Yeremia 47:1-7

47  Hili ndilo lililokuwa neno la Yehova kwa Yeremia nabii kuwahusu Wafilisti+ kabla ya Farao kupiga Gaza.+  Yehova amesema hivi: “Tazama! Maji yanakuja+ kutoka kaskazini+ nayo yamekuwa mto unaofurika. Nayo yataifurikisha nchi na vyote vilivyomo, jiji na wale wanaokaa humo.+ Na hakika watu watalia, na kila mtu anayekaa katika nchi atapiga mayowe.+  Kutokana na sauti ya kukanyaga kwa kwato za farasi-dume+ zake, kutokana na kuvuma kwa magari yake ya vita,+ machafuko ya magurudumu yake,+ akina baba hawatawageukia wana, kwa sababu ya kulegea kwa mikono yao,  kwa sababu ya siku ambayo inakuja kuwapora Wafilisti+ wote, kumkatilia mbali kutoka Tiro+ na kutoka Sidoni+ kila mwenye kuokoka aliyekuwa akisaidia.+ Kwa maana Yehova anawapora Wafilisti,+ ambao ni mabaki kutoka kisiwa cha Kaftori.+  Upara+ utakuja Gaza.+ Ashkeloni+ limenyamazishwa. Ee mabaki ya nchi yao tambarare ya chini, utaendelea kujitia mikato mpaka wakati gani?+  “Aha, upanga wa Yehova!+ Je, mpaka wakati gani hutanyamaza kimya? Ingizwa ndani ya ala+ yako. Tulia na kunyamaza kimya.  “Huo unaweza kukaaje kimya, wakati Yehova ameupa amri? Huo ni kwa Ashkeloni na kwa pwani ya bahari.+ Hapo ndipo amechagua uwepo.”

Maelezo ya Chini