Wimbo wa Sulemani 6:1-13

6  “Mpenzi wako amekwenda wapi, ewe mwanamke mrembo zaidi kati ya wanawake?+ Mpenzi wako amegeukia upande gani, ili tumtafute pamoja nawe?”  “Mpenzi wangu ameshuka kwenda katika bustani yake,+ katika eneo dogo la bustani ya manukato,+ kuchunga+ katikati ya bustani, na kuchuma mayungiyungi.  Mimi ni wa mpenzi wangu, naye mpenzi wangu ni wangu.+ Anachunga+ katikati ya mayungiyungi.”  “Wewe ni mrembo, ewe msichana mwenzi wangu,+ kama Jiji la Kupendeza,+ unavutia kama Yerusalemu,+ unatisha kama vikosi+ vilivyokusanyika kuzunguka bendera.+  Geuzia mbali macho yako+ kutoka mbele yangu, kwa kuwa yamenishtua mimi. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi ambao wameruka chini kutoka Gileadi.+  Meno yako ni kama kundi la kondoo-jike ambao wamepanda kutoka kuoshwa, wote wanazaa mapacha, na kati yao hakuna yeyote aliyepoteza watoto wake.+  Kama kipande cha komamanga ndivyo yalivyo mashavu yako nyuma ya ushungi wako.+  Huenda kuna malkia 60 na masuria 80 na wanawali wasio na hesabu.+  Lakini kuna mmoja ambaye ni njiwa wangu,+ wangu asiye na lawama.+ Kuna mmoja ambaye ni wa mama yake. Yeye ndiye aliye safi wa yule aliyemzaa. Binti wamemwona, nao wakamtangaza kuwa mwenye furaha; malkia na masuria, nao wakaanza kumsifu,+ 10  ‘Mwanamke+ huyu ni nani, anayetazama chini kama mapambazuko,+ mrembo kama mwezi mpevu,+ mwenye kutakata kama jua linaloangaza,+ mwenye kutisha kama vikosi vilivyokusanyika kuzunguka bendera?’”+ 11  “Nilikuwa nimeshuka kwenda katika bustani+ ya milozi, nione matumba katika bonde la mto,+ nione kama mzabibu ulikuwa umechipuka, kama mikomamanga ilikuwa imechanua.+ 12  Kabla sijajua, nafsi yangu mimi ilikuwa imenitia katika magari ya watu wangu wenye kujitoa kwa kupenda.” 13  “Rudi, rudi, ewe Mshulami! Rudi, rudi, ili tukutazame!”+ “Mnaona nini kwa Mshulami?”+ “Kitu kama dansi ya kambi mbili!”

Maelezo ya Chini