Yona 4:1-11

4  Hata hivyo, jambo hilo halikumpendeza+ Yona hata kidogo, naye akawaka hasira.  Kwa hiyo akasali kwa Yehova na kusema: “Ah, sasa, Ee Yehova, je, hili halikuwa hangaiko langu, nilipokuwa katika nchi yangu mwenyewe? Ndiyo sababu nilikimbia na kwenda Tarshishi;+ kwa maana nilijua kwamba wewe ni Mungu mwenye neema na rehema,+ si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa fadhili zenye upendo,+ na mwenye kuujuta msiba.+  Na sasa, Ee Yehova, tafadhali, iondoe nafsi yangu+ kutoka kwangu, kwa maana ni afadhali mimi nife kuliko niwe hai.”+  Naye Yehova akasema: “Je, umewaka hasira kwa haki?”+  Ndipo Yona akaenda nje ya jiji na kuketi upande wa mashariki wa jiji; mwishowe akajitengenezea kibanda hapo, ili apate kuketi chini yake katika kivuli+ mpaka aone litakalolipata jiji hilo.+  Kwa hiyo Yehova Mungu akaweka mtango, kwamba uje juu ya Yona, uwe kivuli juu ya kichwa chake, ili kumwokoa kutoka katika hali yake ya taabu.+ Na Yona akaanza kushangilia sana juu ya mtango huo.  Lakini Mungu wa kweli akaweka mdudu+ wakati wa mapambazuko ya kesho yake, ili aushambulie mtango huo; mwishowe ukakauka.+  Na ikawa kwamba, mara jua lilipoangaza, Mungu akaweka pia upepo wenye kukausha wa mashariki+ na jua likazidi kukichoma kichwa cha Yona, hivi kwamba akawa anazimia;+ akaendelea kuomba kwamba nafsi yake ife. Akasema kwa kurudia-rudia: “Afadhali mimi nife kuliko niwe hai.”+  Naye Mungu akamwambia Yona: “Je, ni kwa haki wewe kuwaka hasira juu ya mtango huo?”+ Ndipo akasema: “Ni kwa haki mimi kuwaka hasira, kiasi cha kufa.” 10  Lakini Yehova akasema: “Wewe, kwa upande wako, uliusikitikia mtango, ambao hukuufanyia kazi ya taabu wala kuukuza, ambao ulikuwa mmea tu ulioota usiku mmoja na kuangamia kama mmea tu ulioota usiku mmoja. 11  Na mimi, kwa upande wangu, je, sipaswi kusikitikia Ninawi lile jiji kubwa,+ ambalo lina wanadamu zaidi ya 120,000 wasiojua hata kidogo tofauti kati ya mkono wao wa kuume na wa kushoto, na tena wanyama wengi wa kufugwa?”+

Maelezo ya Chini