Yeremia 15:1-21

15  Na Yehova akaniambia: “Kama Musa+ na Samweli+ wangekuwa wamesimama mbele zangu, nafsi yangu haingewaelekea watu hawa.+ Wangefukuzwa mbele za uso wangu, ili watoke waende.+  Na itakuwa kwamba ikiwa watakuambia, ‘Tutoke twende wapi?’ wewe pia uwaambie, ‘Yehova amesema hivi: “Yeyote aliyekusudiwa tauni yenye kufisha, aende kwenye tauni yenye kufisha! Na yeyote aliyekusudiwa upanga, aende kwenye upanga! Na yeyote aliyekusudiwa njaa, aende kwenye njaa!+ Na yeyote aliyekusudiwa kwenda utekwani, aende utekwani!”’+  “‘Nami nitaweka juu yao familia nne,’+ asema Yehova, ‘upanga wa kuua, na mbwa wa kukokota, na viumbe vinavyoruka vya mbinguni+ na wanyama wa dunia ili wale na kuangamiza.  Nami nitawafanya kuwa kitu cha kutetemesha falme zote za dunia+ kwa sababu ya Manase mwana wa Hezekia, mfalme wa Yuda, kwa sababu ya yale aliyofanya Yerusalemu.+  Kwa maana ni nani atakayekuhurumia, Ee Yerusalemu, na ni nani atakayekusikitikia,+ na ni nani atakayegeuka kando ili kuuliza juu ya hali yako?’  “‘Wewe mwenyewe umeniacha,’+ asema Yehova. ‘Unaendelea kutembea kwa kurudi nyuma.+ Nami nitaunyoosha mkono wangu juu yako na kukuangamiza.+ Nimechoka kujuta.+  Nami nitawapepeta kwa uma+ katika malango ya nchi. Hakika mimi nitawaua watoto wao.+ Nitawaangamiza watu wangu, kwa kuwa hawajageuka kuziacha njia zao.+  Machoni pangu wajane wao wamekuwa wengi sana kuliko chembe za mchanga wa bahari. Nitamleta mporaji juu ya mama, juu ya kijana, katikati ya mchana.+ Nitaangusha ghafula juu yao wasiwasi na masumbufu.+  Mwanamke anayezaa watoto saba amedhoofika; nafsi yake imepambana ili kupata pumzi.+ Jua lake limetua wakati kungali mchana;+ limeona aibu na kufedheheka.’ ‘Nami nitaupa upanga mabaki yao mbele ya adui zao,’+ asema Yehova.” 10  Ole wangu,+ Ee mama yangu, kwa sababu umenizaa mimi, mtu wa ugomvi na mtu wa kuzozana na dunia yote.+ Sikutoa mkopo, nao hawakunipa mkopo. Wote wananilaani.+ 11  Yehova amesema: “Hakika nitakuhudumia upate mema.+ Hakika nitakutetea wakati wa msiba na wakati wa taabu,+ juu ya adui.+ 12  Je, mtu anaweza kuvunja chuma vipande-vipande, chuma kutoka kaskazini, na shaba? 13  Mali yako na hazina zako nitazitoa ziporwe,+ si kwa sababu zimelipiwa bei yake, bali kwa sababu ya dhambi zako zote, katika maeneo yako yote.+ 14  Nami nitawavusha wao pamoja na adui zako kuingia katika nchi ambayo wewe hukuijua.+ Kwa maana moto umewashwa katika hasira yangu.+ Umewashwa juu yenu.” 15  Wewe mwenyewe umejua.+ Ee Yehova, nikumbuke+ na unikazie fikira zako na kulipiza kisasi juu ya watesaji wangu.+ Usiniondolee mbali katika upole wako wa hasira.+ Angalia kwamba ninachukua shutuma kwa ajili yako.+ 16  Maneno yako yalipatikana, nami nikayala;+ na neno lako linakuwa kwangu furaha na kushangilia+ kwa moyo wangu;+ kwa maana jina lako limeitwa juu yangu,+ Ee Yehova Mungu wa majeshi.+ 17  Sikuketi katika kikundi cha rafiki wanaofanya utani+ na kuanza kufurahi.+ Kwa sababu ya mkono wako nimeketi mimi peke yangu,+ kwa maana wewe umenijaza shutuma.+ 18  Kwa nini maumivu yangu yamekuwa yenye kudumu+ na pigo langu haliponi?+ Limekataa kupona. Hakika wewe unakuwa kwangu kama udanganyifu,+ kama maji yasiyotegemeka.+ 19  Kwa hiyo Yehova amesema hivi: “Ukirudi, basi nitakurudisha.+ Utasimama mbele zangu.+ Na ukileta kilicho cha thamani kutoka katika vitu visivyo na thamani, utakuwa kama kinywa changu. Wao wenyewe watarudi kwako, lakini wewe mwenyewe hutarudi kwao.” 20  “Nami nimekufanya wewe kuwa ukuta wa shaba wenye ngome kwa watu hawa;+ nao hakika watapigana nawe, lakini hawatakushinda.+ Kwa maana mimi niko pamoja nawe, ili kukuokoa na kukukomboa,”+ asema Yehova. 21  “Nami nitakukomboa kutoka katika mkono wa watu wabaya,+ nami nitakukomboa kutoka katika mkono wa wenye kuonea.”

Maelezo ya Chini