Nahumu 1:1-15

1  Tangazo juu ya Ninawi:+ Kitabu cha maono ya Nahumu Mwelkoshi:  Yehova ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili+ na hulipiza kisasi; Yehova analipiza kisasi+ naye yuko tayari kuonyesha ghadhabu.+ Yehova anawalipiza kisasi wapinzani wake,+ naye ana kinyongo juu ya adui zake.+  Yehova si mwepesi wa hasira+ naye ni mkuu katika nguvu,+ wala hatasita kamwe kuadhibu.+ Njia yake imo katika upepo wenye kuharibu na katika dhoruba, na wingu kubwa ndilo mavumbi ya miguu yake.+  Anakemea bahari,+ naye huikausha; huikausha mito yote.+ Bashani na Karmeli zimekauka,+ na ua la Lebanoni limekauka.  Milima imetikisika kwa sababu yake, vilima navyo vikayeyuka.+ Dunia nayo itainuka kwa sababu ya uso wake; nchi yenye kuzaa pia, na wote wanaokaa ndani yake.+  Ni nani anayeweza kusimama mbele ya shutuma zake?+ Ni nani anayeweza kusimama mbele ya joto la hasira yake?+ Ghadhabu yake mwenyewe itamwagwa kama moto,+ nayo miamba itabomolewa kwa sababu yake.  Yehova ni mwema,+ yeye ni ngome+ katika siku ya taabu.+ Naye hutambua wale wanaotafuta kimbilio kwake.+  Ataangamiza kwa ukamili mahali pake kwa furiko linalopita,+ na giza litawafuata adui zake.+  Mtatunga nini juu ya Yehova?+ Yeye anasababisha maangamizi kamili. Taabu haitazuka mara ya pili.+ 10  Ijapokuwa wanasokotwa kama miiba+ nao wamelewa kama kwa pombe yao ya ngano,+ watamezwa kama majani yaliyokauka kabisa.+ 11  Kwako atatoka yule anayetunga juu ya Yehova jambo lililo baya,+ akitoa shauri lisilofaa.+ 12  Yehova amesema hivi: “Ijapokuwa walikuwa katika hali kamili na wengi walikuwa katika hali hiyo, hata katika hali hiyo watakatwa;+ na mmoja atapita kati. Nami nitakutesa, hivi kwamba nisikutese tena kamwe.+ 13  Na sasa nitaivunja nira yake itoke juu yako,+ na pingu zilizo juu yako nitazikata vipande viwili.+ 14  Basi Yehova ameamuru hivi juu yako, ‘Hakitapandwa chochote tena kamwe juu ya jina lako.+ Nitakatilia mbali sanamu ya kuchongwa na sanamu ya kuyeyushwa kutoka katika nyumba ya miungu yako.+ Nami nitakufanyia kaburi,+ kwa sababu huna maana.’ 15  “Tazama! Milimani, miguu ya mtu anayeleta habari njema, anayetangaza amani.+ Ee Yuda, fanya sherehe zako.+ Timiza nadhiri zako;+ kwa sababu mtu yeyote asiyefaa kitu hatapita tena kamwe katikati yako.+ Hatakosa kukatiliwa mbali kabisa.”+

Maelezo ya Chini