Barua ya Kwanza kwa Wathesalonike 4:1-18

  • Onyo dhidi ya uasherati (1-8)

  • Kupendana kikamili zaidi (9-12)

    • “Kushughulika na mambo yenu wenyewe” (11)

  • Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza (13-18)

  • Kuja kwa siku ya Yehova (1-5)

4  Mwishowe, akina ndugu, kama tulivyowaagiza jinsi mnavyopaswa kutembea ili kumpendeza Mungu,+ kama vile kwa kweli mnavyotembea, tunawaomba na kuwahimiza katika Bwana Yesu mwendelee kufanya hivyo kwa ukamili zaidi.  Kwa maana mnajua mwongozo tuliowapa* kupitia kwa Bwana Yesu.  Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba mnapaswa kuwa watakatifu+ na mjiepushe na uasherati.*+  Kila mmoja wenu anapaswa kujua jinsi ya kuudhibiti mwili wake* mwenyewe+ katika utakatifu+ na heshima,  si kwa hamu yenye pupa ya ngono+ kama ya watu wa mataifa wasiomjua Mungu.+  Mtu yeyote hapaswi kuvuka mipaka inayofaa na kumdhulumu ndugu yake katika jambo hilo, kwa sababu Yehova* ndiye hutoa adhabu kwa mambo yote haya, kama tulivyowaambia mapema na pia kuwaonya kwa uthabiti.  Kwa maana Mungu hakutuita tuishi maisha ya uchafu, bali tuwe watakatifu.+  Kwa hiyo, mtu anayepuuza jambo hili, hampuuzi mwanadamu, bali Mungu,+ anayewapa ninyi roho yake takatifu.+  Hata hivyo, kuhusu upendo wa kindugu,+ hatuhitaji kuwaandikia ninyi, kwa maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana.+ 10  Kwa kweli, mnawatendea hivyo ndugu zenu wote katika Makedonia. Hata hivyo, tunawahimiza, akina ndugu, endeleeni kufanya hivyo kwa ukamili zaidi. 11  Muwe na lengo la kuishi kwa utulivu+ na kushughulika na mambo yenu wenyewe+ na kufanya kazi kwa mikono yenu,+ kama tulivyowaagiza, 12  ili mtembee kwa adabu machoni pa watu walio nje+ na msipungukiwe chochote. 13  Zaidi ya hayo, akina ndugu, tunataka mwelewe* kuhusu wale wanaolala usingizi katika kifo,+ ili msihuzunike kama wanavyofanya watu wasio na tumaini.+ 14  Kwa maana ikiwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuliwa,+ vivyo hivyo Mungu atawafufua wale ambao wamelala usingizi katika kifo kupitia Yesu.+ 15  Kwa maana tunawaambia hivi kwa neno la Yehova,* kwamba sisi tulio hai ambao tutabaki mpaka kuwapo kwa Bwana hatutawatangulia kwa vyovyote wale ambao wamelala usingizi katika kifo; 16  kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akiwa na mwito wenye amri, kwa sauti ya malaika mkuu+ na tarumbeta ya Mungu, na wale waliokufa katika muungano na Kristo watafufuliwa kwanza.+ 17  Baadaye, sisi tulio hai ambao tumebaki, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu+ ili tukutane na Bwana+ hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana sikuzote.+ 18  Kwa hiyo endeleeni kufarijiana kwa maneno hayo.

Maelezo ya Chini

Au “maagizo tuliyowapa.”
Neno la Kigiriki, por·neiʹa. Angalia Kamusi.
Tnn., “chombo chake.”
Au “msikose kujua.”