Nehemia 6:1-19

6  Basi ikawa kwamba, mara tu Sanbalati+ na Tobia+ na Geshemu+ Mwarabu+ na wale adui zetu wengine walipoambiwa kuwa nimejenga upya ukuta+ na kwamba hakuna shimo lolote limebaki ndani yake (ingawa kufikia wakati huo sikuwa nimeisimamisha milango+ katika malango),+  Sanbalati na Geshemu wakanitumia neno mara moja, wakisema: “Njoo, tukutane+ pamoja kwa mapatano katika vijiji vya nchi tambarare ya bondeni ya Ono.”+ Lakini walikuwa wanapanga kuniumiza.+  Kwa hiyo nikawatumia wajumbe,+ nikisema: “Kazi ninayofanya ni kubwa,+ nami siwezi kushuka. Kwa nini kazi isimame kwa kuiacha ili nije kwenu?”+  Hata hivyo, wakanitumia neno lilelile mara nne, nami nikazidi kuwajibu neno lilelile.  Mwishowe Sanbalati+ akatuma mtumishi wake akiwa na neno lilelile mara ya tano, pamoja na barua iliyokuwa wazi mkononi mwake.  Humo ilikuwa imeandikwa hivi: “Imesemwa katika mataifa, na Geshemu+ anasema, kwamba wewe pamoja na Wayahudi mnapanga kuasi.+ Ndiyo sababu unajenga ukuta; nawe unataka kuwa mfalme kwao,+ kulingana na maneno hayo.  Hata kuna manabii ambao umeweka ili wakutangaze wewe kotekote Yerusalemu, wakisema, ‘Kuna mfalme katika Yuda!’ Na sasa mfalme ataambiwa mambo hayo. Basi njoo, tushauriane pamoja.”+  Hata hivyo, nikamtumia neno, nikisema: “Mambo kama hayo unayosema hayajatokea,+ bali unayatunga moyoni mwako mwenyewe.”+  Kwa kuwa wote walikuwa wakijaribu kututia woga, wakisema: “Mikono+ yao italegea waache kazi, hivi kwamba haitafanywa.” Lakini sasa itie mikono yangu nguvu.+ 10  Nami nikaingia nyumbani kwa Shemaya mwana wa Delaya mwana wa Mehetabeli, naye alikuwa amejifungia+ kabisa. Akasema: “Tukutane kwa mapatano+ katika nyumba ya Mungu wa kweli, ndani ya hekalu,+ halafu tufunge milango ya hekalu; kwa maana wanakuja kukuua, ndiyo, watakuja kukuua usiku.”+ 11  Lakini nikasema: “Je, mwanamume kama mimi anapaswa kukimbia?+ Na ni nani kama mimi anayeweza kuingia hekaluni kisha akaishi?+ Sitaingia!” 12  Kwa hiyo nikachunguza, na tazama, si Mungu+ aliyemtuma, bali alitoa+ unabii huo juu yangu kwa vile Tobia na Sanbalati+ walikuwa wamemlipa.+ 13  Kwa sababu hii alikuwa amelipwa+ ili niogope+ na kufanya hivyo, nami nitende dhambi,+ ili wawe na nafasi ya kueneza sifa mbaya juu yangu,+ wapate kunishutumu.+ 14  Wakumbuke+ Tobia+ na Sanbalati, Ee Mungu wangu, kulingana na matendo hayo ya kila mmoja wao, na pia Noadia nabii wa kike+ na wale manabii wengine walioendelea kujaribu kunitia woga. 15  Mwishowe ukuta+ ukakamilika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli, katika muda wa siku 52. 16  Na ikawa kwamba, mara tu adui zetu+ waliposikia jambo hilo na mataifa yote yaliyotuzunguka kuona jambo hilo, mara moja wakaona aibu sana machoni pao wenyewe, nao wakatambua kwamba kazi hii ilifanywa kutokana na msaada wa Mungu wetu.+ 17  Katika siku hizo pia watu wenye vyeo+ wa Yuda walikuwa wakimtumia Tobia+ barua nyingi, na zile za Tobia zilikuwa pia zikiwafikia. 18  Kwa maana wengi katika Yuda walikuwa wamejiapisha kwake, kwa vile alikuwa mwana-mkwe wa Shekania mwana wa Ara;+ naye Yehohanani mwana wake alikuwa amemchukua binti ya Meshulamu+ mwana wa Berekia. 19  Pia, walizidi kusema mambo mema kumhusu yeye mbele yangu.+ Nao wakazidi kumpelekea maneno yangu. Kulikuwa na barua ambazo Tobia alituma ili kunitia woga.+

Maelezo ya Chini