Yeremia 12:1-17

12  Wewe ni mwadilifu,+ Ee Yehova, ninapokuletea lalamiko langu, kwa kweli ninaposema nawe hata kuhusu mambo ya hukumu. Kwa nini njia ya waovu ndiyo imefanikiwa,+ kwamba wale wote wanaofanya hila ndio hawana wasiwasi?  Umewapanda; nao pia wametia mizizi. Wanaendelea kusonga mbele; nao pia wamezaa matunda. Wewe upo karibu katika kinywa chao, lakini mbali na figo zao.+  Nawe, Ee Yehova, unanijua mimi vema;+ unaniona, nawe umeuchunguza moyo wangu katika muungano na wewe.+ Waweke peke yao kama kondoo wa kuchinjwa,+ na kuwatenga kwa ajili ya siku ya kuuawa.  Nchi itaendelea kunyauka+ mpaka wakati gani, na majani ya uwanja wote kukauka?+ Kwa sababu ya ubaya wa wale wanaokaa ndani yake wanyama na viumbe vinavyoruka vimefagiliwa mbali.+ Kwa maana wamesema: “Yeye hauoni wakati wetu ujao.”  Kwa sababu umekimbia pamoja na watu wanaoenda kwa miguu, nao wakakuchosha, basi, unawezaje kushindana mbio na farasi?+ Na je, wewe una uhakika katika nchi ya amani?+ Basi utatendaje kati ya vichaka vyenye fahari kando ya Yordani?+  Kwa maana hata ndugu zako mwenyewe na nyumba ya baba yako, hata wao wenyewe wamekutendea kwa hila.+ Hata wao wenyewe wameita nyuma yako kwa sauti kubwa. Usiwe na imani nao hata kidogo, eti kwa sababu wanakuambia mambo mema.+  “Nimeiacha nyumba yangu;+ nimeuacha urithi wangu;+ nimemtia mpendwa wa nafsi yangu mkononi mwa adui zake.+  Urithi wangu umekuwa kwangu kama simba msituni. Yeye amepaaza sauti yake juu yangu. Ndiyo sababu nimemchukia.+  Urithi+ wangu kwangu ni kama ndege mwenye kuwinda wa rangi nyingi;+ ndege wenye kuwinda wamezunguka pande zote juu yake. Njooni, kusanyikeni pamoja, ninyi nyote wanyama wa mwituni; waleteni ili wale.+ 10  Wachungaji+ wengi wameliharibu shamba langu la mizabibu;+ wamelikanyaga fungu langu.+ Fungu langu linalotamanika+ wameligeuza kuwa nyika ya mahame yenye ukiwa. 11  Limefanywa kuwa mahame yenye ukiwa;+ limenyauka; limefanywa kuwa ukiwa kwangu.+ Nchi yote imefanywa kuwa ukiwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye amelitia jambo hilo moyoni.+ 12  Waporaji wamekuja kwenye mapito yote yaliyokanyagwa sana. Kwa maana upanga wa Yehova unakula kutoka mwisho mmoja wa nchi mpaka mwisho ule mwingine wa nchi.+ Hakuna amani kwa yeyote mwenye mwili. 13  Wamepanda ngano, lakini wamevuna miiba.+ Wamefanya kazi mpaka wakawa wagonjwa; hawatakuwa na faida yoyote.+ Nao hakika wataona aibu kwa ajili ya mazao yenu kwa sababu ya hasira ya Yehova inayowaka.” 14  Yehova amesema hivi juu ya jirani zangu wote wabaya,+ wanaogusa fungu la urithi ambalo niliwamilikisha watu wangu, Israeli:+ “Tazama, ninawang’oa kutoka katika nchi yao;+ na nyumba ya Yuda nitaing’oa kutoka katikati yao.+ 15  Na itatukia kwamba baada ya kuwang’oa hakika tena nitawaonyesha rehema+ na kuwarudisha, kila mmoja kwenye fungu la urithi wake na kila mmoja kwenye shamba lake.”+ 16  “Na itatukia kwamba ikiwa kwa hakika watajifunza njia za watu wangu katika kuapa kwa jina langu,+ ‘Kama anavyoishi Yehova!’ kama walivyowafundisha watu wangu kuapa kwa Baali,+ wao pia watajengwa katikati ya watu wangu.+ 17  Lakini wasipotii, mimi pia nitaling’oa taifa lile, nitaling’oa na kuliharibu,”+ asema Yehova.

Maelezo ya Chini