Waebrania 3:1-19

3  Kwa hiyo, ndugu watakatifu, washiriki wa mwito wa mbinguni,+ mfikirieni mtume+ na kuhani mkuu tunayemkiri+—Yesu.  Alikuwa mwaminifu+ kwa Huyo aliyemfanya kuwa hivyo, kama Musa+ alivyokuwa pia katika nyumba yote ya Huyo.+  Kwa maana huyu wa mwisho anahesabiwa kustahili utukufu+ kuliko Musa, kwa kuwa yeye+ anayejenga nyumba ana heshima kuliko nyumba yenyewe.+  Bila shaka, kila nyumba hujengwa na mtu fulani, lakini yeye aliyevijenga vitu vyote ni Mungu.+  Na Musa akiwa mtumishi+ alikuwa mwaminifu katika nyumba yote yake Huyo kama ushuhuda wa mambo ambayo yangesemwa baadaye,+  lakini Kristo alikuwa mwaminifu akiwa Mwana+ juu ya nyumba yake Huyo. Sisi ni nyumba yake Huyo,+ ikiwa tunashikilia sana uhuru wetu wa kusema na kujisifu kwetu juu ya tumaini, imara mpaka mwisho.+  Kwa sababu hiyo, kama vile inavyosema roho+ takatifu: “Leo ikiwa mtaisikiliza sauti yake,+  msiifanye mioyo yenu kuwa migumu kama ule wakati wa kusababisha hasira kali,+ kama katika ile siku ya kufanya jaribu+ nyikani,+  ambayo mababu zenu walinijaribu kwa uchunguzi, na bado walikuwa wameyaona matendo+ yangu kwa miaka 40.+ 10  Kwa sababu hiyo nikachukizwa na kizazi hiki, nikasema, ‘Wao hupotea sikuzote katika mioyo yao,+ nao wenyewe hawajapata kuzijua njia zangu.’+ 11  Kwa hiyo niliapa kwa hasira yangu, ‘Hawataingia+ katika pumziko langu.’ ”+ 12  Jihadharini, akina ndugu, ili moyo mwovu unaokosa imani usije ukasitawi ndani ya yeyote kati yenu kwa kujiondoa kwa Mungu aliye hai;+ 13  lakini endeleeni kuhimizana+ kila siku, maadamu inaweza kuitwa “Leo,”+ ili yeyote kati yenu asije akafanywa kuwa mgumu kwa nguvu za udanganyifu+ za dhambi. 14  Kwa maana sisi kwa kweli tunakuwa washiriki wa Kristo+ ikiwa tu tunaushikilia sana uhakika tuliokuwa nao mwanzoni imara mpaka mwisho,+ 15  huku ikisemwa: “Leo ikiwa mtaisikiliza sauti yake,+ msiifanye mioyo yenu kuwa migumu kama ule wakati wa kusababisha hasira kali.”+ 16  Kwa maana ni nani waliosikia na bado wakachochea hasira kali?+ Kwa kweli, je, hawakufanya hivyo wale wote waliotoka Misri chini ya Musa?+ 17  Zaidi ya hayo, Mungu alichukizwa na akina nani kwa miaka 40?+ Je, haikuwa na wale waliotenda dhambi, ambao mizoga yao ilianguka nyikani?+ 18  Lakini aliapa+ kwa akina nani kwamba hawataingia katika pumziko lake isipokuwa kwa wale waliotenda kwa kutotii?+ 19  Kwa hiyo tunaona kwamba hawakuweza kuingia kwa sababu ya kukosa imani.+

Maelezo ya Chini