Wimbo wa Sulemani 1:1-17

1  Wimbo ulio bora,+ ambao ni wa Sulemani:+  “Na anibusu kwa busu za kinywa chake,+ maana maonyesho yako ya mapenzi ni bora kuliko divai.+  Maana harufu ya mafuta yako+ ni nzuri. Kama mafuta yanayomiminwa, ndivyo lilivyo jina lako.+ Hiyo ndiyo sababu wanawali wamekupenda.  Nivute nyuma yako;+ na tukimbie. Mfalme ameniingiza katika vyumba vyake vya ndani!+ Na tufurahi na kushangilia katika wewe. Na tutaje maonyesho yako ya mapenzi kuliko divai.+ Wamekupenda inavyostahili.+  “Mimi ni msichana mweusi, lakini mwenye kupendeza, enyi binti za Yerusalemu,+ kama mahema ya Kedari,+ tena kama vitambaa vya mahema+ ya Sulemani.  Msinitazame kwa sababu mimi ni mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mama yangu mwenyewe walinikasirikia; waliniweka kuwa mtunzaji wa mashamba ya mizabibu,+ ijapokuwa sikulitunza shamba langu mwenyewe la mizabibu.  “Niambie, ewe ambaye nafsi yangu imekupenda,+ mahali unapochunga,+ mahali unapolaza kundi katikati ya mchana. Kwa nini niwe kama mwanamke aliyefungwa nguo za maombolezo kati ya makundi ya wenzako?”  “Ikiwa wewe mwenyewe hujui, ewe uliye mrembo zaidi kati ya wanawake,+ nenda mwenyewe katika nyayo za kundi uchunge wana-mbuzi wako kando ya maskani za wachungaji.”  “Nimekufananisha na farasi-jike wangu katika magari ya Farao,+ ewe msichana mwenzi wangu.+ 10  Mashavu yako yanapendeza kati ya nywele zilizosukwa, shingo yako katika mkufu wa shanga.+ 11  Tutakufanyia vitaji vya dhahabu,+ pamoja na vifungo vya fedha.” 12  “Maadamu mfalme yupo penye meza yake ya mviringo, marashi+ yangu mwenyewe ya nardo yametoa harufu+ yake nzuri. 13  Kwangu mimi mpenzi wangu ni kama mfuko wa manemane;+ katikati ya maziwa+ yangu atalala usiku kucha. 14  Kama kishada cha hina+ ndivyo alivyo mpenzi wangu kwangu, kati ya mashamba ya mizabibu ya En-gedi.”+ 15  “Tazama! Wewe ni mrembo, ewe msichana mwenzi wangu.+ Tazama! Wewe ni mrembo. Macho yako ni kama ya njiwa.”+ 16  “Tazama! Wewe ni mrembo,+ mpenzi wangu, pia mwenye kupendeza. Pia kitanda+ chetu ni cha majani. 17  Nguzo za nyumba yetu kuu ni mierezi,+ maboriti yetu ni miberoshi.

Maelezo ya Chini