Mhubiri 5:1-20

5  Linda miguu+ yako wakati wowote unapoenda kwenye nyumba ya Mungu wa kweli; na usogee karibu usikie,+ badala ya kutoa dhabihu kama wanavyofanya wajinga,+ kwa maana hawajui kwamba wanalofanya ni baya.+  Usifanye haraka kuhusiana na kinywa chako; nao moyo wako,+ usiwe na haraka kusema neno mbele za Mungu wa kweli.+ Kwa maana Mungu wa kweli yuko mbinguni+ lakini wewe uko duniani. Ndiyo sababu maneno yako yanapaswa kuwa machache.+  Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi,+ nayo sauti ya mjinga kwa sababu ya wingi wa maneno.+  Wakati wowote unapoweka nadhiri kwa Mungu, usisite kuitimiza,+ kwa maana hapendezwi na wajinga.+ Kile unachoweka nadhiri, timiza.+  Ni afadhali usiweke nadhiri,+ kuliko kuiweka na kukosa kuitimiza.+  Usiruhusu kinywa chako kiufanye mwili wako utende dhambi,+ wala usiseme mbele ya malaika+ kwamba lilikuwa kosa.+ Kwa nini Mungu wa kweli akasirike kwa sababu ya sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako?+  Maana kwa sababu ya wingi wa shughuli kuna ndoto,+ pia kuna ubatili na maneno kwa wingi. Lakini mwogope Mungu wa kweli mwenyewe.+  Ukimwona mtu yeyote maskini akionewa na hukumu+ na uadilifu zikitwaliwa kijeuri katika wilaya ya utawala, usishangazwe na jambo hilo,+ kwa maana aliye juu zaidi kuliko yule aliye juu+ anaangalia,+ na kuna wale walio juu yao.  Pia, faida ya dunia iko kati yao wote;+ kwa ajili ya shamba mfalme mwenyewe ametumikiwa.+ 10  Anayependa fedha hatatosheka na fedha, wala anayependa mali hatatosheka na mapato.+ Hilo pia ni ubatili.+ 11  Vitu vizuri vinapoongezeka, hakika wenye kula vitu hivyo huongezeka.+ Naye mwenye vitu hivyo anapata faida gani, ila kuviangalia tu kwa macho yake?+ 12  Usingizi wa mtumishi ni mtamu,+ bila kujali kama anakula kidogo au kingi; lakini wingi alio nao tajiri haumruhusu kulala. 13  Kuna msiba mbaya sana ambao nimeona chini ya jua: utajiri unaowekwa kwa ajili ya aliye nao na kumletea msiba.+ 14  Nao utajiri huo umepotea+ kwa sababu ya shughuli zenye msiba, naye amemzaa mwana wakati ambao hana chochote mkononi mwake.+ 15  Alivyotoka mtu katika tumbo la mama yake, ndivyo atakavyoenda tena akiwa uchi,+ kama alivyokuja; wala hakuna chochote ambacho mtu anaweza kwenda nacho+ kwa ajili ya kazi yake ngumu, anachoweza kukichukua mkononi mwake. 16  Nao huu pia ni msiba mbaya sana: kama alivyokuja mtu, vivyo hivyo ataenda zake; na kuna faida gani kwa mtu anayefanya kazi ngumu sikuzote kwa ajili ya upepo?+ 17  Pia, siku zake zote yeye hula katika giza, akiwa na masumbuko makubwa kwelikweli,+ akiwa na ugonjwa na sababu ya kukasirika. 18  Tazama! Jambo bora zaidi ambalo mimi mwenyewe nimeona, ambalo linapendeza, ni kwamba mtu ale na anywe na kuona mema kwa sababu ya kazi yake yote iliyo ngumu+ anayoifanya kwa bidii chini ya jua kwa hesabu ya siku zote za maisha yake ambazo Mungu wa kweli amempa, kwa maana hilo ndilo fungu lake. 19  Pia kila mwanadamu ambaye Mungu amempa utajiri na mali,+ amempa hata na uwezo wa kula katika hizo+ na kuchukua fungu lake na kushangilia katika kazi yake ngumu.+ Hiyo ndiyo zawadi ya Mungu.+ 20  Kwa maana si mara nyingi atakumbuka siku za maisha yake, kwa maana Mungu wa kweli anamshughulisha kwa shangwe ya moyo wake.+

Maelezo ya Chini