Waebrania 9:1-28

9  Basi, kwa upande wake, lile agano la zamani lilikuwa na maagizo ya utumishi mtakatifu+ na mahali pake patakatifu pa kidunia.+  Kwa maana kilijengwa chumba cha hema cha kwanza+ ambacho ndani yake mlikuwa kile kinara cha taa+ na pia meza+ na wonyesho wa mikate;+ nacho kinaitwa “Mahali Patakatifu.”+  Lakini nyuma ya pazia+ la pili kulikuwa na chumba cha hema kilichoitwa “Patakatifu Zaidi.”+  Hicho kilikuwa na chetezo+ cha dhahabu na sanduku la agano+ likiwa limefunikwa kuzunguka pande zote kwa dhahabu,+ ambalo ndani yake mlikuwa na mtungi wa dhahabu wenye mana+ na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka+ na yale mabamba+ ya agano;  lakini upande wake wa juu palikuwa na wale makerubi+ wenye utukufu waliokifunika kile kifuniko cha upatanisho.+ Lakini sasa si wakati wa kusema kirefu habari za vitu hivyo.  Baada ya vitu hivyo kujengwa kwa njia hiyo, makuhani huingia katika chumba cha kwanza cha hema+ nyakati zote ili kutoa utumishi mtakatifu;+  lakini ndani ya chumba cha pili kuhani mkuu peke yake huingia mara moja kwa mwaka,+ wala si bila damu,+ ambayo yeye huitoa kwa ajili yake mwenyewe+ na kwa ajili ya dhambi za hali ya watu+ ya kutojua.  Hivyo roho takatifu hufanya iwe wazi kwamba njia+ ya kuingia ndani ya mahali patakatifu ilikuwa bado haijafunuliwa wakati lile hema la zamani lilipokuwa limesimama.+  Hema hili ni mfano+ kwa ajili ya wakati uliowekwa ambao upo sasa,+ na kwa kupatana nalo zawadi na dhabihu pia zinatolewa.+ Hata hivyo, hizo haziwezi kumfanya mtu anayetoa utumishi mtakatifu awe mkamilifu+ kuhusiana na dhamiri+ yake, 10  bali zinahusu tu vyakula+ na vinywaji+ na mabatizo+ mbalimbali. Hayo yalikuwa matakwa ya kisheria yanayohusiana na mwili+ nayo yaliamriwa mpaka wakati uliowekwa wa kunyoosha mambo.+ 11  Hata hivyo, Kristo alipokuja akiwa kuhani mkuu+ wa mambo mema ambayo yamekwisha kuwa, kupitia hema kubwa zaidi na kamilifu zaidi ambalo halikufanywa kwa mikono, yaani, si la uumbaji huu,+ 12  aliingia, si kwa damu ya mbuzi na ya ng’ombe-dume wachanga,+ bali kwa damu yake mwenyewe,+ mara moja kwa wakati wote ndani ya mahali patakatifu na kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu.+ 13  Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi+ na ya ng’ombe-dume+ na majivu+ ya ndama-jike yaliyonyunyizwa juu ya wale ambao wametiwa unajisi+ hutakasa kufikia usafi wa mwili,+ 14  je, si zaidi damu+ ya Kristo, ambaye kupitia roho inayodumu milele alijitoa+ mwenyewe bila dosari kwa Mungu, itazisafisha+ dhamiri zetu kutoka katika matendo yaliyokufa+ ili tutoe utumishi mtakatifu+ kwa Mungu aliye hai? 15  Basi ndiyo sababu yeye ni mpatanishi+ wa agano jipya, ili, kwa sababu kifo kimetokea kwa ajili ya wao kuachiliwa huru kwa fidia+ kutoka kwenye makosa chini ya lile agano la zamani,+ wale ambao wameitwa waipokee ahadi ya urithi unaodumu milele.+ 16  Kwa maana mahali palipo na agano,+ kifo cha yule mwanadamu mwenye kufanya agano kinahitaji kuandaliwa. 17  Kwa maana agano ni halali juu ya watu wafu, kwa kuwa halitendi wakati yule mwanadamu mwenye kufanya agano akiwa hai. 18  Kwa hiyo lile agano la zamani+ halikuzinduliwa bila damu.+ 19  Kwa maana wakati kila amri kulingana na Sheria ilipokuwa imesemwa na Musa kwa watu wote,+ alichukua damu ya wale ng’ombe-dume wachanga na ya wale mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo+ na kukinyunyizia kile kitabu na watu wote, 20  akisema: “Hii ndiyo damu ya agano ambalo Mungu ameweka kuwa amri juu yenu.”+ 21  Naye alilinyunyizia lile hema+ na vyombo vyote vya utumishi wa watu wote vivyo hivyo kwa damu.+ 22  Ndiyo, karibu vitu vyote husafishwa kwa damu+ kulingana na Sheria, na damu isipomwagwa+ hakuna msamaha unaotokea.+ 23  Kwa hiyo ilikuwa lazima kwamba mifano+ ya uhalisi wa vitu vilivyo mbinguni isafishwe kwa njia hizo,+ lakini vitu vya mbinguni vyenyewe visafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko dhabihu za namna hiyo. 24  Kwa maana Kristo hakuingia mahali patakatifu palipofanywa kwa mikono,+ ambapo ni mfano wa uhalisi,+ bali aliingia mbinguni kwenyewe,+ ili sasa aonekane mbele za uso wa Mungu kwa ajili yetu.+ 25  Wala si ili ajitoe mwenyewe mara nyingi, kama vile kuhani mkuu anavyoingia mahali patakatifu+ mwaka baada ya mwaka+ akiwa na damu isiyo yake mwenyewe. 26  Kama sivyo, ingekuwa lazima ateseke mara nyingi tangu kuwekwa msingi+ wa ulimwengu. Lakini sasa amejifunua+ mara moja+ kwa wakati wote kwenye umalizio wa mifumo ya mambo+ ili kuondolea mbali dhambi kupitia dhabihu yake mwenyewe.+ 27  Na kama vile watu wamewekewa akiba+ kufa mara moja kwa wakati wote, lakini baada ya hilo ni hukumu,+ 28  vivyo hivyo pia Kristo alitolewa+ mara moja kwa wakati wote ili kubeba dhambi za wengi;+ na mara ya pili+ atakapotokea+ itakuwa ni bila dhambi+ na kwa wale wanaomtazamia kwa bidii kwa ajili ya wokovu wao.+

Maelezo ya Chini