (1-14)

   • Sanduku la agano laletwa hekaluni (2-10)

 • 6

  • Hotuba ya Sulemani (1-11)

  • Sala ya Sulemani ya kuzindua hekalu (12-42)

 • 7

  • Hekalu lajaa utukufu wa Yehova (1-3)

  • Sherehe za kuzindua hekalu (4-10)

  • Yehova amtokea Sulemani (11-22)

 • 8

  • Miradi mingine ya ujenzi ya Sulemani (1-11)

  • Ibada ya hekaluni yapangwa (12-16)

  • Meli za Sulemani (17, 18)

 • 9

  • Malkia wa Sheba amtembelea Sulemani (1-12)

  • Utajiri wa Sulemani (13-28)

  • Kifo cha Sulemani (29-31)

 • 10

  • Waisraeli wamwasi Rehoboamu (1-19)

 • 11

  • Utawala wa Rehoboamu (1-12)

  • Walawi washikamanifu wahamia Yuda (13-17)

  • Familia ya Rehoboamu (18-23)

 • 12

  • Shishaki ashambulia Yerusalemu (1-12)

  • Mwisho wa utawala wa Rehoboamu (13-16)

 • 13

  • Abiya, mfalme wa Yuda (1-22)

   • Abiya amshinda Yeroboamu (3-20)

 • 14

  • Kifo cha Abiya (1)

  • Asa, mfalme wa Yuda (2-8)

  • Asa awashinda Waethiopia 1,000,000 (9-15)

 • 15

  • Mabadiliko yaliyofanywa na Asa (1-19)

 • 16

  • Asa afanya mkataba na Siria (1-6)

  • Hanani amkemea Asa (7-10)

  • Kifo cha Asa (11-14)

 • 17

  • Yehoshafati, mfalme wa Yuda (1-6)

  • Kampeni ya kufundisha (7-9)

  • Nguvu za kijeshi za Yehoshafati (10-19)

 • 18

  • Yehoshafati aungana na Ahabu (1-11)

  • Mikaya atabiri kwamba watashindwa (12-27)

  • Ahabu auawa Ramoth-gileadi (28-34)

 • 19

  • Yehu amkemea Yehoshafati (1-3)

  • Mabadiliko yaliyofanywa na Yehoshafati (4-11)

 • 20

  • Mataifa jirani yawatisha watu wa Yuda (1-4)

  • Yehoshafati asali apate msaada (5-13)

  • Jibu la Yehova (14-19)

  • Watu wa Yuda waokolewa kimuujiza (20-30)

  • Mwisho wa utawala wa Yehoshafati (31-37)

 • 21

  • Yehoramu, mfalme wa Yuda (1-11)

  • Barua kutoka kwa Eliya (12-15)

  • Mwisho mbaya wa Yehoramu (16-20)

 • 22

  • Ahazia, mfalme wa Yuda (1-9)

  • Athalia anyakua ufalme (10-12)

 • 23

  • Yehoyada aingilia kati; Yehoashi awekwa kuwa mfalme (1-11)

  • Athalia auawa (12-15)

  • Mabadiliko yaliyofanywa na Yehoyada (16-21)

 • 24

  • Utawala wa Yehoashi (1-3)

  • Yehoashi arekebisha hekalu (4-14)

  • Uasi imani wa Yehoashi (15-22)

  • Yehoashi auawa (23-27)

 • 25

  • Amazia, mfalme wa Yuda (1-4)

  • Apigana vita na Edomu (5-13)

  • Amazia aabudu sanamu (14-16)

  • Apigana vita na Mfalme Yehoashi wa Israeli (17-24)

  • Kifo cha Amazia (25-28)

 • 26

  • Uzia, mfalme wa Yuda (1-5)

  • Kampeni za kivita za Uzia (6-15)

  • Uzia mwenye kiburi apigwa na ukoma (16-21)

  • Kifo cha Uzia (22, 23)

 • 27

  • Yothamu, mfalme wa Yuda (1-9)

 • 28

  • Ahazi, mfalme wa Yuda (1-4)

  • Ashindwa na Wasiria na Waisraeli (5-8)

  • Odedi awaonya Waisraeli (9-15)

  • Watu wa Yuda wanyenyekezwa (16-19)

  • Ahazi aabudu sanamu; kifo chake (20-27)

 • 29

  • Hezekia, mfalme wa Yuda (1, 2)

  • Mabadiliko yaliyofanywa na Hezekia (3-11)

  • Hekalu latakaswa (12-19)

  • Utumishi wa hekaluni waanzishwa tena (20-36)

 • 30

  • Hezekia aadhimisha Pasaka (1-27)

 • 31

  • Hezekia aung’oa uasi imani (1)

  • Makuhani na Walawi wategemezwa ifaavyo (2-21)

 • 32

  • Senakeribu alitisha jiji la Yerusalemu (1-8)

  • Senakeribu ampinga Yehova (9-19)

  • Malaika aangamiza jeshi la Ashuru (20-23)

  • Ugonjwa wa Hezekia na kiburi chake (24-26)

  • Mambo aliyotimiza Hezekia na kifo chake (27-33)

 • 33

  • Manase, mfalme wa Yuda (1-9)

  • Manase atubu uovu wake (10-17)

  • Kifo cha Manase (18-20)

  • Amoni, mfalme wa Yuda (21-25)

 • 34

  • Yosia, mfalme wa Yuda (1, 2)

  • Mabadiliko yaliyofanywa na Yosia (3-13)

  • Kitabu cha Sheria chapatikana (14-21)

  • Unabii wa Hulda kuhusu msiba (22-28)

  • Yosia awasomea watu kitabu kilichopatikana (29-33)

 • 35

  • Yosia apanga Pasaka kubwa (1-19)

  • Farao Neko amuua Yosia (20-27)

 • 36

  • Yehoahazi, mfalme wa Yuda (1-3)

  • Yehoyakimu, mfalme wa Yuda (4-8)

  • Yehoyakini, mfalme wa Yuda (9, 10)

  • Sedekia, mfalme wa Yuda (11-14)

  • Uharibifu wa Yerusalemu (15-21)

  • Koreshi aagiza hekalu lijengwe upya (22, 23)