Waamuzi 17:1-13

17  Basi palikuwa na mwanamume kutoka katika eneo lenye milima la Efraimu+ ambaye jina lake lilikuwa Mika.  Baada ya muda akamwambia mama yake: “Vile vipande elfu moja na mia moja vya fedha vilivyochukuliwa kutoka kwako na ambavyo ulitoa laana+ juu yake na pia ukasema masikioni mwangu—tazama! mimi nina fedha hizo. Mimi ndiye niliyezichukua.”+ Ndipo mama yake akasema: “Mwanangu na awe mbarikiwa wa Yehova.”+  Basi akamrudishia mama yake+ vile vipande elfu moja na mia moja vya fedha; naye mama yake akaendelea kusema: “Bila shaka nitazitakasa fedha hizi kwa Yehova kutoka mkononi mwangu kwa ajili ya mwanangu, ili kutengeneza sanamu ya kuchongwa+ na sanamu ya kuyeyushwa;+ na sasa nitairudisha kwako.”  Basi akamrudishia mama yake fedha hizo, kisha mama yake akachukua vipande mia mbili vya fedha akampa fundi wa fedha.+ Naye akatengeneza sanamu ya kuchongwa+ na sanamu ya kuyeyushwa;+ nayo ikawa katika nyumba ya Mika.  Na mtu huyo Mika, alikuwa na nyumba ya miungu,+ naye akafanya efodi+ na terafimu,+ akaujaza nguvu mkono+ wa mmoja wa wanawe, ili awe kuhani+ wake.  Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli.+ Kila mtu alikuwa akifanya yaliyo sawa machoni pake mwenyewe kulingana na alivyozoea kufanya.+  Basi palikuwa na kijana wa Bethlehemu+ katika Yuda wa familia ya Yuda, naye alikuwa Mlawi.+ Alikuwa anakaa hapo kwa muda.  Na mtu huyo akaondoka jiji la Bethlehemu katika Yuda ili akae kwa muda mahali popote ambapo angepata makao. Baadaye alipokuwa akienda zake akaja katika eneo lenye milima la Efraimu mpaka kwenye nyumba ya Mika.+  Ndipo Mika akamwambia: “Unatoka wapi?” Naye akamjibu: “Mimi ni Mlawi kutoka Bethlehemu katika Yuda, nami niko njiani ili nikakae kwa muda mahali popote nitakapopata makao.” 10  Basi Mika akamwambia: “Kaa pamoja na mimi, uwe kama baba+ na kuhani+ kwangu, nami nitakupa vipande kumi vya fedha kwa mwaka na mavazi ya kawaida na chakula chako.” Ndipo Mlawi huyo akaingia ndani. 11  Basi Mlawi huyo akajiamulia mwenyewe kukaa pamoja na mtu yule, na huyo kijana akawa kama mmoja wa wanawe. 12  Na zaidi, Mika akaujaza nguvu mkono+ wa huyo Mlawi, ili huyo kijana awe kuhani+ kwake na apate kuendelea kuishi katika nyumba ya Mika. 13  Basi Mika akasema: “Sasa najua kwamba Yehova atanitendea mema, kwa maana Mlawi amekuwa kuhani kwangu.”+

Maelezo ya Chini