Waamuzi 15:1-20

15  Na ikawa kwamba baada ya muda, katika siku za mavuno ya ngano, Samsoni akaenda kumtembelea mke wake akiwa na mwana-mbuzi.+ Basi akasema: “Nitaingia kwa mke wangu katika chumba cha ndani.”+ Na baba ya mwanamke huyo hakumruhusu kuingia.  Lakini baba yake akasema: “Kwa kweli nilisema moyoni mwangu, ‘Bila shaka unamchukia.’+ Kwa hiyo nikampa rafiki yako mwanamke huyo.+ Je, dada yake mdogo si bora kuliko yeye? Tafadhali, yeye na awe wako badala ya yule mwingine.”  Hata hivyo, Samsoni akawaambia: “Wakati huu sitakuwa na hatia yoyote juu ya Wafilisti nikiwadhuru.”+  Na Samsoni akaondoka, akaenda zake, akawakamata mbweha+ mia tatu, akachukua mienge na kuwageuza mkia kwa mkia na kuweka mwenge mmoja kati ya mikia miwili, katikati kabisa.  Ndipo akaiwasha moto ile mienge na kuwapeleka mbweha hao katika mashamba ya Wafilisti ya nafaka inayosimama. Basi akawasha moto kila kitu kuanzia mganda mpaka nafaka inayosimama na mashamba ya mizabibu na mashamba ya mizeituni.+  Na Wafilisti wakaanza kusema: “Ni nani aliyefanya jambo hili?” Ndipo wakasema: “Ni Samsoni mwana-mkwe wa yule Mtimna, kwa sababu alimchukua mke wake, akampa rafiki yake.”+ Kwa hiyo Wafilisti wakaenda na kumteketeza kwa moto mwanamke huyo na baba yake.+  Kisha Samsoni akawaambia: “Mkifanya hivi, sina jambo lingine isipokuwa kujilipiza kisasi juu yenu,+ kisha nitaachia hapo.”  Naye akawapiga, akirundika miguu juu ya mapaja kwa mauaji makubwa, kisha akashuka, akaanza kukaa katika mpasuko wa mwamba Etamu.+  Baadaye Wafilisti+ wakapanda na kupiga kambi katika Yuda,+ wakaanza kutembea huku na huku katika Lehi.+ 10  Ndipo watu wa Yuda wakasema: “Kwa nini mmekuja juu yetu?” nao wakasema: “Tumekuja kumfunga Samsoni, tumtendee kama vile alivyotutendea.” 11  Basi watu elfu tatu wa Yuda wakashuka kwenye mpasuko wa mwamba Etamu,+ wakamwambia Samsoni: “Je, hujui kwamba Wafilisti wanatutawala?+ Basi jambo hili ambalo umetutendea linamaanisha nini?” Ndipo akawaambia: “Nimewatendea wao kama walivyonitendea mimi.”+ 12  Lakini wakamwambia: “Tumeshuka kuja kukufunga, tukutie mkononi mwa Wafilisti.” Kwa hiyo Samsoni akawaambia: “Niapieni kwamba ninyi wenyewe hamtanishambulia.” 13  Nao wakamwambia: “Hapana, tutakufunga tu, na kukutia mkononi mwao; lakini hakika hatutakuua.” Basi wakamfunga kwa kamba mbili mpya,+ wakamtoa nje ya ule mwamba. 14  Naye akaja mpaka Lehi, nao Wafilisti wakapaaza sauti kwa shangwe walipokutana naye.+ Na roho ya Yehova+ ikaanza kutenda kazi juu yake, na zile kamba zilizokuwa kwenye mikono yake zikawa kama nyuzi za kitani ambazo zimeunguzwa kwa moto,+ nazo pingu zake zikayeyuka kutoka kwenye mikono yake. 15  Akaona mfupa mbichi wa taya ya punda-dume, akanyoosha mkono wake akauchukua, akapiga nao watu elfu moja.+ 16  Ndipo Samsoni akasema: “Kwa mfupa wa taya ya punda-dume—fungu moja, mafungu mawili! Kwa mfupa wa taya ya punda-dume nimepiga watu elfu moja.”+ 17  Na ikawa kwamba, alipomaliza kusema, bila kukawia akautupa ule mfupa kutoka mkononi mwake, akaita mahali hapo Ramath-lehi.+ 18  Kisha akawa na kiu sana, na kuanza kumwita Yehova, akisema: “Wewe ndiye uliyetia wokovu huu mkubwa mkononi mwa mtumishi wako,+ na je, sasa nife kutokana na kiu, na je, nianguke mkononi mwa wasiotahiriwa?”+ 19  Kwa hiyo Mungu akapasua shimo lenye umbo la kinu lililokuwa katika Lehi, na maji+ yakaanza kutoka ndani yake, naye akanywa, kisha roho+ yake ikarudi na nguvu zikamrudia.+ Ndiyo sababu aliliita kwa jina la En-hakore, nalo lipo katika Lehi mpaka leo hii. 20  Naye akaendelea kuhukumu Israeli katika siku za Wafilisti kwa miaka 20.+

Maelezo ya Chini