Wagalatia 6:1-18

6  Akina ndugu, hata mtu akijikwaa katika kosa+ fulani kabla ya yeye kulijua, ninyi mlio na sifa za kustahili kiroho+ jaribuni kumrekebisha upya mtu huyo katika roho ya upole,+ huku kila mmoja wenu akiendelea kujiangalia,+ ili wewe pia usije ukajaribiwa.+  Endeleeni kubebeana mizigo mizito,+ na hivyo kuitimiza sheria ya Kristo.+  Kwa maana yeyote akifikiri kuwa yeye ni kitu wakati yeye si kitu,+ anaidanganya akili yake mwenyewe.  Lakini kila mmoja na athibitishe kazi yake mwenyewe ni nini,+ kisha atakuwa na sababu ya kufurahi kwa habari yake mwenyewe peke yake, na si kwa kujilinganisha+ na mtu yule mwingine.  Kwa maana kila mmoja ataubeba mzigo wake mwenyewe.+  Zaidi ya hayo, mtu yeyote anayefundishwa neno kwa mdomo+ na ashiriki+ katika mambo yote mema pamoja na yule anayetoa fundisho hilo la mdomo.+  Msipotoshwe:+ Mungu si wa kudhihakiwa.+ Kwa maana lolote lile analopanda mtu, atavuna hilo pia;+  kwa sababu yeye anayepanda kwa mwili wake atavuna uharibifu kutokana na mwili wake,+ lakini yeye anayepanda kwa roho+ atavuna uzima wa milele kutokana na roho.+  Kwa hiyo na tusife moyo katika kufanya yaliyo mema,+ kwa maana katika majira yanayofaa tutavuna ikiwa hatuchoki kabisa.+ 10  Kwa kweli, basi, tukiwa na wakati unaofaa kwa ajili ya hilo,+ tuwatendee wote mema, na hasa wale ambao katika imani ni jamaa zetu.+ 11  Oneni kwamba nimewaandikia ninyi kwa herufi kubwa kwa mkono wangu mwenyewe.+ 12  Wale wote wanaotaka kuwa na sura ya kupendeza katika mwili ndio wanaojaribu kuwalazimisha ninyi mtahiriwe,+ ili tu wasiteswe kwa ajili ya mti wa mateso wa Kristo,+ Yesu. 13  Kwa maana hata wale wanaotahiriwa wenyewe hawaishiki Sheria,+ lakini wanataka ninyi mtahiriwe ili wawe na sababu ya kujisifu katika mwili wenu. 14  Mimi nisijisifu kamwe, isipokuwa katika mti wa mateso+ wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kupitia yeye ulimwengu umetundikwa mtini+ kwangu na mimi kwa ulimwengu. 15  Kwa maana tohara si kitu wala kutotahiriwa,+ bali kiumbe kipya+ ndicho kitu. 16  Na wale wote watakaotembea kwa utaratibu kwa kanuni hii ya mwenendo, juu yao kuwe na amani na rehema, ndiyo, juu ya Israeli wa Mungu.+ 17  Kwa hiyo mtu yeyote asiwe akinitaabisha, kwa maana ninachukua mwilini mwangu alama+ za mtumwa wa Yesu.+ 18  Akina ndugu, fadhili zisizostahiliwa za Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja na roho+ ambayo mnaonyesha. Amina.

Maelezo ya Chini