Wafilipi 1:1-30

1  Paulo na Timotheo, watumwa+ wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika muungano na Kristo Yesu walio katika Filipi,+ pamoja na waangalizi na watumishi wa huduma:+  Na muwe na fadhili zisizostahiliwa na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.+  Namshukuru Mungu wangu sikuzote kila mara ninapowakumbuka ninyi+  katika dua zangu zote kwa ajili yenu nyote,+ ninapoendelea kutoa dua yangu kwa shangwe,  kwa sababu ya mchango+ ambao mmeutoa kwa ajili ya habari njema tangu siku ya kwanza mpaka sasa.  Kwa maana nina uhakika juu ya jambo hili, kwamba yeye aliyeanza kazi njema katika ninyi ataiendeleza mpaka aikamilishe+ kufikia siku+ ya Yesu Kristo.  Ni sawa kabisa kwangu kufikiri hili kuwahusu ninyi nyote, kwa sababu ya mimi kuwa nanyi katika moyo wangu,+ ninyi nyote mkiwa washiriki+ pamoja nami katika fadhili zisizostahiliwa, katika vifungo vyangu vya gereza+ na katika kutetea+ na kuithibitisha kisheria+ habari njema.  Kwa maana Mungu ni shahidi wangu kuhusu jinsi ninavyowatamani sana ninyi nyote kwa namna ya upendo mwororo+ kama alio nao Kristo Yesu.  Na hili ndilo ninaloendelea kusali, kwamba upendo wenu uwe mwingi+ hata zaidi na zaidi pamoja na ujuzi sahihi+ na utambuzi kamili;+ 10  kwamba mhakikishe mambo yaliyo ya maana zaidi,+ ili muwe bila kasoro+ na msiwe mkiwakwaza+ wengine mpaka siku ya Kristo, 11  na mjazwe matunda ya uadilifu,+ ambayo ni kupitia Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa kwa Mungu.+ 12  Basi nataka mjue, akina ndugu, kwamba mambo yangu yamegeuka na kuwa yenye kuendeleza mbele habari njema+ badala ya kuwa kinyume, 13  hivi kwamba vifungo vyangu+ vimejulikana kwa watu wote+ kwa kushirikiana na Kristo kati ya Walinzi wote wa Mfalme na wale wengine wote;+ 14  na walio wengi kati ya akina ndugu katika Bwana, wakihisi uhakika kwa sababu ya vifungo vyangu vya gereza, wanaonyesha uhodari hata zaidi kulisema neno la Mungu bila woga.+ 15  Ni kweli, wengine wanamhubiri Kristo kwa wivu na kushindana,+ lakini wengine pia kwa nia njema.+ 16  Hao wa mwisho wanamtangaza Kristo kutokana na upendo, kwa maana wanajua kwamba mimi nimewekwa hapa kwa ajili ya kutetea+ habari njema; 17  lakini wale wa kwanza hufanya hivyo kutokana na ugomvi,+ si kwa kusudi safi, kwa maana wanataka kuchochea dhiki+ juu yangu katika vifungo vyangu vya gereza. 18  Nini basi? Si kitu, isipokuwa tu kwa kila njia, kama ni kwa unafiki+ au ni kwa kweli, Kristo anatangazwa,+ nami nashangilia katika jambo hilo. Kwa kweli, nitaendelea pia kushangilia, 19  kwa maana najua hilo litatokeza wokovu wangu kupitia dua+ yenu na gawio la roho ya Yesu Kristo,+ 20  kwa kupatana na tarajio langu lenye hamu+ na tumaini+ kwamba sitaona aibu+ kwa njia yoyote, bali kwamba katika uhuru wote wa kusema,+ Kristo, kama sikuzote hapo mwanzoni, atatukuzwa hivyo sasa kwa njia ya mwili wangu,+ iwe ni kupitia uzima au ni kupitia kifo.+ 21  Kwa maana kwa habari yangu kuishi ni Kristo,+ na kufa+ ni faida. 22  Basi ikiwa ni kuendelea kuishi katika mwili, hilo ni tunda la kazi yangu+—na bado jambo la kuchagua silifanyi lijulikane. 23  Niko chini ya mkazo kutokana na mambo haya mawili;+ lakini kile ninachotamani ni kule kufunguliwa na kule kuwa pamoja na Kristo,+ kwa maana hili, kwa hakika, ni bora zaidi.+ 24  Hata hivyo, mimi kubaki katika mwili ni lazima zaidi kwa sababu yenu.+ 25  Kwa hiyo, nikiwa na uhakika juu ya hili, najua nitabaki+ nami nitakaa pamoja na ninyi nyote kwa ajili ya ninyi kuendelea mbele+ na shangwe ya imani yenu, 26  ili furaha yenu ifurike katika Kristo Yesu kwa sababu yangu kupitia kuwapo kwangu tena pamoja nanyi. 27  Ila tu jiendesheni kwa namna inayostahili+ habari njema juu ya Kristo, ili, kama nitakuja na kuwaona ninyi au kama sitakuwapo, nisikie juu ya mambo yanayowahusu ninyi, kwamba mnasimama imara katika roho moja, kwa nafsi moja+ mkikazana pamoja kwa ajili ya imani ya habari njema, 28  nanyi msiwaogope hata kidogo wapinzani+ wenu. Jambo hili ni uthibitisho wa uharibifu kwao, lakini wa wokovu kwenu;+ na ishara hii inatokana na Mungu, 29  kwa sababu ninyi mlipewa pendeleo kwa ajili ya Kristo, si muwe tu na imani+ katika yeye, bali pia mteseke+ kwa ajili yake. 30  Kwa maana ninyi mna pambano lilelile kama mlivyoona kunihusu mimi+ na kama mnavyosikia sasa kunihusu mimi.+

Maelezo ya Chini