Waefeso 6:1-24

6  Enyi watoto, watiini wazazi+ wenu katika muungano+ na Bwana, kwa maana hilo ni jambo la uadilifu:+  “Mheshimu baba yako na mama yako”;+ ambayo ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi:+  “Ili mambo yakuendee vema nawe ukae muda mrefu duniani.”+  Nanyi, akina baba, msiwe mkiwakasirisha watoto wenu,+ bali endeleeni kuwalea+ katika nidhamu+ na mwongozo wa akilini+ wa Yehova.  Enyi watumwa, watiini wale ambao ni mabwana wenu katika maana ya kimwili,+ kwa kuogopa na kutetemeka+ katika unyoofu wa mioyo yenu, kama vile kwa Kristo,  si kwa njia ya utumishi wa macho kama wanavyofanya wale wanaowapendeza wanadamu,+ bali kama watumwa wa Kristo, mkiyafanya mapenzi ya Mungu kwa nafsi yote.+  Iweni watumwa mkiwa na maelekeo mema, kama kwa Yehova,+ wala si kwa wanadamu,  kwa maana mnajua kwamba wema wowote ambao huenda kila mmoja akafanya, Yehova atamlipa+ huo, hata kama yeye ni mtumwa au ni mtu huru.+  Pia, enyi mabwana, endeleeni kuwatendea wao mambo hayohayo, na mwache kutisha,+ kwa maana mnajua kwamba Bwana wao na wenu+ pia yuko mbinguni, naye hana ubaguzi+ wowote. 10  Mwishowe, endeleeni kujipatia nguvu+ katika Bwana na katika uwezo+ wa nguvu zake. 11  Vaeni mavazi kamili ya silaha+ kutoka kwa Mungu ili mweze kusimama imara kupinga hila+ za Ibilisi; 12  kwa sababu tuna kushindana mweleka,+ si juu ya damu na mwili, bali juu ya serikali,+ juu ya mamlaka,+ juu ya watawala wa ulimwengu+ wa giza hili, juu ya majeshi ya roho waovu+ katika mahali pa kimbingu. 13  Kwa sababu hiyo chukueni mavazi kamili ya silaha kutoka kwa Mungu,+ ili mweze kupinga katika ile siku ya uovu, baada ya ninyi kufanya mambo yote kwa ukamili, mweze kusimama imara.+ 14  Kwa hiyo, simameni imara, viuno vyenu+ vikiwa vimefungwa kwa ile kweli,+ na mkiwa mmevaa bamba la kifuani la uadilifu,+ 15  na mkiwa mmevaa miguuni+ mwenu viatu vya habari njema ya amani.+ 16  Zaidi ya mambo yote, ichukueni ngao kubwa ya imani,+ ambayo kwa kuitumia mtaweza kuizima mishale yote inayowaka moto ya yule mwovu.+ 17  Pia, ipokeeni kofia ya chuma+ ya wokovu, na upanga+ wa roho,+ yaani, neno la Mungu,+ 18  huku kwa kila namna ya sala+ na dua mkiendeleza sala kila wakati katika roho.+ Na kwa kusudi hilo endeleeni kukaa macho daima na kuomba dua kwa ajili ya watakatifu wote, 19  pia kwa ajili yangu, ili nipewe uwezo wa kusema+ kwa kufungua kinywa changu, kwa uhuru wa kusema+ ili kujulisha siri takatifu ya habari njema,+ 20  ambayo kwa ajili yake ninatenda kama balozi+ aliyefungwa minyororo; ili niweze kusema kuhusiana nayo kwa ujasiri kama ninavyopaswa kusema.+ 21  Basi ili ninyi mjue pia juu ya mambo yangu, kuhusu jinsi ninavyoendelea, Tikiko,+ ndugu mpendwa na mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisha ninyi kila jambo.+ 22  Ninamtuma kwenu kwa kusudi hilo, ili myajue mambo yetu na ili aifariji mioyo yenu.+ 23  Akina ndugu na wawe na amani na upendo pamoja na imani kutoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. 24  Fadhili zisizostahiliwa+ na ziwe pamoja na wale wote wanaompenda Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutokuharibika.

Maelezo ya Chini