Wakolosai 2:1-23

2  Kwa maana nataka mjue jinsi nilivyo na shindano+ kubwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale walio katika Laodikia+ na wale wote ambao hawajauona uso wangu katika mwili,  ili mioyo yao ifarijiwe,+ ili waunganishwe pamoja kwa upatano katika upendo+ na kufikia utajiri wote wa uhakikisho kamili wa uelewaji+ wao, kufikia ujuzi sahihi wa siri takatifu ya Mungu, yaani, Kristo.+  Hazina zote za hekima na za ujuzi zimefichwa kwa uangalifu ndani yake.+  Ninasema jambo hili ili mtu yeyote asiwadanganye ninyi kwa hoja zenye kushawishi.+  Kwa maana ingawa sipo katika mwili, hata hivyo mimi nipo pamoja nanyi katika roho,+ nikishangilia na kuona utaratibu+ wenu mzuri na uthabiti wa imani+ yenu kumwelekea Kristo.  Kwa hiyo, kwa kuwa mmempokea Kristo Yesu aliye Bwana, endeleeni kutembea katika muungano+ na yeye,  mkiwa mmetia mizizi+ na kujengwa+ katika yeye na kuimarishwa katika imani,+ kama vile mlivyofundishwa, mkijawa kabisa na imani katika kutoa shukrani.+  Mjihadhari: labda kuna mtu ambaye atawachukua+ ninyi kama windo lake kupitia falsafa+ na udanganyifu mtupu+ kulingana na pokeo la wanadamu, kulingana na mambo ya msingi+ ya ulimwengu na si kulingana na Kristo;  kwa sababu ni katika yeye kwamba ujazo+ wote wa sifa+ ya Mungu+ hukaa kimwili. 10  Na kwa hiyo ninyi mna ujazo kwa njia yake, ambaye ni kichwa cha serikali yote na mamlaka.+ 11  Kwa uhusiano+ pamoja naye ninyi pia mlitahiriwa+ kwa tohara iliyofanywa bila mikono kwa kuuvua mwili wenye nyama,+ kwa tohara ambayo ni ya Kristo, 12  kwa maana mlizikwa pamoja naye katika ubatizo wake,+ na kwa uhusiano pamoja naye mlifufuliwa+ pia pamoja kupitia imani+ yenu katika utendaji+ wa Mungu, aliyemfufua huyo kutoka kwa wafu.+ 13  Zaidi ya hilo, ingawa mlikuwa wafu katika makosa yenu na katika hali ya kutotahiriwa ya mwili wenu, Mungu aliwafanya ninyi kuwa hai pamoja naye.+ Yeye alitusamehe kwa fadhili makosa yetu yote+ 14  na kuifuta+ kabisa ile hati iliyoandikwa kwa mkono+ kutupinga, iliyokuwa na amri+ na iliyokuwa ikitupinga sisi;+ na Yeye ameiondoa njiani kwa kuipigilia misumari+ juu ya mti wa mateso.+ 15  Kwa njia ya huo, kwa kuzivua na kuziacha uchi serikali na mamlaka,+ alizionyesha hadharani zikiwa zimeshindwa,+ akiziongoza katika maandamano yenye shangwe ya ushindi.+ 16  Kwa hiyo mtu yeyote asiwahukumu+ ninyi katika kula na kunywa+ au kuhusu sherehe+ au kuhusu kushika mwezi mpya+ au sabato;+ 17  kwa maana mambo hayo ni kivuli+ cha mambo yanayokuja, bali uhalisi+ ni wa Kristo.+ 18  Msiache mtu yeyote awanyang’anye+ tuzo+ mwenye kupendezwa na unyenyekevu wa kujifanya na namna ya ibada ya malaika, “akichukua msimamo juu ya” mambo ambayo ameona, akijivuna bila sababu inayofaa kutokana na hali yake ya akili ya kimwili, 19  lakini yeye hakishiki imara kile kichwa,+ yeye ambaye kutokana naye mwili wote, ukiandaliwa na kuunganishwa pamoja+ kwa upatano kwa njia ya viungo na kano zake, huendelea kukua kwa ukuzi ambao Mungu hutoa.+ 20  Ikiwa mlikufa+ pamoja na Kristo kuelekea mambo ya msingi+ ya ulimwengu,+ kwa nini ninyi, kana kwamba mnaishi katika ulimwengu, mnazidi kujitiisha chini ya amri hizi:+ 21  “Usishike, wala usionje,+ wala usiguse,”+ 22  kuhusu mambo ambayo yote yamekusudiwa kuharibiwa kwa kutumiwa, kulingana na amri na mafundisho ya wanadamu?+ 23  Kwa kweli, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada ya kujitwika mwenyewe na unyenyekevu wa kujifanya, kuutendea mwili kwa ukali;+ lakini hayana thamani yoyote katika kuzuia kuutosheleza mwili.+

Maelezo ya Chini