Yona 1:1-17

1  Neno la Yehova likaanza kumjia Yona+ mwana wa Amitai, na kusema:  “Ondoka, uende Ninawi+ lile jiji kubwa, ukalitangazie kwamba ubaya wao umefika mbele zangu.”+  Naye Yona akasimama na kukimbia kwenda Tarshishi+ kutoka mbele za Yehova;+ mwishowe akafika Yopa+ na kupata meli inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa malipo yake ya kusafiri, akashuka chini ndani ya meli, apate kwenda pamoja nao Tarshishi kutoka mbele za Yehova.  Na Yehova mwenyewe akavumisha upepo mkubwa baharini,+ kukawa na tufani kubwa+ baharini; nayo meli ikawa karibu kuvunjika.  Nao wanamaji wakaanza kuogopa na kuomba msaada, kila mmoja kwa mungu wake.+ Nao wakawa wakitupa baharini vyombo vilivyokuwa ndani ya meli, ili kuipunguzia uzito wake.+ Lakini Yona alikuwa ameshuka na kuingia sehemu za ndani kabisa za chombo hicho chenye ghorofa, naye akajilaza chini, akalala usingizi mzito.+  Mwishowe kapteni wa meli akamkaribia na kumwambia: “Una nini wewe, mwenye kulala usingizi? Simama, mwite mungu wako!+ Huenda Mungu wa kweli ataonyesha kuwa anatujali, nasi hatutaangamia.”+  Nao wakaanza kusemezana: “Njooni, tupige kura,+ tupate kujua ni kwa sababu ya nani tuna taabu hii.”+ Nao wakaendelea kupiga kura, mwishowe kura ikamwangukia Yona.+  Basi wakamwambia: “Tafadhali tuambie, ni kwa sababu ya nani tuna taabu hii?+ Unafanya kazi gani, nawe unatoka wapi? Unatoka nchi gani, nawe umetoka kwa watu wa taifa gani?”  Ndipo akawaambia: “Mimi ni Mwebrania,+ nami namwogopa+ Yehova Mungu wa mbinguni,+ Yeye aliyeifanya bahari na nchi kavu.”+ 10  Na watu hao wakaanza kuogopa sana, wakamwambia: “Ni nini hili ambalo umefanya?”+ Kwa maana watu hao walikuwa wamepata kujua kwamba alikuwa akikimbia kutoka mbele za Yehova, kwa sababu alikuwa amewaambia. 11  Mwishowe wakamwambia: “Tukufanyie nini,+ ili bahari itulie kwa ajili yetu?” Kwa maana bahari ilikuwa ikizidi kuchafuka. 12  Basi akawaambia: “Mninyanyue na kunitupa baharini, nayo bahari itatulia kwa ajili yenu; kwa maana najua kwamba ni kwa sababu yangu tufani hii kubwa imewajia.”+ 13  Lakini watu hao wakajaribu kupasua njia, wapate kuirudisha meli kwenye nchi kavu; hata hivyo hawakuweza, kwa sababu bahari ilikuwa ikizidi kuwachafukia.+ 14  Nao wakaanza kumwita Yehova na kusema:+ “Ah, sasa, Ee Yehova, tafadhali, tusiangamie kwa sababu ya nafsi ya mtu huyu! Nawe usiweke juu yetu damu isiyo na hatia,+ kwa kuwa wewe mwenyewe, Ee Yehova, umefanya ulivyopenda!”+ 15  Ndipo wakamnyanyua Yona, wakamtupa baharini; na bahari ikaanza kutulia, ikaacha kuchafuka.+ 16  Halafu watu hao wakaanza kumwogopa sana Yehova,+ na hivyo wakamtolea Yehova dhabihu+ na kuweka nadhiri.+ 17  Sasa Yehova akamweka samaki mkubwa ammeze Yona,+ naye Yona akawa katika tumbo la samaki huyo siku tatu mchana na usiku.+

Maelezo ya Chini